Host Centrum Parttime

Solliciteer op de website van de werkgever

De host leveren een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van overlast en verbeteren van de leefbaarheid in
de drukke gebieden van de stad. De gemeente is op zoek naar hosts voor het uitgaansgebied Rembrandtplein
en omgeving en voor het Wallengebied. Als nieuwe host kom je in één van deze twee gebieden te werken.

De hosts werken op de momenten dat er in deze gebieden veel bezoekers zijn. Ze voelen zich eigenaar van het
gebied, voorkomen overlast, bieden duidelijke informatie en gastvrije service aan bezoekers. Samen met de
andere professionals in dit gebied zorgen zij ervoor dat de drukte beheersbaar blijft.

De primaire taak van de hosts bestaat er uit zichtbaar aanwezig te zijn in de openbare ruimte om bezoekers
welkom te heten, van informatie te voorzien (over o.a. horeca, voorzieningen, vervoer), toe te zien op naleving
van de regels, om te zorgen dat bezoekers zich in het gebied respectvol gedragen en rekening houden met de
bewoners van het gebied. Bezoekers moeten zich door de hosts welkom, maar ook gezien voelen.

De hosts voelen zich eigenaar van de goede gang van zaken tijdens hun dienst. Als vanzelf nemen ze daardoor

 • ok wat kleine taken op zich (bv. los slingerend glaswerk weggooien) en houden ze hun oren en ogen open. Ze
  geven knelpunten door aan bv. handhaving en politie of de collega’s van reiniging. De host zijn hiermee de extra
 • gen en oren voor de handhaving, politie, gemeentecollega’s en portiers.

Het werk van de hosts is nadrukkelijk preventief: ze voorkomen incidenten door bezoekers aan te spreken op

 • verlastgevend gedrag, in bepaalde situaties kunnen ze vroegtijdig sussend optreden, maar bij escalatie wordt
  de hosts niet gevraagd om in te grijpen en is het hun taak tijdig de politie in te schakelen.

Werkzaamheden:

 • Het zijn van gastheer/gastvrouw in het Wallengebied of Rembrandtplein en omgeving. Dit doe je in
  nauwe samenwerking met collega hosts.
 • Bezoekers informeren over o.a. de (uitgaans)mogelijkheden en vervoersvoorzieningen.
 • Bezoekers wijzen op de (gedrags)regels in het gebied.
 • Het aanspreken van bezoekers op ongewenst gedrag c.q. lichte overtredingen zoals wildplassen en
  drankgebruik.
 • Bezoekers aanspreken op geluidsoverlast in gebieden met veel woningen.
 • Sussend/de-escalerend optreden bij dreigende ruzie.
 • Het zijn van extra ogen en oren voor handhaving en politie en relevante zaken doorgeven aan de
  gemeentelijke collega’s.
 • Specifiek voor het Wallengebied crowdmanagement: Het in goede banen leiden van
  bezoekersstromen (voorkomen van opstoppingen, verwijzen naar alternatieve looproutes,
 • ndersteuning bieden aan politie en handhaving bij tijdelijke straatafzettingen).
 • Specifiek voor het Rembrandtplein en omgeving: het aanspreken van bezoekers op de fiets (i.v.m. het
  verbod op fietsen over het plein en het verbod op het parkeren van fietsen buiten de voorzieningen).
 • Het verlenen van eerste hulp (hosts volgen een EHBO-cursus), dan wel inschakelen van hulpdiensten
  waar nodig.
   De host doet schriftelijk verslag van zijn/haar dienst
Uren:
25

Over de werkgever

Bestuur en Organisatie:

Bestuur en Organisatie stelt het bestuur en management in staat te sturen op resultaten en versterkt het
strategisch vermogen en de control van de organisatie. Bestuur en Organisatie richt zich in de advisering en

 • ndersteuning primair op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk
  managementteam. Dat vraagt om tweerichtingsverkeer tussen Bestuur en Organisatie, clusters en de
  stadsdelen. Bestuur en Organisatie heeft daarbij een initiërende, stimulerende en verbindende rol.

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) houdt onder meer regie op het Amsterdamse Veiligheidsplan,
crises en grote evenementen en versterkt de brugfunctie met partners in de regio.
De directie OOV bestaat uit vier domeinen: Toezicht en Handhaving en Beheer, Persoonsgerichte Aanpak
Georganiseerde Misdaad, Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak.
De directie OOV heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en
advies te geven op de vier domeinen.

Aanpak Binnenstad

De inzet van hosts is één van de korte termijn maatregelen die de burgemeester van Amsterdam in december
2018 heeft aangekondigd te nemen om de overlast en het leefklimaat in het Wallengebied en op en rondom de
uitgaanspleinen Rembrandtplein en Leidseplein aan te pakken. De Aanpak Binnenstad overlastgevende
maatregelen korte termijn valt onder de regie van de directie openbare orde en veiligheid en stadsdeel
Centrum.

Overige informatie Werkdagen Rembrandtplein: vrijdag en zaterdag van 21:00 t/m 05:00 uur
Werkdagen Wallen: donderdag van 16:00 uur t/m 23:00 uur, vrijdag en zaterdag van 16:30 uur t/m 01:30 uur

Wat wij bieden

 • Het betreft een parttime baan voor 25 uur ( Wallengebied) en 16 uur ( Rembrandtplein) uur bij de Gemeente Amsterdam;
 • Het is een tijdelijk dienstverband met kans op verlenging

Startdatum: Per direct
Einddatum: 31-12-2021

 • Het salaris bedraagt €1753 bruto per maand op basis van 36 uur.
 • Prettige werksfeer, eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor professionele ontwikkeling;
 • Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je toegang tot ons online trainingsplatform GoodHabitz waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen;
 • Je tegemoetkoming woon-werkverkeer is afhankelijk van het aantal kilometers tussen woon- en werkadres, met een maximum van 30 kilometer enkele reisafstand;

Heb je interesse? Solliciteer dan nu!

Alleen de sollicitaties met een motivatiebrief worden in behandeling genomen.

Contactpersoon: Jolanda Gerber.

Vaardigheden

Functie eisen en wensen:

 • Een open, gastvrije en naar buiten gerichte persoonlijkheid. Vanuit eigen motivatie de
  verantwoordelijkheid nemen voor het reilen en zeilen van het gebied.
 • Ervaring in hospitality is een pre.
 • Kennis van de dynamiek van één van de gebieden.
 • Inlevingsvermogen
 • Mensen durven aan te spreken en weten hoe om te gaan met (non) verbale agressie.
 • Minimaal MBO werk- en denkniveau.
 • Van onbesproken gedrag zijn, een Verklaring Omtrent Gedrag moet kunnen worden afgegeven.
 • Goede lichamelijke en mentale gesteldheid.
 • Flexibel inzetbaar en bereid zijn om:
 • Rembrandtplein: in de avonden en nachten op vrijdag en zaterdag.
 • Wallengebied: in de namiddag tot en met begin nacht op vrijdag en zaterdag. Donderdag behoort
  tot de mogelijkheden in overleg.
 • Goede beheersing van in ieder geval de Nederlandse en Engelse spreektaal. Bij voorkeur ook goed in
  een derde spreektaal.
 • Goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Het behalen van resultaten zowel zelfstandig als in teamverband.
  Competenties
  Voor de rol van hosts in het Wallengebied en Rembrandtplein is voor onderstaande competenties een
  gevorderd niveau gewenst.
 • Verantwoordelijkheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Sociabiliteit
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Liefst MBO niveau

Wat wij bieden

Salaris:
€ 1.218,-
tijdelijk
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later