DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

2x Begeleiding voorbereidende werkzaamheden Duurzame Warmte Planetenbuurt 16 u/w

Standplaats: Alphen aan den Rijn / Thuiswerken
Duur: start zsm t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 29 april 2021

Omschrijving van het project en de organisatie/projectgroep
In een deel van de wijk Planetenbuurt voert de gemeente samen met stakeholders (grote gebouweigenaren) het project Duurzame Warmte Planetenbuurt uit. Met de stakeholders heeft de gemeente een intentieovereenkomst afgesloten en met een aantal van hen een samenwerkingsovereenkomst. Op dit moment voeren we een Europese aanbesteding uit om een warmtebedrijf te selecteren voor het ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren van een warmtenet in de wijk. Stapsgewijs (in tijd, techniek en participatie) gaan we deze wijk van een warmtenet voorzien. Als
de ontwikkelfase met succes wordt doorlopen sluit de gemeente een concessieovereenkomst af met het warmtebedrijf. In de aanbestedingsprocedure van het warmtebedrijf is de selectiefase afgerond en starten we de gunningsfase.

Omschrijving van de opdracht
Gemeente Alphen aan den Rijn gaat een spannende fase in: namelijk de ontwikkelfase van een warmtenet. Of dit een succes wordt hangt af van de kennis en inzet van de kandidaat of het team dat we zoeken met deze opdracht. We zoeken één adviseur of een team van tweeadviseurs (met ieder een eigen specialisme) die de gemeente en de stakeholders begeleiden in de gunningsfase (beoordelen gunning) en de
ontwikkelfase met het warmtebedrijf. We zoeken een adviseur of team met 'harde' zakelijke skills en 'zachte' verbindende vaardigheden. De adviseur/het team behartigt de belangen van de gemeente, stakeholders en inwoners in het project, met oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het warmtebedrijf. Naast procesbegeleider neemt de adviseur/het team de regie in het project en voert het stakeholdermanagement uit. De adviseur/het team denkt mee en heeft een sturende rol in de vormgeving en ontwikkeling van het realisatieplan dat door het warmtebedrijf in de ontwikkelfase wordt opgesteld (technisch concept voor het energiesysteem, onderhoudsplan, participatieplan, financieringsplan, begroting
en planning) en bij de realisatie en exploitatie van onderdeel 1: het verbinden van de installaties van de Alrijne zorggroep en het Scala College. De adviseur/het team adviseert de gemeente en stakeholders over goedkeuring van het realisatieplan. De adviseur/het team neemt de regie in op te stellen contracten en
overeenkomsten, welke door juristen definitief worden gemaakt. Als stakeholdermanager is de adviseur/het team verantwoordelijk voor de verbinding met de stakeholders. De adviseur/het team denkt mee over de inrichting en uitvoering van de participatie en communicatie met inwoners en kleine gebouweigenaren.

De inzet van de adviseur/het team zal verhoudingsgewijs aan de volgende thema's besteed worden:
-Energieaudits 5%
-Haalbaarheidsstudie 5%
-Financieel ontwerp (financieringsplan en begroting) 25%
-Marketing 5%
-Communicatie, participatie en stakeholdermanagement 20%
-Technische studies (technisch concept en onderhoudsplan) 20%
-Aanbestedingsprocessen (opstellen en afsluiten contracten) 20%


Terugkoppeling van (deel)resultaten/ producten
De adviseur/het team rapporteert en legt verantwoording af aan de projectgroep leden van de Gemeente Alphen aan den Rijn bestaande uit projectleider, bestuurlijk adviseur en de opgavemanager Duurzaamheid en klimaat.

Eisen:
- Minimaal een HBO diploma behaald of aantoonbaar HBO werk en denk niveau;
- Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of
procesbegeleider;
- Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of
procesbegeleider bij een overheidsorganisatie in warmteprojecten;
- Minimaal één (1) jaar aantoonbare werkervaring in de rol van
stakeholdermanager in warmteprojecten;

- Aantoonbare werkervaring met de technische en financiële aspecten van
warmteprojecten;
- Aantoonbare kennis van de warmtemarkt (aantoonbaar door middel van
werkervaring verkregen binnen warmteprojecten én bij warmte bedrijven).


Wensen:
- Aantoonbare werkervaring als projectleider of procesbegeleider bij warmteprojecten
met bestaande bouw met een gemeente als opdrachtgever.
- Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen, realiseren en/of exploiteren van
projecten vanuit een warmtebedrijf.
- Aantoonbare werkervaring met het leggen van de inhoudelijke basis voor leveringsovereenkomsten, realisatie en/of concessieovereenkomsten en het
begeleiden van deze trajecten om tot contractvorming te komen.
- Aantoonbare werkervaring met de technische aspecten die komen kijken bij
de ontwikkeling en realisatie van een warmtenet bij bestaande utiliteit en
woningen en nieuwbouw.

- Visie op de opdracht en aanpak.


Gemiddeld zestien (16) uren per week voor de kandidaat of het team.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist