Consulent Sociaal Domein WMO

LM Uitzendbureau -  Meppel

Functie omschrijving

Functie : Consulent Sociaal Domein WMO

Sluitingsdatum Vacature : 04-12-2016 17.00 uur 

 

 

Aanvang opdracht: 12-12-2016 

Voltooiing opdracht: 11-6-2017

Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Uren: 36 per week

 

 

 

Opdrachtomschrijving :Wat ga je doen?

• Je verstrekt informatie op het brede terrein van de sociale voorzieningen, waaronder WMO (hoofdtaak), participatie en jeugd;

• Je verricht keukentafelgesprekken waarbij alle aspecten binnen het huishouden aan bod komen. Denk hierbij aan zorg, welzijn, inkomen, wonen, veiligheid;

• Je werkt op basis van het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;

• Je onderzoekt of andere hulpverlening in het gezin aanwezig is en zorgt voor verbinding met hen;

• Je bevordert de zelfredzaamheid, omgeving en voorliggende voorzieningen voordat een maatwerkvoorziening aan de orde is en werkt deze af;

• In samenwerking met de klant bepaal je welke hulpverlening noodzakelijk is, aanvullend op de eigen kracht en eigen mogelijkheden;

• Je bent verantwoordelijk voor de integrale intake; enkelvoudige aanvragen handel je zelfstandig af;

• Je signaleert of er sprake is van meervoudige problematiek en schaalt zo nodig op;

• Je maakt gespreksverslagen en verwerkt adviezen in beschikkingen;

• Je registreert de klantgegevens in geautomatiseerde systemen;

• Je signaleert knelpunten in het beleid en de dienstverlening en denkt mee in de oplossingsrichting;

• Je draait mee met telefoondiensten en loketdiensten.

 

 

Kandidaat Omschrijving :

 

Wat breng je mee aan gedrag en vaardigheden

– Je bent een netwerker, verbinder, je kunt verschillende werelden verbinden;

– Je kunt ‘out of the box’ denken, je denkt in mogelijkheden en je durft buiten de kaders te treden;

– Je bent zelfstandig, toont initiatief;

– Je bent nieuwsgierig en kunt goed luisteren;

– Je kunt achterover leunen, maar handelt (en zet door) als dat noodzakelijk is;

– Je staat open, vraagt hulp als het nodig is en bent bereid te leren;

– Je toont enthousiasme, krijgt mensen mee.

 

 

Competenties :• Empathie: Geeft anderen de ruimte om te praten, onderbreekt niet voortdurend. Moedigt anderen aan hun verhaal te vertellen.

• Oordeelsvorming: Zorgt voldoende geïnformeerd te zijn over diverse keuzeopties. Houdt op realistische wijze rekening met wat haalbaar is. 

• Probleemanalyse: Stelt gerichte vragen om problemen helder te krijgen. Raadpleegt meerdere bronnen om betrouwbare informatie te verzamelen. 

• Samenwerken: Respecteert ervaringen en bijdragen uit andere vakgebieden en probeert daarbij aan te sluiten. Toont interesse voor andere meningen dan de eigen en probeert actief een gemeenschappelijke basis te vinden.

Bovenstaande competenties zullen door de gemeente worden getoetst in de motivatiebrief en/of het sollicitatiegesprek.

 

CV Eisen :

 

*Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO-opleiding.

*Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als WMO-consulent.

*Op CV aantoonbaar een afgeronde training/cursus WMO, afgerond in 2015 of 2016 (ivm recente wetswijzigingen).  ( Weging: 8 %) 

*Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met opstellen van rapportages en/of beschikkingen in het kader van de  WMO. (!!!Let op: deze werkzaamheden moeten duidelijk op het CV staan, anders worden de punten niet toegekend) ( Weging: 8 % )

*Op CV minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met het voeren van keukentafelgesprekken op het gebied van zorg, welzijn, inkomen,    wonen, veiligheid. (!!!Let op: dit moet duidelijk op het CV staan, anders worden de punten niet toegekend). ( Weging: 13 % )

*Op CV aantoonbaar een afgeronde HBO-opleiding MWD en/of SJD en/of SPH en/of Psychologie en/of Ergotherapie. ( Weging: 21 % )

 

Motivatiebrief :

 

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor de opdracht. De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving. ( Weging: 25 % )

 

 

Sollicitatiegesprek :

 

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaatsomschrijving. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de criteria ervaring, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, procesvaardigheden. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat is. De kandidaat moet goed in het team passen, hier wordt dan ook naar gekeken tijdens het gesprek. ( Weging: 25 % )

Gespreksplanning :

 

De top 5 van de best scorende kandidaten wordt door de gemeente uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 8 december 2016. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze dag.Toelichting op rooster  :

We zoeken 3 fte (3 x 36 uur). Inzet uren per week in onderling overleg, waarbij inzet van een minimum van 28 uur per week geldt. Zowel fulltime als parttime kandidaten (vanaf 28 uur) kunnen reageren.

 

 

Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 04-12-2016 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )

Contactpersoon

Vacature contactpersoon LM Uitzendbureau
Svetlana Lungman
Meppel
031682140999

Vacature info

Functie

Functiegroep

Aantal uren

 • 24-32 uur

Per wanneer

 • Binnen een maand
 • Direct
 • In overleg

Dienstverband

 • Tijdelijk/Uitzenden
 • Detachering/interim

Opleidingsniveau

 • HBO

Opleidingsrichting

 • Gedrag en maatschappij
 • Gezondheidszorg/medisch
 • Beleid/Bestuur

Werkervaring

 • 1-3 jaar

Regio/Provincie

 • Drenthe

Branche

 • Gezondheids/welzijn sector
 • Overheid/non profit

Taalvaardigheid

 • Nederlands