Coördinator Integriteit

Solliciteer op de website van de werkgever

Bij BZK werk je voor Nederland. Aan maatschappelijke opgaven. Je loopt niet weg voor dilemma’s, je durft ze wel te benoemen. Je luistert graag en goed naar alle betrokkenen, brengt goede ideeën van hen verder, en betrekt hen bij het vormgeven van beleid en uitvoering. Een sterke en levendige democratie, een versnelling naar een grenzeloos samenwerkende rijksdienst, wederzijdse betrokkenheid in het Koninkrijk, een waardegedreven digitale overheid en een evenwichtige leef- en woonomgeving vormen de uitdagingen voor iedereen die werkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dat geven we vorm met behulp van de vijf organisatorische richtingwijzers: buiten=binnen, 1 x raken, lef, kracht van het hele departement gebruiken en niet afstemmen, maar samenwerken.

De directie P&O bestaat uit vier afdelingen, allen aangestuurd door een afdelingshoofd:
* Beleid, Control en Organisatieontwikkeling (BCO)
* HRM-advies en ondersteuning (HRM)
* BZK Flex
* Concernadministratie en bedrijfsvoering (CA&B)
De centrale integriteitscoördinatoren vallen onder de afdeling Beleid, Control en Organisatieontwikkeling. De afdeling bestaat uit drie onderdelen die onderling nauw verbonden zijn door de gezamenlijke opgave om vanuit het P&O beleid bij te dragen aan BZK in beweging. En daarbij management en medewerkers te faciliteren om wendbaar, flexibel en duurzaam te werken aan de maatschappelijke opgaven van BZK.
De afdeling is uit oogpunt van span of control, focus en aandacht voor medewerkers verdeeld in drie teams die separaat inhoudelijk worden aangestuurd door een coördinator of programmamanager. Door de teams heen zijn er dwarsverbanden die vragen om een werkwijze waarbij dossierhouders met elkaar samenwerken en zorgen voor een goede implementatie. Zowel binnen de teams van BCO maar zeker ook met de andere afdelingen van P&O en M&M.

Team Beleid
In team Beleid zijn de volgende thema’s ondergebracht:
* Strategisch Personeelsbeleid BZK
* Leren en ontwikkelen (waaronder de ontwikkelschouw)
* Wendbaarheid en flexibiliteit (in, door en uitstroom)
* Leiderschapsprogramma BZK
* Pulse
* Diversiteit en Inclusie
* Integriteit

Team Control en werkgeverstaken
In het team control en werkgeverstaken zijn de volgende thema’s ondergebracht:
* Datagedreven HR (formatie, bezetting, leeftijd, mobiliteit, beloning, ziekteverzuim, dienstverbanden etc.)
* Meerjarige personeelsplannen
* Medewerkeronderzoek
* Arbo- en re-integratie
* Organisatie inrichting en formatie
* Verantwoording topformatie
* Organisatie- en mandaatbesluiten
* Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
* Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat medezeggenschap

Team organisatieontwikkelingHet team organisatieontwikkeling is dedicated om de ontwikkeling van de organisatie verder te helpen. Permanente aandacht voor de organisatie en mensen, uitgaande van de opgaven van de organisatie: wat is er (nu) nodig om zo goed mogelijk te werken aan de huidige (maatschappelijke) opgaven, aan de hand van inhoudelijke en organisatorische richtingwijzers. Organisatieontwikkelaars en procesbegeleiders helpen en stimuleren de organisatie met het vertalen van deze richtingwijzers in het werk.
Het betreft de tijdelijke invulling van een openstaande vacature van een Coördinator Integriteit BZK als aanvulling en versterking van de huidige twee centrale integriteitscoördinatoren van BZK.
Integriteit is een grondhouding, een kwestie van mentaliteit Als Rijksambtenaar ben je in een bijzondere positie. Je werkt in dienst van de samenleving, met geld van ons allemaal. Bij de start van het werken bij de overheid legt iedereen de eed en belofte af. De gedragscode Integriteit Rijk geeft aan waar iedereen die bij of voor het Rijk werkt zich aan moet houden. Voorbeelden vanintegriteitsschendingen zijn o.a. (financiële) belangenverstrengeling, ongewenste omgangsvormen, ongeoorloofd gebruik van bedrijfsmiddelen of fraude. De coördinator integriteit speelt een belangrijke rol bij preventie en advisering bij (vermoedens van) integriteitsschendingen. Wegens groei van BZK zijn wij op zoek naar een Coördinator Integriteit die nauw samenwerkt met de
huidige twee integriteitscoördinatoren.
De Coördinator Integriteit BZK is verantwoordelijk voor de advisering aan de departementsleiding over het departementale integriteitsbeleid en de aanpak van (vermoedens van) integriteitsschendingen. Als Coördinator Integriteit ben je, samen met de collega’s verantwoordelijk voor de coördinatie en inhoudelijke aansturing van het integriteitsdossier. Je coördineert de interneen/of benodigde externe deskundigheid, bewaakt de voortgang en kwaliteit van de actuele casuïstiek en het integriteitsbeleid en hebt daar waar nodig regie. Vanuit deze rol is de Coördinator Integriteit BZK het departementale meldpunt voor (vermoedensvan) integriteitsschendingen en registreert deze voor de interne en externe verantwoording, waaronder de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

De Integriteitscoördinator BZK heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
* Aanspreekpunt (sparringpartner) voor het lijnmanagement;
* Signaalfunctie richting management;
* Advisering aan HRM adviseurs en lijnmanagement over preventie en aanpak van (vermoedens) van integriteitsschendingen;
* Opstellen/aanpassen van beleid op integriteit;
* Centraal coördinatiepunt voor de vertrouwenspersonen;* Ondersteuning van de minister van BZK in de afdoening van de adviezen van de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen;* Bewustwordingsactiviteiten/communicatie over integriteit, waaronder workshops en publicaties op het rijksportaal voor BZK;
* Onderhouden externe contacten met betrekking tot het departementale integriteitsmanagement.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag is JS Consultancy op zoek naar een Coördinator Integriteit. Dit betreft een functie voor 36 uur per week, per direct voor een jaar.
Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per direct voor een jaar. De gewenste inzet is 36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Je beschikt aantoonbaar over WO werk- en denkniveau;
* Je beschikt over gespecialiseerde en brede kennis van het vakgebied integriteit;* Je hebt werkervaring op het gebied van omgaan met casuïstiek bij integriteitsvraagstukken en advisering aan het management.
Gespecialiseerde en brede kennis van het vakgebied integriteit is een vereiste. Onderdeel van het werk is het zorgvuldig kunnen omgaan met gevoelige gegevens en soms tegengestelde belangen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor personen en voor de organisatie.

Competenties
* Organisatiesensitiviteit
* Overtuigingskracht
* Oordeelsvorming
* Netwerken
* Omgevingsbewustzijn
* Motiveren
* Creativiteit
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Dominique Kaffa via dominiquekaffa@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl