Terugvordering en Verhaal SD- Participatiewet (7) 32-36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Zoetermeer
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 30 maart 2021

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

Sociaal Domein
De afdeling Sociaal Domein biedt dienstverlening aan op het brede gebied van het sociale domein.
Het Team Inkomen & Zekerheid is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling. Binnen één van de drie units worden de werkzaamheden Terugvordering & Verhaal uitgevoerd.

Je bent goed met cijfers en kunt precies werken. Je bent een harde werker die ervoor zorgt dat de productie op peil blijft en we goede kwaliteit blijven leveren. Ook als het soms gewoon heel erg druk is. Wijzigingen in wetten en regels weet je vlot te verwerken. Jouw collegiale instelling en goede humeur dragen bij aan de informele en plezierige sfeer op de afdeling. Als gevolg van de tozo-regeling zal je in eerste instantie vooral worden ingezet op terugvorderingen met betrekking tot deze regeling.

Opdracht
Je takenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:
Terugvordering:
Het maken van herzienings- en terugvorderingsbesluiten;
Het treffen van betalingsregelingen inclusief het maken van draagkrachtberekeningen;
Het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken inclusief opstellen toekenningsbeschikkingen;
Het berekenen van de beslagvrije voet;
Het leggen van vereenvoudigde derdenbeslag;
Het doen van saldo-opgaven voor schuldsaneringsvoorstellen;
Het afhandelen van bezwaarschriften tegen terugvorderingsbesluiten (optioneel).

Invordering
De communicatie met klanten, bewindvoerders, schuldhulpverlenende instanties en onze deurwaarder;
Het rapporteren over de voorgang van incassotrajecten;
Het instrueren over financiële mutaties in beslisrapporten;
Het verlenen van uitstel van betaling conform onze beleidsregels;
Het maken van dwangbevelen;

Verhaal en alimentatie (optioneel)
Het behandelen van verhaalszaken incl. verrichten draagkrachtonderzoeken;
Het nemen van verhaalsbesluiten;
Het onderhouden van contact met het LBIO over gecedeerde alimentatierechten.

Vereisten / knock-outcriteria
NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met werkzaamheden op het gebied van terugvordering Participatiewet in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergeven in het cv) (50 punten);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met terugvordering Tozo (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de Suite4GWS (10 punten).

Competenties:
Goede kennis van Participatiewet;
Precies, nauwkeurig;
Flexibel;
Klantgericht;
Kennis van Suwinet is een pré;
Ervaring met verhaalswerkzaamheden is een pré;
Het afhandelen van bezwaarschriften tegen terugvorderingsbesluiten is een pré;
Zoetermeerse ervaring is een pré.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Overige informatie
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 8 april 2021 van 13.00 uur tot 15.00 uur. Vanwege de huidige situatie vinden de gesprekken plaats via Microsoft Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 april 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Maya Toekoen
085-0201022
maya.toekoen@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer