Maasstad Ziekenhuis

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medewerker wetenschapsbureau

Aan de slag als Medewerker Wetenschapsbureau

Wetenschappelijk onderzoek neemt een belangrijke positie in binnen het Maasstad Ziekenhuis. Voor de functie van medewerker wetenschapsbureau is het belangrijk dat je in staat bent onderzoekers te faciliteren bij het regelen van de lokale aspecten van hun wetenschappelijk onderzoek. Als een onderzoek wordt ingediend ter toetsing van de lokale uitvoerbaarheid, heb je een ondersteunende en faciliterende rol in dit proces. Daarnaast lever je een bijdrage aan het bewaken van het kwaliteitshandboek en het ontwikkelen van procesverbeteringen.

Om onderzoekers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren heb je natuurlijk zelf ook vaste aanspreekpunten om te sparren. Intern werk je nauw samen met de wetenschapscoördinator en andere collega’s van het wetenschapsbureau.

 • Je levert een belangrijke bijdrage aan het tijdig, juist en volledig behandelen van de aanvragen Lokale Uitvoerbaarheid in het Maasstad Ziekenhuis als ondersteuner van de Lokale UitvoerbaarheidsCommissie (LUC);
 • Je bent daartoe actief betrokken bij het proces Lokale Uitvoerbaarheid: je toetst de volledigheid van dossiers, verzorgt de communicatie met de indieners en je documenteert de status van elk dossier nauwgezet;
 • Je vraagt offertes aan bij de Medisch Ondersteunende Diensten (MOD) en bewaakt het offerteproces in samenwerking met de verrichter, de uitvoerder en de MOD;
 • Je houdt overzicht over de onderzoekscontracten en de specifieke afspraken die daarin zijn vastgelegd m.b.t. betalingen;
 • Je factureert de kosten voor de beoordeling / regeling van de lokale uitvoerbaarheid en de Medische Ondersteunende Diensten in samenwerking met de financiële afdeling;
 • Je geeft uitleg aan research nurses, onderzoekersmedewerkers en studenten over het indienen van wetenschappelijk onderzoek;
 • Je levert op verzoek overzichten aan van de stand van zaken van de dossiers lokale uitvoerbaarheid en meldt hierbij knelpunten;
 • Je werkt samen met de collega’s van het wetenschapsbureau aan procesverbeteringen en verbetering van de communicatie tussen het wetenschapsbureau en haar interne klanten;
 • Je draagt zorg voor een volledige, tijdige en juiste registratie, controle en verwerking van gegevens en houdt daarmee overzicht over de LUC-beoordelingstijd;
 • Je notuleert, werkt zelfstandig verslagen en/of actiepunten uit van overleggen van het wetenschapsbureau.
Onze afdeling Wetenschapsbureau van de Maasstad Academie

Als Wetenschapsbureau stimuleren en ondersteunen we het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het Maasstad Ziekenhuis. Als medewerker wetenschapsbureau maak je hier deel van uit. De uitvoering van onderzoek wordt binnen de individuele vakgroepen verzorgd. Het wetenschapsbureau bestaat o.a. uit: een verplegingswetenschapper, een bibliothecaris/onderzoeksmedewerker en een statisticus. De taken worden gecoördineerd door een coördinator wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschapsbureau wordt aangestuurd door de decaan wetenschap en de manager van de Maasstad Academie.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist