Informatiearchitect

Eqeep Group - Hattem

HBO
40 uur

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever in Hattem zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect


Van 2-10-2017 t/m 31-12-2017 
Optie verlenging: 4 x 12 maanden
Uren: 16 per week


Project M2A
De H2O gemeenten zijn onlangs van start gegaan met het vernieuwen van een groot deel van het applicatielandschap (conform de visie op informatisering) binnen het project M2A (Modernisering Applicatie Architectuur). Het plan is om het vernieuwde applicatielandschap parallel naast het bestaande applicatielandschap op te bouwen en te beginnen met het opnieuw neerzetten van de datadistributie/gegevensmagazijn oplossing. Geleidelijk zal daarna de rest van het applicatielandschap opgebouwd worden. In het vernieuwde landschap is het de bedoeling dat applicaties beter geïntegreerd worden en er meer gebruik gemaakt gaat worden van de mogelijkheden van de datadistributie/gegevensmagazijn oplossing.

De gemeentelijke context zorgt er voor dat de vernieuwing van de applicaties middels Europese aanbestedingen vormgegeven zal moeten worden. Hiermee hebben de gemeenten wel invloed op de keuze (door het stellen van eisen en wensen bijvoorbeeld), maar ze kunnen niet direct een oplossing kiezen. Om er zorg voor te dragen dat de H2O gemeenten door middel van een Europese aanbesteding uitkomen op een applicatielandschap dat aansluit bij de opgestelde visie[1], is de i-Dienst op zoek naar een informatiearchitect. Als informatiearchitect werk je daarmee vanuit het project M2A, maar je kan ook andere klussen oppakken binnen H2O.

[1] De H2O gemeenten willen benadrukken dat zij geenszins van mening zijn dat de huidige oplossing niet voldoet. Echter, door de Europese wetgeving zijn de gemeenten verplicht aan te besteden.

De H2O gemeenten hebben in oktober 2015 een gezamenlijke visie op informatisering opgesteld. In het licht van deze visie gaan de H2O gemeenten een groot deel van hun huidige applicatielandschap opnieuw aanbesteden en opnieuw inrichten. Het doel is om te komen tot een schaalbaar, toekomst vast applicatielandschap dat de H2O gemeenten – en in de toekomst mogelijk nog andere gemeenten – kan voorzien in hun informatiebehoeften. Belangrijke winstpunten van deze vernieuwing betreft het gelijktrekken van de applicaties. Momenteel hebben de drie gemeenten voor veel domeinen wel dezelfde applicatie, maar zijn de applicaties verschillend ingericht. Door het gelijktrekken van deze inrichtingen en mogelijk zelfs de inzet van multi-tenant oplossingen willen de gemeenten meer uit deze applicaties halen.

Beschrijving huidige situatie
Voor alle drie de gemeenten geldt dat de verschillende applicaties onderdeel uitmaken van een complex landschap waarin veelvuldig (transactie)gegevens[2] tussen applicaties worden uitgewisseld. Tevens worden er extern gegevens uitgewisseld. Denk aan de uitwisseling met diverse landelijke voorzieningen.
In het hart van deze gegevensuitwisseling hebben de gemeenten momenteel het product Makelaarsuite van PinkRoccade ingezet. Deze oplossing biedt datadistributie functionaliteit (inclusief Service Bus met Digikoppeling), een integraal gegevensmagazijn en een integraal informatievoorziening platform waarmee zowel geografische als administratieve gegevens kunnen worden geraadpleegd. Als eerste domein binnen het project M2A is het datadistributie domein aanbesteed. De uitkomst van deze aanbesteding levert een nieuw datadistributie component dat parallel gaat draaien aan de huidige 3 Makelaarsuites. Daarna zullen telkens per domein nieuwe bronapplicaties (die ook worden aanbesteed) worden aangesloten op het nieuwe datadistributie component, waarna uiteindelijk de 3 oude makelaars uitgezet kunnen worden.

[2] Momenteel bestaat een groot deel van de gegevensuitwisseling tussen applicaties uit het uitwisselen van basisgegevens. Denk hierbij aan gegevens uit het stelsel van Basisregistraties, waarbij de gemeenten zo veel mogelijk eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik nastreven. Daarnaast worden er transactiegegevens tussen applicaties uitgewisseld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanvraag van een burger. De aanvraag kan binnen komen via een online loket, waarbij de aanvraaggegevens doorgestuurd worden naar een applicatie waarin de afhandeling plaatsvindt.

Functieomschrijving
• Je draagt bij aan het gemeente brede beleid met betrekking tot informatiearchitectuur en informatievoorziening te beginnen bij, en in het bijzonder voor, het project M2A.
• Je past methoden en technieken toe gedurende de uitvoering van je werk zoals bijv. TOGAF, Archimate, UML en hergebruikt de softwarecatalogus van KING en houdt deze ook up2date.
• Je stelt een Project Start Architectuur (PSA) op voor proces- en informatievoorziening gerelateerde projecten, in het bijzonder het project M2A en diens deelprojecten.
• Je brengt de huidige informatiearchitectuur in kaart en vertaalt de veranderwensen van de organisatie naar de gewenste informatiearchitectuur.
• Je adviseert de organisatie en het project M2A over de inrichting en mogelijkheden van de ICT applicatie, gegevens en applicatie integratie en legt zelfstandig verbanden met de procesarchitectuur.

• Je hebt HBO of academisch werk- en denkniveau en bezit algemene kennis op het terrein van informatiemanagement bij overheden en specifieke kennis op het gebied van informatiearchitectuur.
• Minimaal 3 jaar werkervaring als informatiearchitect binnen bij voorkeur de gemeentelijke overheid.
• Je bent een professionele adviseur die de verbindingen weet te leggen met en tussen de verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie.
• Verder ben je in het bezit van een goede dosis overtuigingskracht en heb je ervaring in het werken binnen een politiek-bestuurlijke context.

Genoemde competenties in de opdracht- en/of kandidaatomschrijving worden door de opdrachtgever getoetst in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek.

Ben jij de kandidaat waarnaar wij op zoek zijn? Reageer dan via de solliciteer button.

Bedrijfsinfo
Locaties
Amsterdam
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon Eqeep Group

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Yvonne Ewijk


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Bedrijfsinfo
Amsterdam
Nee

Vacature info