Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Jurist Bezwaar & Beroep

Basisinformatie is in beweging. Van ons wordt niet alleen verwacht de wet goed te kennen en toe te passen, maar ook waakzaam te zijn op fraude en dat de burger niet vastloopt in de systemen, omdat de BRP als bronleverancier van persoonsgegevens dient voor alle systemen van de overheid waar deze gegevens verwerkt worden.

De afdeling Gegevensbeheer Personen voert namens de directeur Basisinformatie regie op de uitvoering van de inwinning van (persoons)gegevens in de Basisregistratie personen. Basisinformatie wint deze gegevens niet zelf in. De inwinning vindt plaats bij dienstverlening, aan de loketten en digitaal.

Van jou wordt verwacht dat je in staat bent in deze samenwerking op operationeel en tactisch niveau een verbindende factor te zijn en met verbetervoorstellen te komen. De hoofdtaak waarvoor je wordt aangesteld is als voorzitter of secretaris van de commissie van Bezwaar en Beroep, het schrijven van adviezen voor de beslissingen op bezwaar en het optreden bij de rechtbank als verweerder namens de gemeente. De commissie behandelt bezwaarschriften burgerzaken en behandelt bezwaarschriften van taxichauffeurs op basis van de Taxiverordening Amsterdam. Van jou wordt verwacht dat je met een op juridische basis gebaseerde empathische/vriendelijke oplossingsgerichte houding optreedt bij de behandeling van een bezwaarschrift. Verder dat je een frisse blik op werkprocessen hebt, dat je zowel op operationeel als tactisch niveau van buiten naar binnen kan denken en rekening houdt met de gevolgen die gekoppeld (kunnen) zijn aan de registratie in de Basisregistratie Personen.

Werkzaamheden
 • Het schrijven van adviezen en de beslissingen op bezwaar als voorzitter of secretaris van de commissie van Bezwaar en Beroepen en optreden bij de rechtbank als verweerder namens de gemeente;
 • Het geven van advies over burger- en burgerlijke stand zaken. Dit doe je direct in de uitvoering of als medewerker van de helpdesk burgerzaken. (Alle Juridisch Medewerkers Burgerzaken van Gegevensbeheer Personen bemensen de helpdesk op basis van een rooster;
 • Meedenken en mee ontwikkelen van opleidingen voor nieuwe medewerkers Burgerzaken van Basisinformatie en Dienstverlening. Ook kan hiertoe gaan behoren het optreden als docent binnen je vakgebied. Verder bijdragen aan en het ontwikkelen en inzetten van stuurinstrumenten zoals algemene managementinfo en bijbehorende rapportages;
 • Het ontwikkelen en schrijven van op de wet en beleid gebaseerde instructies voor de uitvoering van de inwinning en/of uitleg aan de burger via mijn Amsterdam.nl en/of het beheer van vakkennis in het handboek Burgerzaken Amsterdam. Gegevensbeheer Personen vervaardigt een Handboek Burgerzaken Amsterdam. Dit handboek omvat alle gegevens die een medewerker burgerzaken kan helpen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden en wordt bijgehouden door de adviseurs van Gegevensbeheer Personen. Daarbij het doen van voorstellen voor procesinnovatie met betrekking tot bezwaar en beroep en andere processen die daar raakvlakken mee hebben;
 • Adviseren van de Manager Gegevensbeheer Personen en eveneens andere managers binnen BI op operationeel en tactisch juridisch niveau en het vertegenwoordigen van Gemeente Amsterdam in landelijke en/of lokale overleggen. Daarbij rekening houdend met politieke aspecten in brede zin en zowel met korte als middellange (realisatie en/of advies)termijnen;
 • Verdieping in een of meerdere vak onderdelen burgerzaken. Je zorgt voor een actuele en bruikbare kennis van dit vakgebied. Verder zorg je voor voldoende kennis op het gebied van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Met deze kennis moet je in staat zijn om gemeenten en/of afdelingen van de gemeente Amsterdam te adviseren over hun werkzaamheden. Ook ben je in staat om zelfstandig beleid en werkinstructies te ontwikkelen en te schrijven in jouw vakgebied en in te brengen in het MT en/of bestuurlijke trajecten. Dit gebeurt in samenwerking en afstemming met de betrokken afdelingen of eventueel landelijk met andere overheidsorganen;
 • Vertegenwoordigen van de gemeente Amsterdam in landelijke overlegorganen. Denk hierbij aan overleggen bij of namens de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) of de G4 (grote vier gemeenten), met ministeries en/of uitvoeringsorganisaties in Nederland. Hierin zorg je dat je de belangen van de gemeente Amsterdam en/of meerdere gemeenten behartigt door onder andere mee te denken aan landelijke maatregelen, beleids- en/of wetsveranderingen.
Wij vragen
 • Studie Nederlands Recht of Master Staats- en Bestuursrecht;
 • 5 tot 10 jaar juridische ervaring op medior of senior niveau;
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en adviesvaardigheden;
 • Zelfstandige en actieve werkhouding, oplossingsgericht, gericht op samenwerking, onderzoekende instelling en analytisch vermogen;
 • Kennis van BRP en Burgerzaken is zeker een pre.
Competenties
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
Wij bieden
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Je salaris is minimaal € 3.526,- en maximaal € 5.118,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.
De organisatie

Basisinformatie beheert en verstrekt voor de stad Amsterdam de basis- en kernregistraties. Daarmee wordt de ambtelijke organisatie voorzien van gegevens, van onder meer personen, bedrijven, adressen, gebouwen en topografie, die nodig zijn bij de uitvoering van meer dan 90% van de gemeentelijke taken.

Basisinformatie heeft als stelselbeheerder van de Gemeente Amsterdam de opgave om een excellente beheerder van basis- en kernregistraties te worden: zorgen dat de gegevens kloppen, volledig en actueel zijn en dat de afnemers daar maximaal rendement uit kunnen halen. Dat stelt eisen aan inwinning, beheer en toegankelijkheid. De focus ligt nog meer dan voorheen op het behalen van resultaten en de samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente.

Basisinformatie richt zich op de volgende onderdelen en uitdagingen:

 • efficiëntere inwinning van gegevens voor basis- en kernregistraties het verhogen van de kwaliteit van de gegevens;
 • het verhogen van het rendement uit het gebruik van data uit basis- en kernregistraties;
 • het efficiënter en laagdrempelig beschikbaar stellen en ontsluiten van de gegevens van één centraal punt
 • bevorderen van het gebruik van de data van Basisinformatie.
Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 1oktober 2020 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.118,-