DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

4x Senior werkvoorbereider 32-36 u/w

Standplaats: Weesperstraat, 430, 1018DN, AMSTERDAM
Duur: 01-06-2021 t/m 01-06-2022
Optie tot verlenging: Ja, tot 01-06-2023
Reageren voor: 21 mei 2021

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Het realiseert hiermee uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere organisatieonderdelen in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden. Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.

Functieomschrijving
Ervaren, oplossingsgerichte werkvoorbereider met sterke adviesvaardigheden voor de technische advisering en technische voorbereiding van civieltechnische projecten op het gebied van maaiveld inrichting in de gebiedsontwikkeling van Amsterdam in de windrichting Oost (Oost, Zuidoost en Weesp) We hebben transformatie gebieden van verschillende complexiteit. Onderdeel hiervan zijn de grootschalige transformatie gebieden vanaf het Amstelstation en Amstelkwartier, De Nieuwe Kern en Arenapoort tot aan Gaasperdam in Zuidoost. In totaal gaat het om de inpassing van circa 30.000 woningen en dit vraagt veel nieuwe infrastructuur en (tijdelijke) openbare ruimte, vergroening en ondergrondse inpassing.

Werkzaamheden
Je bent betrokken als adviseur bij het ontwerp en voert gesprekken over de inpassingen van kabels en leidingen in de ondergrond. Je weet technische eisen en wensen te omschrijven en vast teleggen. Na vaststelling van de uitgangspunten voor de totale scope van een maaiveld inrichting, maak je technische tekeningen tot en met bestek. Daarnaast lever je een bijdrage aan uitvoeringsfaseringen en kabels- en leidingenprocedures. De voor je werkzaamheden benodigde onderzoeken zoals inmetingen en onderzoek zet je uit bij derden en je bewaakt de geleverde kwaliteit. Ook stel je faseringsplannen, tijdelijke maatregelen, kostenramingen en RAW-bestekken op. Voor deze activiteiten werk je nauw samen met de projectleiders, specialisten, directievoerders en toezichthouders van het ingenieursbureau, en ook met externe partners zoals netbeheerders

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo-diploma in het civieltechnische domein.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar ervaring opgedaan in opstellen van de RAW, UAV bestekken en ramingen.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar ervaring met digitaal tekenen in het kader van civieltechnische projecten.
- De aangeboden kandidaat in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar aantoonbaar ervaring met werkvoorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting in gebiedsontwikkeling met nadruk op advisering in de ontwerpfase en afstemming van de inpassing van K&L in de ondergrond.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van BLVC-plannen.
- De aangeboden kandidaat moet inzetbaar zijn voor de duur van het project (minimaal 3 jaar ivm Gebiedsontwikkeling)
- De aangeboden kandidaat moet 5 jaar ervaring hebben in een grote Gebiedsontwikkeling van meer dan 1000 woningen in een gemeente van >100.000 inwoners.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het werken in complexe projecten in BIM model Complex is integraal, meerdere disciplines zoals verharding, K&L, sanering, groen in combinatie met constructies als kade muren.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met de procedures van het Amsterdamse 'Coördinatenstelsel werken aan de weg'.
Deze ervaring is maximaal 10 jaar oud.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met minimaal 2 projecten waarbij er met de contractvorm UAVgC is gewerkt en het technisch specificeren van klanteisen.

Competenties
- [ Analytisch vermogen ] [Gevorderd niveau]
- [Omgevingsbewustzijn] [Gevorderd niveau]
- [ Klantgerichtheid ] [Gevorderd niveau]
- [ Samenwerken ] [Gevorderd niveau]
- [ Resultaatgerichtheid ] [Gevorderd niveau]
- [ Verantwoordelijkheid ] [Gevorderd niveau]

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist