Senior Projectmanager voor de nota Mobiliteit

LM Uitzendbureau -  Zoetermeer
6 dagen geleden   |   19x bekeken

Functie omschrijving

Functie : Senior Projectmanager voor de nota Mobiliteit

Sluitingsdatum Vacature : 06-12-2016  17.00 uur

 

Duur : 1 jaar

Optie tot verlenging : Mogelijk maar nog niet bekend.

Uren per week : 24 tot 30 uur

 

 

Gemeente Zoetermeer :

Zoetermeer is een mooie, bijzondere stad, met ca 125.000 inwoners die volop in ontwikkeling is. Zoetermeer staat anno 2014 bekend als een van de aantrekkelijkste nieuwe steden van Nederland. Economisch krachtig, uitstekend bereikbaar, veilig en sociaal. Na een lange periode van groei krijgt Zoetermeer nu te maken met nieuwe complexe vraagstukken die horen bij een grote stad. Ook de komende jaren wordt ingezet op ontwikkeling. In samenspraak met inwoners, bedrijven en instellingen wordt de bereikbaarheid van de stad verder verbeterd, het stadscentrum vernieuwd en nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan circa 40 projecten, waaronder woningrealisatie (met een uitdaging van ca 3500 te bouwen woningen), ontwikkeling van (circa 31 hectare) bedrijventerrein en de vestiging van nieuwe bijzondere leisurefuncties.

De samenleving vraagt om een andere rol van de (lokale) overheid: een gemeente die snel en effectief inspeelt op wat inwoners van de gemeente vragen en een overheid die slim samenwerkt met ketenpartners, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Binnen de gemeentelijke organisatie vraagt dit verbetering van samenwerking tussen de verschillende disciplines en afdelingen, zodat vragen, volledig, snel en in één keer goed worden beantwoord. En het vraagt andere competenties en attitude van medewerkers.

Stedelijke Ontwikkeling

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zoetermeer opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad. De afdeling bestaat uit vier teams:

Team Stedelijk beleid;

Team Ruimtelijk beleid;

Team Grondzaken;

Team Projectmanagement.

De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is: “Samen maken wij van Zoetermeer een stad om trots op te zijn”.

 

 

Het team Projectmanagement :

In 2013 is het team Projectmanagement ontstaan, door samenvoeging van de disciplines Projectmanagement en Ingenieursbureau. De hoofdopgave van het nieuwe team Projectmanagement is het realiseren van ruimtelijk fysieke processen en projecten in de stad. Het team geeft sturing aan en coördineert processen en projecten in haalbaarheid-, ontwikkeling- en uitvoeringsfase. Zoetermeer hecht veel waarde aan het in samenspraak met burgers en ondernemers ontwikkelen en realiseren van projecten in de stad in alle drie de fases van het proces/project.  De focus ligt hierbij op drie sleutelgebieden in Zoetermeer:

Bleizo en omgeving:

Met de realisatie van het nieuwe station Bleizo krijgt ook de Oostkant van de stad een aansprekende entree en knooppuntontwikkeling. Het nieuwe station biedt namelijk mogelijkheden om kantoorfuncties, leisure en bedrijvigheid toe te voegen. De gemeente zet daarbij met name in op de komst van grootschalige leisure.

De Mandelabrug en het gebied rondom de A12:

Rondom Station Zoetermeer en de Mandelabrug ligt op dit moment een weinig aantrekkelijk locatie die haar status als toegangspoort tot de stad niet waar kan maken. De ontwikkeling van het Boerhaavegebied aan de Noordzijde van het station – dat voorziet in een gemengd stedelijk programma en een betere oriëntatie op de binnenstad – moet hier wezenlijk verandering in gaan brengen. Aan de Zuidzijde van het station – de Lus en het Plein van de Verenigde Naties – zet de gemeente eveneens in op het toevoegen van programma alsook het herinrichten van de openbare ruimte.

 

De Binnenstad:

Als doel voor de Zoetermeerse  binnenstad geldt het verder door ontwikkelen van de binnenstad tot een bruisende, sfeervolle en veilige binnenstad. Als belangrijkste projecten zijn hiervoor opgestart: Uitvoering structuurplan upgrade Stadshart met upgrade openbare ruimte en vastgoed (2014-2018), Visie op de toekomst Woonhart (2014), Herinrichting Stadhuisplein (2016-2017), Realisering Centrum Oost (2014-2016).

De sleutelgebieden vormen de centra van de stad waar (in de toekomst) wonen en werken, verblijven en arriveren bij elkaar zullen komen. Zij vormen de visitekaartjes van de stad, die Zoetermeer kleur geven en war mensen elkaar ontmoeten. Naast deze 3 sleutelgebieden vormt de Nota mobliteit ook een belangrijke stadsbrede opgave.

 

Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit:

Het uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit bevat projecten die de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad vergroten. Hierbij gaat het om auto, fiets, openbaar vervoer projecten of een combinatie hiervan. Projecten zijn qua status onder te verdelen in drie categorieën: ze staan al op de voorraadlijst,  zijn nieuw of zijn aangepast ten gevolge van voortschrijdend inzicht. Deze dynamiek vraagt om een jaarlijkse actualisatie, prioritering van projecten en een actueel inzicht in de financiële middelen, uitmondend in de bestuurlijke besluitvorming.

 

Opdracht :

Het Team Projectmanagement bestaat uit een groep van 9 projectenmanagers verdeeld over projecten in verschillende fases. De senior projectmanager draagt zorg voor de jaarlijkse actualisatie van de nota Mobilteit en het uitvoeringsprogramma met daarbij het bestuurlijke traject .

Juist de werkzaamheden van het Team Projectmanagement vragen om competenties die passen bij de nieuwe cultuur van Zoetermeer. Externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen, sensitiviteit voor deze omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en deskundige senior projectmanager voor de Nota Mobiliteit voor de duur van 6 maanden met een optie tot verlenging.

 

Werkzaamheden:

Het trekken van omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe ontwikkelingsprojecten of processen in de haalbaarheidsfase, in samenspraak met de omgeving;

Uitvoeren van programma’s, processen en projecten;

Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, hogere overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente;

Het onderhandelen met externe partijen;

Het kunnen coördineren en aansturen van het proces om te komen tot een (samenwerkings) overeenkomst met externe partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties etc;

Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/proces, zowel intern binnen het project als binnen de gemeente als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan het management en college;

Het samenwerken en het geven van sturing aan de leden van projectgroepen die bestaan uit professionals afkomstig van verschillende afdelingen;

Samenwerken en delen van ervaringen met andere projectmanagers uit het team Projectmanagement.

Het zelfstandig schrijven en begeleiden van de benodigde bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

 

CV Eisen ( Weging ) :

 

Een relevant afgeronde WO-diploma (10 punten)

Heeft minimaal 5 jaar ervaring als senior projectmanager bij de (semi) overheid  op het gebied van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en mobiliteitsvraagstukken (20 punten)

Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving (30 punten)

Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met intensieve samenspraaktrajecten (burgerparticipatie) (30 punten)

Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

 

competenties :

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de senior projectmanager doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet. De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid, vragen een andere rolinvulling van de senior projectmanager. Uiteraard blijft kennis van de inhoud een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel – om te weten hoe om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen) en ook nog eens in elke fase van het proces. Dit vraagt naast kennis van de opgaven van projectmanagement, ook en vooral sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc. De senior projectmanager is (mede) cultuurdrager binnen het team. Hij heeft daarmee een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de cultuurwaarden van het team.

 

Daadwerkelijke senioriteit, natuurlijk overwicht;

Goed analyserend vermogen;

Onderhandelingsvaardig;

Enthousiasme, gerichtheid op ontwikkeling van de stad;

Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

Met creatieve oplossingen kunnen komen;

Kennisoverdracht, sparren en intervisie met teamgenoten;

Positieve inbreng in de veranderingen binnen het team Projectmanagement;

Open en eerlijke houding binnen het team projectmanagement en naar de buitenwereld

 

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  In onderling overleg

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 12 december 2016. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 9 december 2016. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

 

Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 06-12-2016 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )

Contactpersoon

Vacature contactpersoon LM Uitzendbureau
Svetlana Lungman
Zoetermeer
031682140999

Aanbevolen vacatures

MEDIOR PROJECTMANAGER
Berkel en Rodenrijs   Kroeze HR Consultancy
1 dag geleden
29111 Project Manager Mobiliteit
Zoetermeer   HerCor
6 dagen geleden
Senior Project Engineer
Rotterdam   Frame Recruitment
10 dagen geleden
Project Manager
Den Haag   Legian
11 dagen geleden
Informatiemanager (Sociaal Domein)
Leidschendam   Gemeente Leidschendam-Voorburg
13 dagen geleden

Meer vergelijkbare vacatures

Vacature info

Functie

Functiegroep

Salarisschaal

 • €5000+ euro

Aantal uren

 • 24-32 uur

Per wanneer

 • Binnen een maand
 • Direct
 • In overleg

Dienstverband

 • Tijdelijk/Uitzenden
 • Detachering/interim

Opleidingsniveau

 • WO/Universitair

Opleidingsrichting

 • Management
 • Overige
 • Beleid/Bestuur

Werkervaring

 • 5-10 jaar

Regio/Provincie

 • Zuid-holland

Branche

 • Advies/consultancy
 • Bouw/installatie/vastgoed
 • Overheid/non profit

Taalvaardigheid

 • Nederlands