Werkvoorbereider Civiele Techniek

Matchd -  Almere
3 dagen geleden   |   24x bekeken

Functie omschrijving

Startdatum: 01-01-2017
Einddatum: 31-12-2017
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 40
Sluitingsdatum:  07-12-2016 om 09:00 uur

De groep Contractmanagement van AIB is de contract- en aanbestedingsdeskundige van het inkopen van civiel- en cultuurtechnische werken. De groep is adviseur op concern-, dienst- en afdelingsniveau over mogelijke contractvormen en aanbestedingen. Binnen de groep is de voorbereiding en de directievoering op de contracten gebundeld. Naast de contracten met de aannemers- die werk voor ons uitvoeren- vindt binnen de groep het beheer van de contracten met derden plaats. In de groep Contractmanagement zijn ook aanwezig de technici en adviseurs op de vakgebieden wegen, constructies, riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen, spelen, groen, water en natuur.

Binnen de groep Contractmanagement zijn 54 fte. werkzaam en er wordt voor ca. 30 miljoen euro per jaar aan werk aanbesteed en binnen dit team is men op zoek naar een enthousiaste collega werkvoorbereider.

Taken/werkzaamheden:

 • Opstellen van aanbestedingsdocumenten:
 • Stelt globale en gedetailleerde kostencalculaties op voor exploitatieopzetten, projecten, jaar- en meerjaren investeringsplannen en opdrachtverstrekking aan derden.
 • Vervaardigt tekeningen voor civiel- en groentechnische terreinin¬richtingen, kabel- en leidingentracés, openbare verlichting, kernhoofdwegen, busbanen en watergan¬gen m.b.v. interactieve grafisch computersystemen t.b.v. nieuwbouw, beheer, onderhoud, reconstructies en/of renovatie.
 • Maakt nacalculaties ter toetsing/actualisering van normen.
 • Vervaardigt bestekken veelal op basis van de R.A.W.-systematiek.
 • Maakt de documenten voor de afhandeling van de aanbesteding
 • Uitvoeren en bewaken
 • Verantwoordelijk voor het naleven van de gemaakte afspraken, binnen het projectmatig werken, richting de projectmanager t.a.v. planning, uren en kwaliteit.
 • Bewaakt de projectkosten en controleert prijspeil en kostenniveau van door derden opgestelde kostenramingen en prijsaanbiedingen.
 • Verzamelt de voor een opdracht benodigde gegevens zoals maten- en inrichtingsplannen, ingemeten riolering, revisie enz. en oriënteert zich op de plaats van uitvoering.
 • Verzorgt de invoer van digitale gegevens en houdt daarbij rekening met de vastgelegde gegevensstruc¬tuur om de integratie van de verschillende deelproducten en het genereren van o.a. hoeveelheden mogelijk te maken.
 • Verzorgt het verwerken van revisiegegevens, tekeningen en van gegevens in het beheersysteem.
 • Verzorgt product- en prijsinformatie.
 • Adviseert projectmanagers, uitvoeringscoördinatoren ten aanzien van civieltechnische en uitvoeringstechni¬sche problemen.
 • Voert prijsoverleg met aannemers en leveranciers.
 • Ondersteunt bij de aanbesteding en verzorgt de afhandeling ervan.

Competenties:

 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht handelen
 • Zorgvuldigheid
 • Samenwerken
 • Initiatief nemen
 • Mondeling Communiceren
 • Klantgericht handelen
 • Omgevingssensitiviteit

Functie-eisen
 • een afgeronde HBO-opleiding Civiele Techniek met afstudeerrichting Constructies (eis).
 • minimaal 2 jaar, opgedaan in de afgelopen 7 jaar met het grafisch tekenpakket Microstation (eis.)
 • minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar als werkvoorbereider binnen een gemeente met minimaal 150.000 inwoners (eis.)
 • 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met de RAW-systematiek én de UAV
 • minimaal 1 jaar (werk)ervaring en/of kennis, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met betrekking tot objectgericht tekenen
 • minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met het doorlopen van aanbestedingsprocedure
 • minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met het maken van bestekstekeningen in Microstation t.a.v. terreinafwerkingen, bouwrijpmaken en kunstwerken
 • minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met bestekschrijven met GWW-bestek t.a.v. terreinafwerkingen, bouwrijpmaken en kunstwerken. opsplitsen

Arbeidsvoorwaarden

Sollicitatieprocedure

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Matchd
Amber Mahawat Khan
1309AA Almere
+31332048201

Vacature info

Functie

Functiegroep

Salarisschaal

 • €2500 - €3500 euro

Aantal uren

 • 40 uur
 • 32-40 uur

Per wanneer

 • Direct

Dienstverband

 • Vast
 • Detachering/interim

Opleidingsniveau

 • HBO

Opleidingsrichting

 • Grafisch

Werkervaring

 • 5-10 jaar
 • Meer dan 10 jaar

Regio/Provincie

 • Flevoland

Branche

 • Overheid/non profit

Rijbewijs

 • B - personenauto

Wat bieden wij