DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Samenwerkingsgerichte multidisciplinaire Projectmanager 16-20 u/w

Standplaats: Buikslotermeerplein, 2000, 1025XL, AMSTERDAM
Duur: 01-10-2021 t/m 29-09-2023
Optie tot verlenging: Ja, tot 30-09-2024
Reageren voor: 24 september 2021

Functieomschrijving
Projectmanager

Werkzaamheden
Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) bereidt een dijkversterkingsproject in het dorp Durgerdam voor. In Durgerdam trekt HHNK hierbij samen op met gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland om tegelijkertijd ook een impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte. Het project vanuit de opgave van de gemeente betreft de herinrichting van de openbare ruimte, die boven op de dijk van HHNK ligt. Ook moeten de nutsvoorzieningen van Liander en Waternet vernieuwd worden, waarbij de intentie met de nutsbedrijven is uitgesproken samen op te trekken. Het doel van de opgave is een waterveilige, toekomstbestendige openbare ruimte waarbij de wensen van de buurt zijn verwerkt. Denk aan duurzaam, autoluw, veilig en goed ingepast in het monumentale beeld van Durgerdam. Je bent als projectmanager onderdeel van het kernteam Durgerdam samen met HHNK. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een intern projectteam die de komende 2 jaar het Voorontwerp verder uitwerkt naar een aanbesteding en realisatie. Binnen het IPM-model gedachte is afgesproken dat HHNK de rol van omgevingsmanager vervult en de communicatie richting het dorp vormgeeft. Uiteraard in goed overleg en met overeenstemming in het kernteam. We zoeken een samenwerkingsgerichte projectmanager die de belangen vanuit de gemeente met partijen als Waternet, Liander, HHNK en goed georganiseerde buurtbewoners goed kan verbinden. Ervaring met vergelijkbare multidisciplinaire projecten, het werken bij een overheid, goede communicatieve vaardigheden en een proactieve houding worden gevraagd. Ook ben je in staat om de kennis en ervaring vanuit de gemeente Amsterdam effectief in te zetten in deze opgave en deze met partners te delen. Denk bijvoorbeeld aan de ervaringen van schade aan woningen door ongewenste zettingen. Je rapporteert aan een ambtelijk opdrachtgever van Verkeer en Openbare ruimte en geeft mede vorm aan de Stuurgroep Durgerdam waarin je met de verschillende financiers aan tafel zit. Je bereid de besluitvorming en de onderbouwing van het definitief ontwerp voor en brengt deze opgave tot realisatie. Het verantwoorden van de voortgang van de opgave met voortgangrapportages is onderdeel van je verantwoordelijkheid. Het kernteam en het projectteam Durgerdam hanteert een IPM-model. Deze uitvraag betreft de rol van Projectmanager waarbij de kandidaat mogelijk een andere IPM-rol erbij kan nemen. Voor de uitwerking van het DO en uitvoering is het team nog niet bemenst.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau Amsterdam is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilot's draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau! Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent: - bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners; - elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en de projecten dagelijks zien vorderen; Wil je werken voor het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau aan een van meest interessante gebiedsontwikkeling in Amsterdam? Reageer dan snel.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring in vergelijkbare omgeving en projecten.
- Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft ruime werkervaring >5 jaar binnen een lokale overheid, nutsbedrijven en of waterschappen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het voorbereiden en realiseren van multidisciplinaire projecten in een eindverantwoordelijke rol als projectmanager.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met RAW en met relevante wetgeving (milieu, duurzaamheid, EMVI aspecten, etc.).
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met samenwerkingsovereenkomsten en contracten in projecten.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met directievoering UAV en projectleiding van openbare ruimte projecten met diverse raakvlakken met andere opgaven.
- De aangeboden kandidaat heeft gewerkt als projectleider in binnenstedelijke opgaven.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met duurzaamheidsopgaven zoals energietransitie in combinatie met openbare ruimte opgaven.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met dijkversterkingsopgaven en de wereld van de Waterschappen.

Competenties
- [ Analytisch vermogen ] [Expert niveau]
- [ Omgevingsbewustzijn ] [Expert niveau]
- [ Samenwerken ] [Expert niveau]
- [ Relatiebeheer ] [Expert niveau]
- [ Resultaatgerichtheid ] [Expert niveau]
- [ Overtuigingskracht ] [Gevorderd niveau]

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist