Beleidsadviseur onderwijshuisvesting

Solide Intermediair -  Emmeloord
4 dagen geleden   |   7x bekeken

Functie omschrijving

- Opstellen strategische visie op onderwijshuisvesting inclusief meerjaren uitvoeringsplan in samenspraak met het onderwijsveld (en als onderdeel van het integrale gemeentelijke accommodatiebeleid);

- Toetsen en beoordelen van huisvestingsaanvragen;

- Behandeling aanvragen en financiële consequenties jaarlijks opnemen in een Programma Onderwijshuisvesting;

- Afwikkelen van aanvragen (beschikbaar stellen beschikkingen);

- Toetsen van (de onderwijshuisvestingscomponent in) bouwplannen en de aanvrager hierover adviseren;

- Overleg voeren met een aanvrager en betrokken in- en externe partijen;

- Bevoorschotten en financiële afwikkeling (definitieve beschikkingen) van voorzieningen;

- Actueel houden overzicht financieel kader onderwijshuisvesting;

- Direct aanspreekpunt voor huisvestingsmedewerkers van scholen;

- Overleg voeren met schoolbesturen en andere betrokken partijen; 

- Overleg met portefeuillehouder; 

- Adviseren College en Raad;

- Beantwoorden van vragen over onderwijshuisvesting vanuit politiek, organisatie en betrokken partners;

- Initiëren OOGO;

- Data en informatie ter beschikking stellen voor data-analyse, rapportages en beleidsontwikkeling;

- Beheren en actualiseren data en informatie over leerlingaantallen en schoolgebouwen;

- Opstellen van voortgangs- en evaluatierapportages;

- Zorgdragen voor het afstoten / overdragen van voormalige schoolgebouwen (en grond) richting team Vastgoed;

- Urenberekeningen bewegingsonderwijs;

- Inningen gebruik lokalen bewegingsonderwijs door VO;

- Deelname aan interne overlegge;

- Input leveren voor meerjarenperspectief en jaarverslag.


Functie-eisen

- Ervaring met het opstellen van strategische huisvestingsplannen/ accommodatiebeleid;

- In staat een proces te leiden om vanuit verschillende belangen tot een gezamenlijke visie te komen;

- Mensen inspireren, uitdagen en discussies niet uit de weg gaan;

- Goed om kunnen gaan met verschillende –vaak tegengestelde- belangen;

- Verbindingen kunnen leggen met andere beleidsterreinen / accommodaties;

- Wet- en regelgeving, systematiek en stelsel van de onderwijshuisvesting;

- Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid overleg kunnen voeren met externe maatschappelijke partners;

- Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen;

- In staat om met verschillende partijen samen te werken.


Arbeidsvoorwaarden

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op dinsdag 18 oktober 2016. Wij verzoeken de kandidaten deze dag vrij te houden. 

 

De vacature wordt gelijktijdig intern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. 


Sollicitatieprocedure

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Solide Intermediair
Dennis Varma
8301AA Emmeloord

Aanbevolen vacatures

Aankomend Projectontwikkelaar Eindhoven
Eindhoven   Kracht Recruitment
5 dagen geleden
Civiel Technisch Tekenaar
Naaldwijk   Matchd
1 dag geleden
Traineeschap Particulier Bankieren
IJsselstein   M consulting
3 dagen geleden
Verpleegkundige
Lelystad   Zorgwerk
9 dagen geleden

Meer vergelijkbare vacatures