DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Junior Vergunningverlener 36 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: november 2021 t/m november 2022
Optie tot verlenging: Ja, 12x 1 maand
Reageren voor: 20 oktober 2021

Korte beschrijving speelveld
De afdeling Vergunningen staat voor het reguleren van de openbare ruimte en bebouwde omgeving met vergunningverlening die goed handhaafbaar is.
Met ruim 100 medewerkers draagt Vergunningen bij aan veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en ordening van de gemeente Utrecht. Naast integraal en vraaggericht werken borgen en verbeteren we constant een goede publieke dienstverlening.

In Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn alle taken gebundeld op het terrein van vergunningverlening, toezicht en de handhaving.
VTH bevat drie afdelingen die zich bezighouden met de primaire processen: Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte.

Binnen de groep vergunningverlening gebouwde omgeving van de afdeling Vergunningen zal je meedraaien in de groep starters die vanaf 1 mei binnen het team zijn begonnen.

Je taken zijn:
Je behandelt aanvragen om een omgevingsvergunning te verkrijgen ten aanzien van de gebouwde omgeving. Deze taak kan worden onderverdeeld in:
- het uitvoeren van een adequaat besluitvormingstraject;
- het uitvoeren van relevante inhoudelijke toetsen;
- zorg dragen voor en wegen van relevante adviezen van derden en deze beoordelen;
- het toetsen van aanvragen met behulp van specialistische kennis. Waar mogelijk werk je zelfstandig maar tegelijkertijd weet je wanneer het verstandig is om collegiaal te overleggen.

Je verstrekt informatie aan aanvragers en andere belanghebbenden, per telefoon, per email of in overleg. Je toetst de aanvragen aan de geldende wet- en regelgeving en neemt zelfstandig besluiten conform vooraf vastgesteld beleid. Je bereidt een beslissing voor op basis van de benodigde adviezen (van welstand, stedenbouw en andere instanties). Als vertegenwoordiger van de gemeente op dit gebied blijf je altijd communicatief correct en denk je oplossingsgericht mee met de (potentiële) belanghebbende. Ten behoeve van het besluitvormingstraject overleg je met het management van de eigen afdeling en zal je steeds meer contacten onderhouden op verschillende niveaus met vakspecialisten en juridisch adviseurs van verschillende afdelingen over de toepassing van wet- en regelgeving.

Jij hebt:
- tenminste HBO werk- en denkniveau en
- een (bijna afgeronde) relevante opleiding aangevuld met enige werkervaring (stage) waarin je in aanraking bent gekomen met het verlenen van omgevingsvergunningen en het toetsen van aanvragen aan het Bouwbesluit;
- werkervaring bij een ontwikkelaar, overheidsinstantie, aannemer of vergelijkbare organisatie wordt beschouwd als een pré;
- Een start gemaakt met de opleiding ABW1 of bent bereid om deze in het komende jaar te volgen. Mocht je al ervaring hebben met SquitXO dan beschouwen we dit als een pré.

Je bent in staat om vanuit een professionele werkhouding de gevraagde kwaliteit te leveren. Klantgerichtheid is jou op het lijf geschreven. Je bent niet alleen besluitvaardig maar je weet precies wanneer je zelfstandig beslissingen kunt nemen en wanneer je even ruggenspraak moet houden. Je bent uitermate nauwkeurig en weet je zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken. Je bent een zelfstarter en kunt goed prioriteiten stellen. Je werkt graag in en voor een team.

Eisen
- Het cv toont een afgeronde HBO opleiding

Wensen
- Het cv toont dat je al enige kennis van de WABO hebt. Je bent gemotiveerd om je hierin verder te bekwamen en om je de benodigde kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo), BOR, MOR, Algemene wet bestuursrecht, Wet ruimtelijke ordening, Bouwbesluit 2012 zo snel mogelijk eigen te maken
- Het CV toont recente opdrachten waarin je bezig bent geweest met het verlenen van omgevingsvergunningen en het toetsen van aanvragen aan het Bouwbesluit.
- Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4)

Motivatie
Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

CV
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit.
Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon

Gesprekken
Gesprekken zijn gepland in week 43.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist