Projectmanager Aanbesteding Parkeerdienstverlening 24-32 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Daniël Goedkoopstraat 7-9, 1096 BD Amsterdam
Duur: 01-06-2021 t/m 31-05-2022
Optie tot verlenging: Ja, t/m 31-05-2023
Reageren voor: 11 mei 2021

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 17 miljoen bezoekers per jaar, maar ook voor onze 883.000 inwoners. Cluster Ruimte en Economie, waar Parkeren een onderdeel van is, draagt dagelijks bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad. Het Cluster omvat 13 directies met een grote diversiteit aan onderwerpen. Onze directie Parkeren streeft naar een bereikbare stad met excellente parkeervoorzieningen, voor auto en fiets. Jij gaat aan de slag bij het team Straatparkeren, dat met name verantwoordelijk voor de fiscale handhaving en het faciliteren van bewoners met een vergunning in garages. Het team bestaat uit ongeveer twintig medewerkers: van een contractbeheerder en manager doelgroepparkeren tot (senior) adviseurs en functioneel beheerders. Wat ons kenmerkt? Behulpzaamheid en collegialiteit. We zijn altijd bereid elkaar te helpen, betrekken elkaar bij vraagstukken en vinden het belangrijk om kennis te delen. De directie Parkeren is sinds 2015 een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de gemeente. De directie telt ongeveer 94 fte en is verantwoordelijk voor ca 240 miljoen euro aan parkeergeld omzet. Het is een organisatie in ontwikkeling bestaande uit 3 afdelingen: Garage & fiets parkeren, Straatparkeren en het team Advies, Onderzoek en Ondersteuning.

Functieomschrijving
De Projectmanager draagt in opdracht van de directie Parkeren zorg voor de voorbereiding, de uitvoering, de (bestuurlijke) besluitvorming en implementatie van de Europese aanbesteding van een meerjarig dienstverleningscontract voor parkeerdienstverlening en parkeerhandhaving én mogelijk andere data-inwinning. Het contract met de huidige dienstverlener loopt op 31 december 2023 af. De projectmanager is verantwoordelijk voor: 1. De vorming van een aanbestedingsteam dat alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoert. 2. De totstandkoming van de contractstukken voor de aanbesteding, waaronder het Programma van Eisen (PVE) en het contract 3. Organisatie van het aanbestedingstraject. 4. Bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot alle onderdelen van de Europese aanbesteding gedurende het volledige aanbestedingstraject tot en met de gunning van het contract en het contracteren van de nieuwe dienstverlener. 5. De begeleiding van de overgangsfase van het oude naar het nieuwe contract. 6. In het geval van een andere dan de huidige dienstverlener: een soepele overgang van bedrijf en diensten van de huidige naar de nieuwe dienstverlener.

Werkzaamheden
- Samenstellen en aansturen van het aanbestedingsteam en eventuele werkgroepen.
- Meewerken aan de evaluatie van het contract met de huidige dienstverlener en de werking van de huidige parkeerketen.
- Zorgdragen van ophalen behoefte/wensen binnen de directie Parkeren, de ketenpartners en de overige organisatie onderdelen binnen de gemeente Amsterdam die mogelijk een rol spelen binnen het nieuwe contract en keuzes hierover voorleggen aan de directie Parkeren.
- In voorbereidingsfase eventuele knelpunten die bij de invoering kunnen ontstaan identificeren en kijken of oplossingen voorbereid kunnen worden (anticiperen in besluitvormingsfase).
- Organiseren van informatiebijeenkomsten, marktconsultaties e.d. als het proces daarom vraagt.
- (Laten) Schrijven van het PVE en de overige aanbestedingsdocumenten gebruikmakend van de kennis die opgedaan is met het huidige contract.
- (Laten) schrijven van de Selectieleidraad.
- Schrijven van de noodzakelijke bestuurlijke stukken.
- (Laten) uitvoeren van Vendor due diligence onderzoek bij de huidige dienstverlener.
- (Laten) uitvoeren van een juridische toets op haalbaarheid en privacy aspecten.
- Organiseren van diverse meetings waarbij besluiten worden voorgelegd en documenten worden vastgesteld.
- Afstemming met alle relevante collega's binnen de gemeente Amsterdam, zowel binnen de directie Parkeren als binnen andere betrokken directies.
- Zorgdragen voor een goed archief.
- Opstellen en bewaken van het budget.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende Hbo-diploma, maar beschikt over een universitair werk- en denkniveau.
- Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar praktijkkennis van aanbestedingsprocedures.
- De aangeboden kandidaat heeft tenminste 10 jaar ervaring als succesvol projectmanager van complexe projecten.
- De aangeboden kandidaat heeft tenminste 5 jaar ervaring als projectmanager van complexe projecten bij de G4 of bij een andere grote overheidsorganisatie.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare op een relevant niveau politiek-bestuurlijke besluitvorming georganiseerd.
- De aangeboden kandidaat heeft tenminste 10 jaar ervaring in het fysiek domein.

Wensen
- De aangeboden kandidaat beschikt over een relevant netwerk in Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat is bekend met en heeft zowel ervaring met de Amsterdamse bestuurlijke en ambtelijke omgeving als het werken met met commerciële partijen.
- De aangeboden kandidaat beschikt over relevante juridische kennis (aanbestedingsrecht/contractenrecht/privacy) of weet dit gemakkelijk te organiseren.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring in het domein van Parkeren.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met complexe trajecten met een belangrijke IT/data-component.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring als projectmanager van een succesvol verlopen complexe aanbestedingsprocedure met een contractwaarde van boven de € 20 miljoen.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met complexe projecten waarbij zaken gedaan moeten worden met een commerciële organisatie (als opdrachtnemer) en met andere divisies van de eigen organisatie (als uitvoerders).
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met aanbesteding van ICT en data projecten.

Competenties
- Analytisch vermogen [Expert niveau]
- Overtuigingskracht [Expert niveau]
- Plannen [Expert niveau]
- Samenwerken [Expert niveau]
- Resultaatgerichtheid [Expert niveau]
- (Aan)sturen [Expert niveau]

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer