Gemeentelijk Fraudepreventiemedewerkers, 2 fte, BTIT13518

BlueTrail -  Emmeloord
8 dagen geleden   |   50x bekeken

Functie omschrijving


 • Gemeentelijk Fraudepreventiemedewerkers, 2 fte, omgeving Emmeloord

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:
* Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
* Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
* Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
* Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.
Gelieve alleen te reageren indien je:
* een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.
* geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.
* een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden.
Er kan alleen bij leveranciers ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT13518
Omgeving: Emmeloord
Startdatum: 13 Februari 2017
Duur: 1 Oktober 2017
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36, flexibele inzetbaarheid: inzet op avonden of tijdens het weekend
Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op 6 februari 2017, gelieve hier rekening mee te houden
Sluitingsdatum: Dinsdag 24 Januari 2017 om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar Gemeentelijk Fraudepreventiemedewerkers, 2 fte
Opdracht/functie omschrijving:
Het cluster Uitvoering Sociaal Domein (USD) bestaat uit 3 teams: Klantmanagement,
Klantondersteuning en Bedrijfsbureau. Vanwege het vertrek van de huidige collega en formatie-uitbreiding zijn wij op zoek naar twee resultaatgerichte fraudepreventiemedewerkers die na een periode van inhuur mogelijk in dienst treden.
Het team Klantmanagement ondersteunt de klanten bij het participeren in de samenleving. Dat kan onder andere door het inzetten van een reïntegratietraject en/of door een WMO-arrangement. Ook vindt de indicatiestelling/diagnose van (inkomens)voorzieningen plaats en in samenhang daarmee fraudepreventie en handhaving. Tot slot vervult het team taken op het terrein van de leerplicht.

Taken/werkzaamheden:

De kerntaak van de fraudepreventiemedewerker is het voorkomen van fraude met uitkeringen en het opsporen daarvan. • Je stelt een nader onderzoek in op basis van een fraudesignalering;

 • Je verzamelt bewijslast door gegevens op te vragen en door observatie;

 • Je verricht (preventieve) huisbezoeken in samenwerking met de klantmanager en ondersteunt de klantmanager tijdens gesprekken bij een vermoeden van fraude;

 • Je rapporteert over je bevindingen;

 • Je adviseert of een fraudezaak wordt overgedragen aan de Sociaal Rechercheur of in eigen beheer wordt opgepakt;

 • Je signaleert feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor acties gericht op het voorkomen van fraude;

 • Je ondersteunt, informeert, en adviseert de klantmanagers op het gebied van fraudebestrijding;

 • Je draagt (mede) zorg voor de (verdere) uitrol en doorontwikkeling van het nieuwe fraudepreventiebeleid, signaleert relevante ontwikkelingen in het werkgebied en doet verbetervoorstellen;

 • Je voert gegevens in m.b.t. de fraudebestrijding en -alertheid en levert managementinformatie aan;

 • Je geeft vorm aan fraudepreventie bij nieuwe uitkeringsuitvragen;

 • Je zoekt actief de samenwerking op met collega's van de WerkCorporatie en klantmanagers Inkomen en onderhoudt externe contacten.


Kandidaatomschrijving
De kandidaat is een zelfstandige, flexibele, klant- en resultaatgerichte teamspeler met: • HBO werk- en denkniveau;

 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving (Participatiewet, algemene wet bestuursrecht en aanverwante wet- en regelgeving);


Contactpersoon

Vacature contactpersoon BlueTrail
Blue Trail IT
8302EJ Emmeloord

Vacature info

Functie Functiegroep Salarisschaal
 • €1750 - €2500 euro
Aantal uren
 • 32-40 uur
Dienstverband
 • Vast
Opleidingsniveau
 • HBO
Opleidingsrichting
 • Management
Werkervaring
 • 3-5 jaar
Regio/Provincie
 • Flevoland
Branche
 • Overheid/non profit
Rijbewijs
 • B - personenauto
Taalvaardigheid
 • Nederlands