DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Groenbeheerder 36 u/w

Standplaats: Bergen op Zoom
Duur: 1-12-2021 t/m 28-2-2022
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor: 10 november 2021

Organisatie omschrijving
Als er één ding opvalt aan Bergen op Zoom, dan is het wel het historische en groene karakter van de stad met de bijbehorende authentieke inrichting van de openbare ruimte. De gemeente, die transformeert in de richting van een regie- en netwerkgemeente, vindt een veilige en goede woon- en leefomgeving voor haar burgers en bedrijven van groot belang. Het Cluster Beheer & Onderhoud is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte en de gemeentelijke gebouwen. De vakspecialisten hebben oog voor de behoefte vanuit bewoners en andere belanghebbenden en dragen zorg voor het borgen van de afgesproken kwaliteit. Als gevolg van vertrek is er dringend behoefte aan een nieuwe collega. Daarom zoekt de Groenste stad van Nederland (2014) en Europa (2015) een fulltime medewerker in de functie van: Groenbeheerder (fulltime)

Organisatie:
De organisatie is volop in verandering om te blijven aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Het systeem van de organisatie is volop in beweging. Binnen Cluster Beheer & Onderhoud zijn er zeven vakgroepen. Groen, Verkeer & wegen, Riool & water, Gebouwen, Sport, Reiniging en Gegevensbeheer.

Taken:
De groenbeheerder treedt op als een rentmeester en is vanuit deze rol de primair verantwoordelijke voor het totale beheer en onderhoud van het openbaar groen. De areaalgegevens zijn opgenomen in een beheerprogramma (Obsurv). Het up to date houden van gegevens en het zorgdragen voor tijdig en correct uitvoeren van onderhoud is onderdeel van de job. Met vakgerichte expertise adviseert de groenbeheerder op een integrale wijze bij projecten en de integrale programmering. Dit kan zijn bij kleinschalige aanpassingen, maar ook grootschalige aanleg en renovaties. Naast het groenbeheer behoren de onderdelen recreatieve voorzieningen, natuur en landschap, speelvoorzieningen en begraafplaatsen ook tot de functie. Het dagelijks onderhoud aan het gemeentelijk groenvoorzieningen wordt uitgevoerd door Cluster Buitendienst. Hierin is Cluster Beheer & Onderhoud de interne opdrachtgever. Bij deze rol horen naast de vakinhoud ook budgetbewaking, programmering en burgerparticipatie.

Vaardigheden/eisen
Een relevante beroepsopleiding op MBO+ of HBO- niveau
Bereidheid tot het volgen van opleidingen en cursussen
Een proactieve houding, zelfstandig kunnen werken
Een initiatiefvolle en flexibele klantgerichte instelling
Teamspeler met het vermogen om in een complexe omgeving te kunnen opereren
Bestuurlijke sensitiviteit met oog voor de veranderende samenleving
Affiniteit met integraal beheer van de openbare ruimte

Randvoorwaarden CV
Met een CV wordt bedoeld een overzicht van de werkervaring van de aangeboden kandidaat. De CV is in het Nederlands opgesteld en wordt verstrekt in PDF. De ingediende CV mag maximaal bestaan uit 4 pagina's dubbelzijdig. In de CV dienen minimaal de onderstaande punten benoemd te worden:
Welke werkzaamheden / projecten uitgevoerd zijn, het werkbestand en uw rol hierin
Start- en einddatum van de werkzaamheden (aantal uur per week)

Overige randvoorwaarden
Kandidaat kan een VOG verklaring overleggen

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde relevante (groen) opleiding MBO+ / HBO. Graag bewijs toevoegen aan CV)

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare kennis en ervaring met groenbeheer. (Middels concrete voorbeelden duidelijk omschrijven in CV)
- De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van communicatie met (interne) opdrachtgevers (bestuur),
opdrachtnemers en burgers. Middels concrete voorbeelden duidelijk omschrijven in CV
- De aangeboden kandidaat heeft recente kennis en ervaring met beheerprogrammatuur Obsurv. (Middels concrete voorbeelden duidelijk omschrijven in CV)
- De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met integraal beheer van de openbare ruimte. (Middels concrete voorbeelden toevoegen aan CV)
- De kandidaten met de hoogste score van de gunningscriteria kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de mate van kwalitatief presteren, vakinhoudelijke kennis en overtuigen getoetst.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist