Milieucoördinator

Procestechniek.nl - Son en Breugel

HBO

Functieomschrijving

Als Milieucoördinator ben je werkzaam op de afdeling QHSE (Quality, Health, Safety, Environment). Deze afdeling bewaakt de compliance met de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, veterinaire aspecten, milieu en veiligheid (arbo). De afdeling heeft de verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering van de (afval)water- en luchtzuiveringsinstallaties. Eén van de kerntaken is het monitoren en analyseren van de werking van deze milieutechnische installaties. Door het uitvoeren van een vastgesteld monitoringsprogramma en het maken van analyses bewaakt de afdeling de kwaliteit van grondstoffen, processen en eindproducten. In het geval van klachten, met betrekking tot milieu of de kwaliteit van grondstoffen en eindproducten, is de afdeling QHSE verantwoordelijk voor een correcte en klantgerichte afhandeling. Naar aanleiding van deze klachten worden er (proces)verbeteringen geïnitieerd om deze in de toekomst te voorkomen.

In de functie van Milieucoördinator rapporteer je direct aan de QHSE Manager. In hoofdzaak ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en controleren van het milieubeleid, -management en -resultaten m.b.t. de milieutechnische installaties (AWZI, luchtreinigingssystemen, chemicaliënopslag). Daarbij ben je ook medeverantwoordelijk voor het vastleggen van algemene uitgangspunten en vertalen van het vastgestelde milieubeleid en doelen in operationele doelstellingen, plannen, systemen en begrotingen voor het naleven van de milieuprestaties. Je werkt hierbij direct samen met de Teamleider Milieu. Samen zorgen zij ervoor dat de milieutechnische installaties, onder andere (afvalwater)zuiveringsinstallatie, ICC en anammoxinstallatie, slibverwerking, bio-filters en (chemische) wassers, op een correcte manier functioneren en de milieudoelstellingen gehaald worden.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Zorgen voor efficiënte werkmethoden en procedures door afstemming met de diverse afdelingen binnen het bedrijf. Het uitwerken van deze werkmethoden /concretiseren en opstellen, beoordelen en goedkeuren van milieuprocedures;
 • Overdragen van voorschriften, procedures, hulpmiddelen en bijbehorende instrumenten / gereedschappen aan de gebruikersorganisatie;
 • Actueel houden van de (samen te stellen) bedieningshandboeken voor de milieutechnische installaties en -processen;
 • Initiëren en ondersteunen bij de aanvraag van milieuvergunningen en toezicht houden op de naleving;
 • Opstellen van diverse rapportages (milieugegevens, -prestaties en -budgetten) en deze rapporteren aan interne (QHSE Manager en het Management) en externe belanghebbenden (overheden en certificerende instanties);
 • Optreden als inhoudelijk milieudeskundige / -aanspreekpunt voor interne partijen en bevorderen dat door de organisatie wordt voldaan aan de gestelde milieueisen;
 • Verantwoordelijk voor de documentenbeheer, monstername, verificaties en preventieve maatregelen van alle milieu(technische) aspecten op de aangewezen vestigingen;
 • Plannen, voorbereiden en uitvoeren van interne milieuaudits, begeleiden vanderden / instanties bij externe milieuaudits, -inspecties en –controles;
 • Vastleggen, beoordelen en rapporteren van de resultaten van (externe) audits en inspecties;
 • Signaleren van en adviseren over (aanpassingen in) de Milieuwetgeving en milieuvergunningen, erkenningen en certificaten;
 • Volgen en beoordelen van milieuplannen van lokale politiek / omliggendegemeenten op mogelijke consequenties voor de bedrijfsvoering;
 • Adviseren omtrent en beoordelen van mogelijke incidenten met milieu impact op basis van daaraan gekoppelde wettelijke milieu en vergunningseisen;
 • Het doen van verbetervoorstellen;
 • Coördineren en uitvoeren van (verbeter)projecten en verantwoordelijk voor de procesbewaking;
 • Begeleiden, faciliteren en bijsturen van subsidiedossiers gerelateerd aan milieu;
 • Beoordelen van de prestaties, bijsturen, instrueren en opleiden (coachen en begeleiden) van het Team Milieu.

Om in aanmerking te komen voor de functie van Milieucoördinator voldoe je aan de volgende eisen:

 • Een technisch afgeronde HBO-diploma op het gebied van Milieukunde, Levensmiddelentechnologie, Chemische Technologie of Technische Bedrijfskunde;
 • Minimaal 3 jaar ervaring binnen de proces- en/of voedingsmiddelenindustrie;
 • Kennis van bio-chemische processen en de milieuaspecten van de productieprocessen met betrekking tot water en lucht;
 • Een opleiding als auditor of de bereidheid deze te gaan volgen;
 • Kennis van milieuwetgeving en vergunningenprocedures bij voorkeur in een BRZO-bedrijf;
 • Een proactieve houding en overtuigingskracht;
 • Een probleemoplossend en analytisch vermogen, kwaliteitsbewustzijn en besluitvaardigvaardigheid.

Rendac is onderdeel van Darling Ingredients, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in innovatieve en duurzame verwerking van organische reststromen en dierlijke bijproducten. Bij Rendac worden dierlijk restmateriaal en kadavers verwerkt, op een zodanige manier

dat veilige, bruikbare en duurzame bio brandstoffen ontstaan. Het verwerkingsproces omvat globaal de volgende activiteiten ontvangst grondstoffen (loshal), sorteren van runderen, ontkoppen, onthuiden. Verhitten/steriliseren en persen van het dierlijk (rest)materiaal tot koeken (diermeel) en dierlijk vet. Afzakken en verladen van eindproducten. De eindproducten worden gebruikt als biobrandstoffen voor o.a. cementindustrie en energieopwekking. 

Procestechniek.nl - Waarom bij ons werken?

De nieuwste vacatures in de procestechniek, van operator tot procestechnoloog!

Bedrijfsinfo
Website
Ga naar website
Aantal medewerkers
1000+
Jaar van oprichting
2011
Branche
Techniek/industrie
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon Procestechniek.nl

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Maxime


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Bedrijfsinfo
Ga naar website
1000+
2011
Techniek/industrie
Nee

Vacature info