Sr. FB/TAB/OPS-er

SourcePower B.V. - Groningen

Functieomschrijving

Opdrachtomschrijving De OPS'er is proces- en systeemgericht en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening en technische implementatie. Hij/zij is een ervaren functioneel en technisch applicatie beheerder en vanuit zijn professionaliteit in staat om zich binnen een redelijke termijn, kennis van meerdere processen binnen de afdeling eigen te maken en adviseert de business goed en volledig,. Hij/zij werkt volledig zelfstandig, communiceert voldoende, escaleert op tijd en rapporteert over zijn deelgebied. DoelstellingZorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen. Vakmatige taken Het werkpakket:- Functioneel applicatie beheer- Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform- Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen- Meedraaien in DevOps team- Beoordelen van aangeleverde programmatuur op produktiegeschiktheidVerantwoordelijkheden

• de kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever. De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt. De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is. De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manie ondersteund bij het gebruik van de applicatie.);

• de vertaling van het "WAT" zoals aangegeven door de PO en het BAT naar het "HOE". Met extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid;

• in overleg met de Product Owner het moment van inproductiename vaststellen;

• voor het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten;

• het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT;

• het op niveau houden van het eigen vakmanschap;Bevoegdheden

• Actief deelnemen aan de vakgroep Ops.

•Adviseren over het wijzigen van werkwijzen en methodes waaraan DevOps-teams DUO-breed moeten volden.

• Aandragen van user stories ten behoeve van applicatief onderhoud en beheer.

Let op: Voor DUO geldt: de antwoorden die worden gegeven op de bijbehorende eisen (=KO)/wensen dienen terug te komen in het CV.Vakantieplannen graag aangeven in je aanbieding.S.v.p. aangeven of de aangeboden kandidaat een arbeidsverleden heeft bij de Opdrachtgever. Indien de aangeboden kandidaat of kandidaten minimaal 6 maanden en 1 dag niet heeft gewerkt voor de Opdrachtgever, dan telt de vorige periode(n) niet mee in het arbeidsverleden.Bsb s.v.p. vermelden in je aanbiedingCV in Word (max. 5 pagina's),Motivatie gericht op de aanvraag (s.v.p. opnemen in het CV),Eisen en wensen s.v.p. beantwoorden.

Bedrijfsinfo
Locaties
Zoetermeer
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon SourcePower B.V.

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Marlou Hussen


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Bedrijfsinfo
Zoetermeer
Nee

Vacature info