Combinatiefunctionaris Sport & Cultuur

Solliciteer op de website van de werkgever

ZIMIHC en SportUtrecht zijn op zoek naar een zzp’er sport & cultuur, of naar een duo! In Utrecht van september tot december 2019 voor 32 uur met kans op verlenging.


We zijn op zoek naar een ambassadeur die boegbeeld en aanspreekpunt wil zijn voor U Make&Move! We willen meer kinderen laten meedoen met sport en cultuur in Overvecht, Kanaleneiland en Leidsche Rijn.


We zoeken iemand (of twee dus) die bouwt aan een netwerk in de stad, partijen met elkaar verbindt en initiatieven ondersteunt. Je bent een doener, dat is belangrijk. Je vindt het zinnig om die twee verschillende werelden met elkaar op te laten trekken voor kinderen.


Profiel
De combinatiefunctionaris sport & cultuur bouwt aan een sport- en cultuurnetwerk in Utrecht en heeft het volgende profiel:

 • Levert een bijdrage aan de verbinding van het culturele veld met scholen, organisaties, plekken waar kinderen samen komen en het werkveld van sport en omgekeerd.
 • Brengt kinderen en jongeren in aanraking met sport en cultuur en leidt hen waar mogelijk toe naar duurzame deelname aan sport of cultuuractiviteiten.
 • Heeft expertise in het werken met kinderen en jongeren, heeft aantoonbaar affiniteit met zowel de culturele sector als de sport en is bekend met werkwijzen in onderwijs, welzijn en buurtwerk.
 • Heeft interesse, maar liever kennis van een breder aanbod dan één kunst- en sportdiscipline.
 • Heeft communicatieve, didactische en organisatorische vaardigheden.
 • Is een teamworker, doener en netwerker.

Taken

 • Boegbeeld en aanspreekpunt van het project U Make&Move!
 • Initiëren, ontwikkelen en aanjagen van nieuwe activiteiten en evenementen op het snijvlak van cultuur en sport, ook die met een stad breed karakter. Er is een bescheiden budget beschikbaar en er kunnen extra fondsen aangeschreven worden.
 • Klankbord van uitvoerders in sport en cultuur als het gaat om inhoud en samenwerking door het coachen van deze uitvoerders om hen te helpen plannen te ontwikkelen en te realiseren.
 • Vraagbaak voor culturele en sportorganisaties die op zoek zijn naar mogelijkheden voor crossovers.
 • Verbinder tussen culturele organisaties, sportorganisaties en onderwijs om de leerlijn van school naar buitenschools mede vorm te geven.
 • Inzicht (kunnen) geven op de activiteiten die in de stad plaatsvinden, signaleren wat er nodig is en hierop acteren.
 • Zichtbaar maken van U Make&Move! en haar activiteiten en evenementen.
 • Samenwerking (blijven) agenderen bij beleidsmakers en organisaties op het gebied van sport en cultuur door het voeren van gesprekken en het aanschuiven bij diverse overleggen in de stad Utrecht om netwerk te ontwikkelen en te onderhouden.
 • Aansluiten bij het bestaande netwerk van wijkcultuurhuizen in de hele stad en daar sport onder de aandacht brengen.
 • Aansluiten bij bestaande netwerk van intermediairs van Jeugdfonds Cultuur Utrecht.
 • Aansluiten bij het bestaande netwerk rondom armoede (zoals U-pas en Armoede coalitie).
 • Communicatie over activiteiten vanuit U Make&Move! en het uitdragen van goede voorbeelden met gebruikmaking van de bestaande kanalen en middelen van SportUtrecht en ZIMIHC.
 • Uitwerken van een meerjarig beleidsplan sport en cultuur voor het investeren in kennisdelen (denk aan LKCA en kenniscentrum sport) en gezamenlijke scholing voor sporten cultuurprofessionals op thema’s zoals de vreedzame school.
 • Richting geven aan de lange termijnvisie en een sport- en cultuuractiviteit/evenement in het feestjaar Utrecht 2022 te ontwikkelen met wensen en ideeën uit de wijken.

ZIMIHC en SportUtrecht trekken samen op in het werven en aanstellen van de combinatiefunctionaris. De combinatiefunctionaris wordt aangenomen door ZIMIHC, functioneert dagelijks onder ZIMIHC en heeft bij zowel SportUtrecht als ZIMIHC een freelance werkplek. Beide organisaties bieden ondersteuning aan de combinatiefunctionaris.

Activiteiten
De combinatiefunctionaris krijgt een budget om activiteiten in de wijken te ontwikkelen. Dit kan gebruikt worden voor materialen, locaties, docenten, vervoer of alles wat nodig is om activiteiten te stimuleren of mogelijk te maken. De ontwikkelde activiteiten hebben de vraag van de kinderen en jongeren als vertrekpunt. Dat kan gaan om een uitje naar een museum (bijvoorbeeld busvervoer), een workshop graffiti, een masterclass met een rapper of het mogelijk maken van een optreden van een groep urban dancers uit de wijk op een bijzondere locatie.

Uitgangspunt is het opzetten van nieuwe activiteiten met betrekking tot cultuur en sport. De verwachting is dat de combinatiefunctionaris bijeenkomsten organiseert voor mensen uit de cultuur en sport om samenwerking te stimuleren.

Er wordt aangesloten bij het landelijk project onder de titel Cultuur@Cruyffcourts. De combinatiefunctionaris speelt een centrale rol in deze aftrap en samenwerking.

Het doel is een meerjarig plan met concrete activiteiten voor de komende jaren met een accent op 2022 voor een stads breed evenement waarin SportUtrecht en ZIMIHC samen optrekken.


Kortom
Wij zoeken een positieve en heldere persoonlijkheid met een hands-on mentaliteit. We verwachten affiniteit met cultuur en sport en ervaring met wijkgericht werken en kinderen/jongeren. We verwachten initiatief, flexibiliteit en enthousiasme.

Als je solliciteert heb je ten minste een mbo-diploma en je bent woonachtig in Utrecht of directe omgeving. Solliciteer je als DUO, stuur dan samen één motivatie en van jullie allebei een CV.

Sollicitaties graag vóór 12 augustus 2019 richten aan m.vanlaarhoven@zimihc.nl en cc naar m.spanjers@zimihc.nl.

Uren:
32

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later