Calculator / werkvoorbereider

Continu - Sittard

Functieomschrijving

- Vervaardigen van de calculatie op basis van bestek en tekeningen, geldende normen, wettelijke eisen en/of overige projectspecificaties.
- Het tijdig en compleet voorbereiden van nieuwe projecten op basis van de aanbestedingsdocumenten (bestek, nota’s, normen, voorschriften en overige specificaties).

Verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van calculatienormen en het bijstellen hiervan adv normen nacalculatie
 • Zorgdragen voor tijdige en correcte inschrijvingsdocumenten bij aanbestedingen
 • Aanvragen van prijzen bij geselecteerde leveranciers en onderaannemers (bij afwijking iom Hoofd bedrijfsbureau)
 • Vergelijken van offertes en maken van prijsafspraken met toeleveranciers iom Hoofd bedrijfsbureau
 • Zorgdragen voor een tijdig en compleet overdrachtsdossier aan projectteam (werkvoorbereider, projectleider, uitvoerder)
 • Verslag doen van de aanbestedingsuitslagen en verwerken in een overzicht
 • Bepalen kostprijs welke als basis dient voor de commerciële aanbieding (te bepalen door Directie / Hoofd bedrijfsbureau)
 • Controleren van (offerte) aanvragen op volledigheid (afwijkingen, hoeveelheden, tegenstrijdigheden, etc.)
 • Zorgdragen voor actualisatie van regelgeving KAM, relevante normen, van toepassing zijnde wettelijke regelingen en doet voorstellen tot verbetering
 • Controleren en bevestigen van de opdracht.    
 • Voorbereiden van projecten iom projectleider, middels het opstellen van een werkbegroting welke ter fiattering wordt voorgelegd aan de directie en hoofd bedrijfsbureau
 • Aanvragen van de benodigde vergunningen, opstellen werkplan, V&G plan, saneringsplan cq vervaardigen van relevante stukken in kader van vigerende wetgeving
 • Vervaardigen en analyseren inkoopgegevens (inkoopspiegel) en het inkopen van goederen en diensten (na fiattering inkooplijst door hoofd bedrijfsbureau) adv inkoopcontracten
 • Verrichten van de benodigde meldingen (KLIC) en aanvragen verzekeringen (CAR)
 • Voorstellen alternatieve bouwmethoden, aanpak, materialisatie, etc., indien hier kansen liggen voor verbeteringen, (kwaliteit, uitvoering, kosten) werkt deze verder uit en bespreekt deze met opdrachtgever iom projectleider
 • Ondersteunen in opstelling bestekswijzigingen, meer- minderwerk, afrekeningen en termijnstaten

Bevoegdheden:

 • Aanvragen offertes aan en voeren van overleg met leveranciers van goederen en of diensten
 • Selecteren van nieuwe leveranciers adv selectiecriteria (referenties, financiële draagkracht, ervaring, etc.)
 • Onderhouden van contact met opdrachtgever/directie voor zover van toepassing
 • Inkopen van materialen en diensten voor de uitvoering van werken.  
 • Aan de hand van de door de uitvoerder opgestelde kostenbewaking, opstellen en evalueren (2-wekelijks) voortgangscontrole, tezamen met overige leden projectteam.
 • Toegang tot de financiële administratie van de projecten.
 • Deelname aan de bouwvergadering indien gewenst door projectleiderAfhandelen van schaderapporten mbt inkoop

 


Functie-eisen

 

 • HBO opleiding civiele techniek, aangevuld door relevante cursussen
 • VCA
 • Kennis van Standaard RAW bepalingen incl. UAV
 • Kennis van KAM management systeem
 • Kennis van en ervaring met UAV-GC is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Sollicitatieprocedure

Continu - Waarom bij ons werken?

Bedrijfsinfo
Locaties
Maastricht
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon Continu

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Luc Janssen


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Bedrijfsinfo
Maastricht
51-200
Nee

Vacature info