Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Als gebiedsmanager werk je samen met stad, collega’s en bestuur aan een prettige leefomgeving. Je weet wat er leeft in onze wijken op de thema’s sociaal, fysiek en veilig. Je bent zelf veel in de wijken aanwezig en zichtbaar op straat. Je hebt een centrale en verbindende rol tussen bewoners en partners in de wijk en collega’s binnen de organisatie en stuurt op wat nodig is. Signalen van inwoners weet jij als geen ander te beoordelen en om te zetten in acties. Ook word je ingezet op urgente en thematische integrale problemen in de wijken. Je voert regie binnen een kernteam van frontlijnwerkers dat bestaat uit medewerkers van partners zoals politie en maatschappelijke organisaties en van gemeentelijke afdelingen. Je spreekt partners in de wijk en gemeentelijke collega’s aan op hun inspanningsverplichtingen en je hebt het mandaat om in te grijpen als de situatie daarom vraagt. Je agendeert belangrijke vragen en onderwerpen uit de wijk en schaalt bij conflicterende belangen gemakkelijk op binnen de organisatie. Hierbij werk je dwars door de organisatie heen met alle relevante afdelingen samen.Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, realiseren en na verloop van tijd actualiseren van het plan van aanpak. Je verzorgt hiervoor inhoudelijk en procesmatig de benodigde documenten en begeleidt het besluitvormingsproces. Je bent verantwoordelijk voor het proces en voor het resultaat.

Deeltaken•Regie voeren over de cyclus met gebiedsplannen; ontwikkelen, realiseren en actualiseren van gebiedsplannen. Ontwikkelen en realiseren van projectplannen en programma’s als onderdeel van gebiedsplannen of voor de afdeling Leefomgeving. De gebiedsmanager heeft oog voor de breedte en integraliteit van wat er in de gebieden speelt (multidisciplinair), herkent “de vraag achter de vraag” en verbindt hiervoor de verschillende relevante thema’s. Inhoudelijk bewegen deze zich binnen de driehoek fysiek-sociaal-veilig. Is resultaatverantwoordelijk en niet alleen procesverantwoordelijk. De focus is afdeling overstijgend;•Opstellen van gebiedsplannen, projectplannen en programmavoorstellen. Verzorgen van inhoudelijke en procesmatige documenten en begeleiden van het besluitvormingsproces;•Periodiek rapporteren aan de belangrijkste stakeholders over de voortgang van de realisatie. Gebiedsplan-/project-/programmabeheersing, waaronder opstellen en bewaken van planning en budget;•Invullen van een verbindende rol; richting bewoners en partners in de wijk en binnen de organisatie (horizontaal samenwerken);•Agenderen van belangrijke vragen en onderwerpen uit de wijk (het gebied) en zo nodig opschalen van prioriteiten in de wijk en bij conflicterende belangen binnen de organisatie. Is in staat om dit zo nodig vasthoudend te doen;•Adviseren van de wijkwethouder. De gebiedsmanager doet dit in afstemming met de relevante afdelingen en brengt hierbij de verschillende invalshoeken en argumenten in beeld;•Regie voeren op (plotselinge) leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in de gebieden, met name als die een integraal karakter hebben. Als de openbare orde in het geding komt, voeren de betreffende (piket-)organisatie en portefeuillehouder (de burgemeester) de regie;
•Fungeren als procesbegeleider voor projecten met participatie en inspraak;•Ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk en deelnemen aan in- en externe overlegstructuren. Hierbij zijn het verbinding maken met bewoners en partners in de wijk en met de interne organisatie en inzicht in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen essentieel. Kan omgaan met belangentegenstelling;•Leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling binnen het integrale werkveld van de afdeling en/of het trekken van thema's op het gebied van professionalisering van gebiedsgericht werken, participatie, kennismanagement en soortgelijke (gemeente brede) onderwerpen.

Vaardigheden

* HBO/WO werk- en denkniveau;
* Meerjarige en recente werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in een soortgelijke rol;
* Je hebt ervaring met projectmatig werken;
* Je hebt ervaring in gebiedsgericht samenwerken met partners op allerlei niveaus en met het managen van processen;
* Tevens heb je ervaring met sociale en veiligheidsopgaven in buurten en wijken;* Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden om zowel te verbinden, overtuigen, onderhandelen en opdrachten te geven;
* Je kunt snel schakelen;
* Je kunt processen vormgeven en deze vanuit meerdere invalshoeken bekijken;
* Tot slot ben je stressbestendig, heb je doorzettingsvermogen en relativeringsvermogen.
Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren (een opzegtermijn van een maand is helaas niet haalbaar).

Scholing: HBO

Over de werkgever

Voor een gemeente in omgeving Utrecht is JS Consultancy op zoek naar een Gebiedsmanager.
(26 uur, 5 maanden, per juli).

Wat wij bieden
Wij kunnen je via een interim constructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 5 maanden voor 26 uur in de week (verlenging mogelijk). De gemeente is gelegen in de omgeving Utrecht.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 24 - 32

Contract: Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Sjirin Abdoel via sjirinabdoel@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.

Solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 088330200 | E-mail info@jsconsultancy.nl