Groepsbegeleiders voor verschillende afdelingen (Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen)

Leger des Heils - Almere

HBO
24-32 uur

Functieomschrijving

Informatie
Voor de Dienst Maatschappelijke dienstverlening, DNO, NOP, Domus , Vast en Verder , Zy aan Zy, standplaats Almere, Lelystad en Zeewolde, zoeken wij enthousiaste:

Groepsbegeleiders (m/v) | 24 - 32 uur

Als groepsbegeleider bij de beschermde-woonvoorzieningen en Maatschappelijk opvang voorzieningen heb je een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een woon en of leef omgeving waar rust, veiligheid en structuur kernbegrippen zijn. Je bent in staat consequent om te gaan met afspraken rond de cliënt en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de cliënt respecteert. Als Groepsbegeleider bied je ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is om de cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.
Bij de voorzieningen lever je een bijdrage aan de opbouw van samenwerkingsrelaties met externe partners, het mede ontwikkelen van je eigen team en het mede ontwikkelen van op de doelgroep toegesneden werkwijzen en het beschrijven daarvan.

Functie-eisen

 • Een afgeronde MBO SPW 4 of daarmee vergelijkbaar;
 • Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
 • Ervaring met of affiniteit met het werken vanuit de Gedrags Therapeutische Werkwijze (GT) en herstelgericht werken
 • Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
 • Goede relationele-, mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
 • Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van de cliënten;
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking tot licht verstandelijk beperkte jongeren;
 • Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met onverwachte situaties, fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
 • Motiveren en stimuleren van cliënten;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het verzorgen van rapportages;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten;
 • Ervaring met Word, Excel en cliëntregistratiesystemen;
 • Bereidheid om onregelmatige diensten te draaien;
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging en het kunnen onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Arbeidsvoorwaarden
De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing, salarisschaal 6, met een maximum van €3016,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Contactinformatie
Heb je belangstelling, reageer dan via www.werkenbijhetlegerdesheils.nl
Voor vragen over de afdeling DNO, NOP en Domus kun je bellen met Wilfred Dijkstra, Afdelingsmanager op 06-53651602 voor vragen over Vast & Verder en Zy aan Zy kun je bellen met Petra van Weissenbruch, Afdelingsmanager op 06-23019147.

Bij indiensttreding moet je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen.

Heb je belangstelling voor deze interessante functie, stuur als bijlage naast je CV een brief mee met daarin je motivatie betreffende je christelijke levensovertuiging.

Conform het werving- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Als de geschikte kandidaat zich aandient, dan sluiten wij de vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Maatschappelijke Opvang (Diensten centrum & Nachtopvang Almere en Lelystad, Noodopvang Perspectief Almere)
Dienstencentrum- & nachtopvang (DNO) en Noodopvang Perspectief (NOP) biedt een veilig onderdak aan dak- en thuislozen. In deze regionale voorziening wordt de problematiek van cliënten in kaart gebracht, zodat het hulpaanbod daarop kan worden afgestemd, gericht op het herstel van het gewone leven. Dit in nauwe samenwerking met de Centrale toegang van de GGD. De trajecten duren tussen de 6 tot 12 weken. DNO en NOP is bedoeld voor dak- en thuislozen in de provincie Flevoland die marginaal gehuisvest zijn.
Beschermd wonen Domus:
Domus Flevoland is een woonvoorziening dat in Almere plaats biedt aan 26 cliënten. De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen, sociaal uitgesloten, met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. In nauwe samenwerking met de reclassering en andere externe partners ligt binnen Domus de nadruk op het bieden van structuur en veiligheid. Op diverse leefgebieden wordt de individuele cliënt aan de hand van een begeleidingsplan/herstelplan intensief begeleid. Waarin het herstel van het gewone leven centraal staat. Samenwerking tussen het team van Domus en de externe partners is van groot belang. Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek, groei en ontwikkeling van de cliënt. Vanuit de Gedrags Therapeutische Werkwijze (GT) wordt met cliënten gecommuniceerd.
Beschermd wonen Vast &Verder:
Vast & Verder richt zich op het bieden van een eerste opvang van jong volwassenen van 16 tot 25 jaar, die dak- en/ of thuisloos zijn of dreigen te worden. Veelal jong volwassenen met psychiatrische en/ of verslavingsproblemen en/ of een justitieel verleden, maar ook jongeren met een licht verstandelijke beperking. In verschillende fasen biedt het team (12 medewerkers) van Vast en Verder cliënten ondersteuning met als primaire doelstelling; stabilisatie na een vaak hectische en/ of traumatiserende situatie van waaruit cliënten komen. Deze cliënten hebben vaak teleurstellende ervaringen met de hulpverlening en bevinden zich meestal in een marginale, geïsoleerde positie in de samenleving. Door het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats, dagbesteding, structureel inkomen en een sociaal (ondersteunend) netwerk nemen zij niet daadwerkelijk deel aan de samenleving. Doel is de cliënten fasegewijs vaardigheden te leren zodat zij zich aan het einde van het begeleidingstraject zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen handhaven.
Beschermd wonen Zy aan Zy:
Zy aan Zy is een project voor opvang en begeleiding van 18 tot 20 tienermoeders in de leeftijd van 15 t/m 23 jaar en hun (aanstaande) kind in Zeewolde. Onderliggende problematiek die wij tegenkomen bij cliënten zijn psychiatrische en/ of verslavingsproblemen en/ of een justitieel verleden, LVB (licht verstandelijke beperking), slachtoffer van (gedwongen)prostitutie vanuit het loverboy- circuit. De cliënten hebben vaak teleurstellende ervaringen met de hulpverlening en/ of hun eigen persoonlijk netwerk en bevinden zich meestal in een marginale, geïsoleerde positie in de samenleving. Doel is om de cliënten fasegewijs vaardigheden te leren, zodat zij zich aan het einde van het begeleidingstraject zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen handhaven en al dan niet met ondersteuning in staat zijn de verantwoordelijkheid voor hun kind te dragen.Cliënten van Zy aan Zy wonen in groepsverband. Dit betekent dat zij bepaalde woonruimtes delen. Iedere cliënt heeft wel haar eigen woonvertrek en een individueel begeleidingsplan, waardoor de nadruk ligt op individuele aanpak.

Bedrijfsinfo
Locaties
Lelystad
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon Leger des Heils

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Personeelszaken Flevoland Personeelszaken Flevoland


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Groepsbegeleiders voor verschillende afdelingen (Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen)

Solliciteer via Bedrijf
Zet in favorieten
Bedrijfsinfo
Lelystad
Nee

Vacature info