Trainee I&A

TECHNICUS.NL -  Tiel
13 dagen geleden   |   46x bekeken

Functie omschrijving


ICT


Het Traineeship is een programma van anderhalf jaar, waarin je aan meerdere projecten werkt. De projecten zijn gericht op:

Business intelligence omgeving

KleurrijkWonen wil graag slimmer en sneller in kunnen spelen op de eisen en wensen die toezichthouders en overheden aan ons vragen. Dat is niet eenvoudig want veel informatie zit in verschillende systemen. Daarbij komt ook dat we door nieuwe ontwikkelingen zoals Internet of Things steeds meer gegevens gaan krijgen waarmee we nog slimmer en efficiënter ons werk kunnen doen. Dat brengt wel allerlei vragen met zich mee. Hoe kunnen we slim inspelen op de behoeften? Wat is daarvoor nodig? Hoe organiseren we dat? In het informatiseringsbeleid 2016-2019 is een nieuw op te zetten Business Intelligence (BI) omgeving in ons landschap opgenomen. Op basis van een aantal vraagstukken onderzoek je welke BI oplossing voor ons het beste is om deze vraagstukken op te pakken en maak je een advies en plan van aanpak voor de implementatie. Als het MT positief is, gaan we aan de slag.

I&A processen

Met de uitbesteding van de techniek is het team ICT omgevormd naar een Informatisering en Automatisering (I&A) team. De transformatie is in gang gezet.

Je onderzoekt op basis van het COBIT raamwerk welke I&A processen binnen de organisatie geïmplementeerd moeten gaan worden en op basis van je advies stel je een plan van aanpak op. Als er ruimte voor is, kun je ook een deel van de implementatie oppakken.

Internet of Things

Internet of Things is sterk in opkomst en gaat ook KleurrijkWonen beïnvloeden. Denk hierbij aan de slimme thermostaat maar ook bijvoorbeeld de CV ketel die zelf aangeeft wanneer hij stuk gaat. Je gaat onderzoeken welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van IoT, hoe deze slim ingezet kunnen worden om onze manier van werken efficiënter te maken en wat er nodig is om dit op een goede en veilige manier te realiseren.We zijn op zoek naar een HBO-er met een bedrijfskundige (Bedrijfskundige informatica) achtergrond. Zit je aan het eind van je studie of ben je net afgestudeerd, dan kan dit een nieuwe uitdaging voor je zijn.


Trainees die procesmatig kunnen denken, netwerken, projecten kunnen aansturen en actief en resultaatgericht kunnen opereren zullen hun draai zeker bij ons vinden. Daarnaast moet je het leuk vinden om in een veranderende omgeving te werken en kun je zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren. Je kenmerkt je door creativiteit, overtuigingskracht, analytisch vermogen en (organisatie en omgeving) sensitiviteit. Je vindt het leuk om te werken met mensen met diverse achtergronden.


KleurrijkWonen


KleurrijkWonen is een moderne, actieve woningcorporatie werkzaam in de regio Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. We hebben een sterke lokale én regionale binding. Met een divers woningaanbod van circa 14.000 woningen in 7 gemeenten bieden wij onze klanten een fijn, betaalbaar (t)huis.

Met onze samenwerkingspartners én bewoners werken we aan prettig en betaalbaar wonen, met de behoeften van onze klanten als uitgangspunt. Prettig wonen betekent bij ons ook aandacht hebben voor speciale doelgroepen (wonen met zorg), voor participatie van bewoners, leefbaarheid en vernieuwing.

KleurrijkWonen hanteert de kernwaarden: transparant, betrokken, persoonlijk, oplossingsgericht en doelgericht. De kernwaarden staan voor de wijze waarop de medewerkers werken en waarin de organisatie herkenbaar is.
Contactpersoon

Vacature contactpersoon TECHNICUS.NL
Technicus.nl
4003AZ Tiel