DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager versterking en uniformering wijkteams 30 u/w

Standplaats: Amersfoort, maar op dit moment meestal vanuit huis
Duur: 27-09-2021 t/m 01-01-2023
Optie tot verlenging: n.v.t.
Reageren voor: 19 augustus 2021

Opdrachtomschrijving
Waar ga je werken
In Amersfoort -een stad met ruim 155.000 inwoners- is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente samen optrekken voor een fijne en veilige stad. Zeker ook in deze tijd waarin activiteiten niet of anders doorgaan, zetten we alle zeilen bij om de anderhalve meter samenleving goed te laten verlopen. Belangrijke inhoudelijke aandachtsgebieden binnen de afdeling Samen Leven zijn welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg. De gemeente Amersfoort voert een aantal taken uit voor de regiogemeenten, waaronder het beleid, de regelgeving en inkoop van de specialistische hulp.

Wat ga je doen
Je gaat de lokale teams versterken en de uniforme werkwijze (jeugd + Wmo) bevorderen. Op verschillende fronten werken we in onze regio aan de transformatie van het sociaal domein. We willen via deze transformatie nog meer inzetten op normaliseren en vragen zoveel mogelijk dichtbij/in de nabije omgeving van de inwoners oppakken en adresseren. Om dit te bewerkstelligen werken gemeenten enerzijds lokaal aan een sterke sociale basisinfrastructuur. Daarnaast werken de gemeenten regionaal samen- via de taakgerichte inkoop- aan een effectievere inzet van de specialistische hulp voor jeugd en Wmo. De specialistische hulp wordt meer gebiedsgericht georganiseerd, zodat er op deze manier beter de verbinding gemaakt kan worden met de lokale basisinfrastructuur.
De lokale teams zijn een cruciale spil in het realiseren van deze veranderingen in het zorglandschap. Zij vormen de schakel tussen de sociale basisinfrastructuur en de specialistische hulp en zijn daarmee een belangrijke drijvende kracht voor het normaliseren.

Gemeenten hebben bij de start van de lokale teams in 2015 verschillende keuzes gemaakt, waardoor de dienstverlening door de lokale teams verschillend is. Tot nu toe wordt lokaal gewerkt aan de doorontwikkeling van de lokale teams. De noodzaak neemt toe om meer regionaal sturing te geven aan deze doorontwikkeling, zodat dit leidt tot een meer uniforme werkwijze van de lokale teams. Dit is nodig, vanwege:

- De nieuwe werkwijze met de specialistische aanbieders die we vanaf 2023 willen uitbreiden. De verkenning is gestart om alle specialistische hulp (jeugd + Wmo) taakgericht in te kopen. Daarbij krijgen de specialistische aanbieders de opdracht om gebiedsgericht te werken, aanvullend op de lokale infrastructuur. Een uniforme werkwijze en toegang vanuit de lokale teams zijn daarbij een belangrijke randvoorwaarden. Gemeenten hebben al een start gemaakt met het ontwikkelen van een meer uniforme werkwijze in samenwerking met de BSA Jeugdhulp.
- De beoogde landelijke reorganisatie van de jeugdbeschermingsketen, waardoor er meer veiligheidstaken (waaronder de regiefunctie) belegd gaan worden bij de lokale teams. Dit vraagt om een goede voorbereiding van de teams, zodat zij in staat zijn deze nieuwe taken uit te kunnen voeren.

Het versterken van de lokale teams en het bevorderen van de uniforme werkwijze is een forse regionale opgave. We willen deze opgave in de vorm van een programma oppakken en uitwerken. De eerste opdracht voor de programmamanager is het opstellen van een plan van aanpak inclusief een voorstel voor de programma-organisatie. Hierin wordt een ruwe inschatting gemaakt van de daarbij benodigde inzet/capaciteit per gemeente en de lokale teams.

Kandidaatomschrijving
De kandidaat is goed ingevoerd in het ingewikkelde speelveld waarin deze opdracht wordt uitgevoerd. Je denkt en werkt op academisch niveau, bent no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken. Kennis en ervaring met de toegang vanuit lokale teams voor de Wmo en voor de specialistische jeugdhulp, aangevuld met andere verwijzers als huisartsen en de gecertificeerde instellingen is een voorwaarde. Je hebt een brede maatschappelijke blik en je benut de dwarsverbanden met andere beleidsterreinen optimaal.

De transformatiemanager beschikt minimaal over de volgende eigenschappen:
- overziet het speelveld waarbinnen deze opdracht moet worden uitgevoerd, waaronder het werken in wijkteams
- denkt en werkt op een academisch werk- en denkniveau.
- heeft kennis van Wmo en jeugdhulp.
- is omgevingsbewust en heeft een goede bestuurlijke antenne.
- heeft een ruime ervaring in programmatisch werken en is gewend te werken met ambtelijke en bestuurlijke· opdrachtgevers.
- is resultaatgericht en doortastend en kan goed schakelen tussen beleid en uitvoering.
- is creatief en oplossingsgericht, kan 'out of the box' denken.
- verbindt, luistert en weet verschillen te overbruggen.
- is communicatief en netwerkvaardig.
- is transparant is en kan goed verantwoording afleggen in bondige en heldere rapportages.

Eisen
- Minimaal 2 jaar ervaring als programmamanager binnen het Sociaal Domein bij een 100.000+ gemeente. Aantoonbaar met CV. Groen gearceerd.
Referentie vereist
- Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van Wmo en jeugdzorg. Aantoonbaar met CV. Geel gearceerd.
Referentie vereist
- Kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met het speelveld van lokale wijkteams. Aantoonbaar met CV. Rood gearceerd.
Referentie vereist
- Minimaal 2 jaar ervaring met regionale samenwerking binnen het Sociaal Domein. Aantoonbaar met CV. Blauw gearceerd.
Referentie vereist

Gunningscriteria
- Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau op het gebied van programmamanagement.
- Kennis en ervaring met agile werken. Toon aan met het CV.
- Relevante ervaring met werken in de regio Eemland/ Amersfoort binnen het Sociaal Domein. Toon duidelijk aan met het CV.

Interviewplanning
Het voornemen is de selectiegesprekken te doen in de week van 30 augustus.
Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
- denkt en werkt de kandidaat op academisch niveau
- blijkt de kandidaat in het gesprek no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken.
- toont de kandidaat kennis van en ervaring de context waarin de opdracht moet worden uitgevoerd
- laat de kandidaat kennis zien van het succesvol managen van een programma.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist