Gemeentelijk Kwaliteitsmedewerker (2fte)

Blue Trail IT - Rotterdam

HBO
40 uur

Functieomschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT16384
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: z.s.m. (naar verwachting eind september)
Einddatum: 31 december 2017
Optie op verlenging: Ja, 4x 3 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: 28 september t/m 6 oktober 2017.
Sluitingsdatum: maandag 25 september om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar twee Gemeentelijk Kwaliteitsmedewerkers.

Opdracht/functie omschrijving:


De afdeling toetsing en toezicht richt zich op de inkomensintake, handhaving en terugvordering en verhaal. De afdeling draagt daarmee nadrukkelijk bij aan de doelstelling om instroom in de uitkering te beperken en het verlagen van de gemiddelde uitkeringshoogte.
De unit Bijzondere Onderzoeken is een centraal uitvoerend onderdeel binnen cluster Werk en Inkomen. De doelstelling van de afdeling is het bestrijden van misbruik van uitkeringen die worden verstrekt door Werk en Inkomen. Naast de klassieke repressieve taak van de afdeling namelijk het opmaken van processen verbaal inzake uitkeringsfraude ten behoeve van justitie heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar actuelere handhavingstaken. Controle en verificatie in verband met fraudepreventie zijn daarin de sleutelbegrippen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door integraal klantmanagers en controleurs. De bestuursrechtelijke rechtmatigheidsonderzoeken leiden in een aantal gevallen tot een beslissing tot terugvordering en/of boeteoplegging en/of beëindiging van de WWB uitkering.
Positionering
Je hebt beslissingsbevoegdheid inzake toepassing beleid- en uitvoeringsvoorschriften. Draagt mede zorg voor opleiding als aanvulling op interne uitvoeringsvoorschriften. Heeft een signaalfunctie richting het lijnmanagement.


Kern van de functie: • Bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening.
 • Is verantwoordelijk voor het controleren en verifiëren inzake geldende beleid- en uitvoeringsvoorschriften.
 • Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement. 
 • Adviseert coacht en instrueert medewerkers. 
 • Kritisch en uitdagende situaties 
 • Weerstanden tegen veranderingen / nieuw beleid. 
 • Veel vakinhoudelijke veranderingen waar de afdeling iets mee moet. 
 • Spanningsveld tussen de rol van mentor en toetser/controle. 
 • Afdelingsmedewerker volgt adviezen/instructies niet op.

KNOCK-OUT: • Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO (bij voorkeur WO), of hoger.

 • Minimaal 1 jaar ervaring met fraude alertheid.

 • Minimaal 1 jaar ervaring met heronderzoeken / rechtmatigheidsonderzoeken.

 • Minimaal 1 jaar ervaring met coachen en begeleiden van medewerkers.

 • Minimaal 1 jaar ervaring met toetsen en bewaken van de kwaliteit en zorgen voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening.

 • Je hebt kennis van de Participatiewet.

 • Kennis van Socrates (raadplegen en muteren).

 • Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

 • Je bent zo snel mogelijk beschikbaar (start naar verwachting eind september) voor 36 uur per week.

 • Eerste maand geen verlof mogelijk.

 • Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk).

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria: • Je hebt een HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of soortgelijk en/of WO opleiding Sociale Rechten of soortgelijk afgerond.

 • Je hebt een opleiding Kwaliteitsmedewerker of soortgelijk succesvol afgerond.

 • Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) als Kwaliteitsmedewerker.

 • Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met het uitvoeren van kwaliteitscontroles.

 • Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met het formuleren van verbetervoorstellen t.a.v. de processen.

 • Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met contact onderhouden en ontwikkelen met overige (beleids)afdelingen.

 • Je hebt kennis van IOAZ, IOAW, Bijzondere Bijstand en/of Minimabeleid (weging 30%).

Competenties: • Integriteit

 • Communiceren

 • Klantgerichtheid

 • Accuratesse

 • Resultaatgerichtheid

 • Probleemanalyse

 • Samenwerken 

 • Voortgang bewaken

 • Cijfermatig inzicht
Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Gelieve alleen te reageren indien je:
• een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.
• geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.
• een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden
.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Blue Trail IT - Waarom bij ons werken?

Bedrijfsinfo
Locaties
Delft
Aantal medewerkers
51-200
Branche
Automatisering/IT
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon Blue Trail IT

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Reacties BlueTrail


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Gemeentelijk Kwaliteitsmedewerker (2fte)

Solliciteer via Bedrijf
Zet in favorieten
Bedrijfsinfo
Delft
51-200
Automatisering/IT
Nee

Vacature info