DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Inkoop en Aanbestedingen 24 u/w

Standplaats: Nijmegen
Duur: 15-03-2021 t/m 15-09-2021
Optie tot verlenging:Tot maximaal 1 jaar
Reageren voor: 19 februari 2021

Opdracht omschrijving
Als adviseur Inkoop en Aanbestedingen ben je onderdeel van de VRGZ en werk je ook voor GGD Gelderland-Zuid. Je zorgt voor de begeleiding en uitvoering van (complexe) aanbestedingstrajecten.

Beschrijving Opdrachtgever:
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid hebben een samenwerkingsverband op het gebied van services, waarbij de Veiligheidsregio diensten levert aan de GGD.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna: VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

De VRGZ draagt bij aan een veilige regio, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en be-streden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen. Meer informatie over VRGZ kunt u vinden op www.VRGZ.nl.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (hierna: GGD GZ) zorgt voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners uit de regio. De missie van de GGD GZ luidt als volgt:

Wij maken ons sterk voor een gezonde regio Gelderland-Zuid. Inwoners helpen wij om gezonde keuzes te maken en om klachten/ziektes te voorkomen. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Meer informatie over de GGD GZ is beschikbaar op https://ggdgelderlandzuid.nl.

Verantwoordelijkheden
Wat ga je doen?
Je werkt nauw samen met collega adviseurs en interne klanten. 
Je kan de klantwensen en behoeften vertalen in concrete inkoopvraagstukken. 
Je voert marktverkenningen en -consultaties uit en verwerkt deze in de aanbestedingsstrategieën.
Je organiseert, begeleidt en voert (Europese) aanbestedingen uit, hoofdzakelijk op het gebied van leveringen en diensten.
Je voert contractbesprekingen met externe partijen; stelt contracten op. 
Je signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie.

Eisen
- cv is maximaal 5 pagina's A4
Uit het CV blijkt dat de kandidaat aantoonbaar beschikt over:
- Opleiding: Een relevante afgeronde HBO opleiding aangevuld met met een inkoopopleiding zoals NEVI Professional en NEVI Expert of daaraan gelijkwaardig.
- Werkervaring: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Inkoopadviseur waarbij sprake is van projectmatig werken en ervaring met Europese aanbestedingstrajecten.

Gunningscriteria
1. De kandidaat beschikt aantoonbaar over (40%):
- Afgeronde WO opleiding (10 punten)
- Meer dan 5 jaar werkervaring op het gebied inkoop en aanbesteden (10 punten)
- De kandidaat is bekend met Negometrix4 (20 punten)
2. Voeg jou visie of plan van aanpak (maximaal 1 a4 in PDF) toe over de wijze waarop je een succesvolle invulling geeft aan deze opdracht en ga hierbij specifiek in op het uitvoeren van een complexe Europese aanbesteding binnen een nichemarkt met een hoog technisch karakter zoals brandweer specifieke bepakking of medische apparatuur. (60%)
- De beschrijving van kandidaat sluit uitstekend aan (60%)
- De beschrijving van kandidaat sluit goed aan (30%)
- De beschrijving van kandidaat sluit voldoende aan (0%)
- De beschrijving van kandidaat is onvolledig en sluit niet aan bij onze uitvraag (knock-out)

Competenties te toetsen in interviewfase
Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

Plannen en organiseren
Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten, houdt toezicht op het halen van de doelstellingen.

Overtuigingskracht
Is in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor voorstellen, plannen en ideeën, is vaardig in onderhandelen.

Klant- en servicegerichtheid
Gericht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan klanten; doet alles om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.

De interviews zullen plaatsvinden op 26 februari 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist