DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Allround civieltechnisch werkvoorbereider / Assistent projectleider 24-36 u/w

Standplaats: Leeuwarden
Duur: 17-05-2021 t/m 01-06-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2x een half jaar
Reageren voor: 4 mei 2021

Opdracht omschrijving
De Provincie investeert in verkeersveilige wegen voor auto's en fietsers. Eén van die wegen is de N358 tussen Buitenpost en de rijksweg A7. Het deel van deze weg tussen de brug over het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van Blauferlaat en Surhuisterveen wordt heringericht door onder meer uitritten te saneren en via aan te leggen parallelwegen te ontsluiten naar her in te richten kruisingen. In Surhuizum wordt een fietstunnel aangelegd. Dit project is nader genoemd N358 Uterwei. Hiervoor is in 2019 een Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Achtkarspelen en is de technische voorbereiding gestart voor de tweede fase van de uitvoering van de werken. De eerste fase van de aanpak van dit wegdeel is reeds uitgevoerd. Dit betrof vernieuwen van de verhardingen op de rijbaan die buiten deze reconstructie valt.

Het deel van de N358 tussen Surhuisterveen en de A7 wordt gereconstrueerd door onder meer uitritten te saneren en via aan te leggen parallelwegen te ontsluiten naar her in te richten kruisingen, rijbaanverleggingen om ruimte te maken voor deze parallelwegen en het verbeteren van de verkeersveiligheid door aanpassing van een bochtencombinatie. Dit project is nader genoemd N358 Skieding. Dit betreft de tweede fase van de werkzaamheden. Hiervoor is eind 2020 een provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door Provinciale Staten en is ondertussen de technische voorbereiding gestart voor uitvoering van de werken. De eerste fase van de werkzaamheden betrof het vernieuwen van de verhardingen op de rijbaan die buiten deze reconstructie valt.

In de huidige projectteams van zowel het project N358 Uterwei als N358 Skieding zal de civieltechnisch medewerker medio dit jaar de teams verlaten. Om de projectteams op sterkte te houden, het tempo in de projecten op peil te houden en indien mogelijk bij te springen in soortgelijke werkzaamheden bij andere projecten binnen deze Opgave, is de provincie voor de Opgave Infrastructuur op zoek naar een allround civieltechnisch werkvoorbereider / assistent projectleider.

Verantwoordelijkheden
Je ondersteunt de senior projectleider en vervangt deze bij afwezigheid.

Je weet adequaat alle afspraken met omgeving en stakeholders te vertalen naar de uitvoeringscontracten die door een derde partij wordt samengesteld. Ook zorg je voor het gereed maken van aanvragen van vergunningen, ontheffingen etc. en voer je overleggen met de bevoegde gezagsorganen. Zo nodig kun je vragen van burgers beantwoorden en overleggen voeren met burgers of vertegenwoordigers van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Onderdeel daarvan zijn ook conditionerende werkzaamheden waaronder het gereedmaken van werkstroken voor verleggen van kabels en leidingen.

Je werkt nauw samen en in overleg met de senior projectleider van deze projecten en met de overige projectteams per project. Daarbij hoort ook het op deskundige en invoelende wijze kunnen ophalen en verwerken van de klanteisen binnen de organisatie en externe stakeholders.

De projectteams zijn in hoge mate zelfsturend. De interactie en de "klik" met het projectteam is belangrijk vanwege de intensieve samenwerking.

Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het te woord staan van burgers en het opstellen van brieven en stukken, vergunningen, verslaglegging van project- en werkvergaderingen.

Eisen
- Ervaring met en kennis van wegreconstructies.
- HBO werk- en denkniveau.
- Minimaal 10 jaar werkzaam in een vergelijkbare functie.

Gunningscriteria
- Gedegen kennis van prijsvorming van dergelijke wegenwerken.
- Ruime kennis van bestekken en opstellen daarvan.
- Besteks- of contractramingen kunnen opstellen en die van anderen controleren.

Competenties
- je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
- je hebt een meedenkend vermogen
- je bent doorpakker

CV
U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist