(Coördinerend) Specialistisch Adviseur bij RvIG

Solliciteer op de website van de werkgever

De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is.
Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het Burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelselvan reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.
De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoons- en adresgegevens van inwoners van Nederlandse gemeenten (ingezetenen) en van niet-ingezeten. Niet-ingezetenen zijn personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld personen die slechts tijdelijk (korter dan vier maanden binnen een periode van
zes maanden) in Nederland zijn, om te werken of te studeren. Maar ook geëmigreerde Nederlanders zijn Niet ingezetenen.
Het systematisch registreren van contactgegevens van niet-ingezetenen is, met uitzondering van registratie van een woonadres in het buitenland, momenteel geen element in het registratieproces van de BRP. Dit wordt momenteel als problematisch ervaren. Zo kunnen hierdoor diverse overheidsorganisaties niet over contactgegevens van niet-ingezetenen beschikken en dus niet rechtstreeks communiceren met deze niet-ingezetenen bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties. Ook is het lastig op basis van de gegevens de Niet ingezetene actief te informeren over het verstrijken van de termijn en het tijdig inschrijven als ingezetene.
Op verzoek van de Staatssecretaris is BZK in interdepartementaal verband bezig met het onderzoeken of contactgegevens van arbeidsmigranten in de BRP kunnen worden opgenomen. Centrale vraag daarbij is: Hoe kunnen de contactgegevens van niet-ingezetenen het beste systematisch en centraal worden geregistreerd, zodat de overheid deze contactgegevens kan gebruiken ten behoeve van communicatie naar niet-ingezetenen, de contactgegevens kunnen worden verstrekt aan overheidsorganisaties die deze contactgegevens nodig hebben voor de eigen taakuitvoering en de niet-ingezetenen hun eigen contactgegevens digitaal kunnen actualiseren? De nadruk ligt wat dat betreft op: het uitwerken van en het adviseren over de wijze waarop beleid kan worden geoperationaliseerd en geïmplementeerd. De werkzaamheden zijn van strategische aard en dienen in een projectmatige omgeving op een adequate manier te worden gecoördineerd.
Daarnaast wordt onderzocht hoe bevorderd kan worden dat de Niet Ingezetene zich tijdig als ingezetene inschrijven in de BRP wanneer zij langer dan een vastgestelde termijn in Nederland verblijven. Er zijn reeds Verschillende initiatieven zijn gestart om verbeteringen hierin mogelijk te maken. Deze initiatieven moeten nog in 2020 tot resultaten komen om contactgegevens vanarbeidsmigranten te registeren (in de RNI), een proces voor de registratie en een proces voor het delen van de informatie op te zetten. Daarnaast moet de communicatie met de arbeidsmigranten worden verbeterd. Daarbij wordt samengewerkt met het Ministerie van SZW, de inspectie SZW en de gemeenten.
Om deze taken goed uit te voeren is RvIG op zoek een inhoudelijke specialist die kan helpen bij het vormgeven van de vernieuwingen. Daarbij is kennis nodig op het terrein van de wet en regelgeving rond de basisregistratie personen (zowel ingezetenen als niet ingezetenen), de bestaande processen rond het inschrijven en beheren van persoonsgegevens in de BRP, de activiteiten op een loketgemeente als kennis rond de verschillende contacten en contactmomenten die er zijn voor Niet ingezetenen. Wij zijn daarom op zoek naar een inhoudelijk deskundige Basis Registratie Personen (met name de RNI).

Werkzaamheden* Bijdragen aan het verbeteren van de communicatie met de Niet ingezetene (arbeidsmigranten) via een centraal informatiepunt wat wordt opgezet.* Bijdragen aan het in kaart brengen en aanpassen van de interne informatiebrochures van RvIG rond de rechten en plichten van het verblijf in Nederland en de processen met betrekking tot het inschrijven als ingezetene.* Bijdragen aan en het uitwerken van ideeën en onderzoeken over de mogelijkheden die er zijn om de tijdige inschrijving als ingezetene te bevorderen bij de Niet ingezetenen.* Bijdragen aan het uitvoeren van een pilot voor de levering van de contactgegevens aan de inspectie SZW en mogelijke andere overheidspartijen.* Bijdragen aan het aan het aanpassen en verbeteren van het registratieproces van de niet ingezetene om de contactgegevens op te nemen en actueel te houden.* Opstellen van duidelijke inhoudelijk stukken om de informatie met de arbeidsmigranten en belangenorganisaties te delen.* Afstemming van inhoudelijke stukken met alle stakeholders om te komen tot een efficiënte, effectieve verbeteringen te komen.
* Advisering project- en lijnmanagement over inhoudelijke aspecten van de voorgestelde verbeteringen.

ResultatenVoor deze opdracht is er sprake van een inspanningsverplichting niet van een resultaatverplichting. Adviezen en bijdragen zijn Nederlandstalig en opgesteld in de huisstijl van RvIG. De uitkomsten worden aangeboden aan opdrachtgever en stakeholders in schriftelijke vorm en in de vorm van presentaties.

Te onderhouden contacten
De inhoudelijk specialist heeft contact met:
* De trekkers van verschillende werkgroepen;
* De verantwoordelijke lijnmanagers om na te gaan hoe processen lopen en of aanpassingen kunnen werken;
* De beleidsadviseurs en beleidsdirectie om voorstellen en ideeën te toetsten;
* De juristen om de voorstellen te toetsten op juridische haalbaarheid;
* De projectmanager om voortgang werkbelasting en planningen;
* Ketenpartners om voorstellen te toetsen en toe te lichten;
* Lijnmanagement/directie om voorstellen toe te lichten.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor de RvIG in Den Haag is JS Consultancy op zoek naar een (Coördinerend) Specialistisch Adviseur. Dit betreft een functie voor 36 uur per week, per direct tot 31 januari 2021.
Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per direct tot januari 2021. De gewenste inzet is 36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Je beschikt over wo denk- en werkniveau of hoger;
* Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met de Wet- Besluit- en Regeling BRP;
* Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met registratieprocessen rond persoonsgegevens bij een overheidsinstantie;
* Je hebt ervaring met het werken in projecten;
* Je hebt kennis en ervaring heeft met de BRP (ingezetene en niet ingezetenen) in zijn totaliteit;
* Je hebt kennis en ervaring heeft met de RNI processen specifiek;
* Je hebt onderzoeks- en adviesopdrachten uitgevoerd.

Competenties
* Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
* Aantoonbare consultancy skills;
* Proactieve, resultaatgerichte houding;
* Flexibele instelling, daadkrachtig;
* Geen negen-tot-vijf-mentaliteit;
* Direct beschikbaar.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Dominique Kaffa via dominiquekaffa@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl