Belastingdienst

Financieel adviseur concerndirectie organisatie en personeel

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

Je bent de financiële spin in het web binnen de concerndirectie organisatie en personeel. Wat jouw werk zo leuk maakt? Jouw veelzijdige takenpakket. Gaat het om de financiën, dan creëer je helderheid voor de medewerkers, afdelingshoofden en directeur en adviseer je het managementteam.”

De concerndirectie organisatie en personeel (Cd O&P) richt zich op innovatie, uitvoeringsbeleid, kaders en control op het gebied van organisatie en personeel voor de Belastingdienst. Harmonisatie en normalisatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Er komt een aantal grote budgetten onder beheer van de directie. Het is aan jou als financieel adviseur om ons te ondersteunen bij een evenwichtige besluitvorming, een efficiënte uitvoering en effectief toezicht. Samen met twee directiesecretarissen ondersteun jij het managementteam Cd O&P.

In jouw rol als financieel adviseur heb je een veelzijdig takenpakket. Je draagt bij aan de begrotingsvoorbereiding: het cijfermatige deel van het jaarplan en de budgetbrief. Ook adviseer je de directeur en de hoofden, bijvoorbeeld over hoe de gelden zo doel- en rechtmatig mogelijk besteed kunnen worden. Hiervoor zet je een budgetstructuur op en houd je in de gaten dat het budget niet wordt overschreden, maar ook niet wordt onderschreden. De dossierhouders ondersteun je bij de aanvragen in het kader van verscherpt toezicht en het maken van bestedingsplannen.

Ook werk je mee aan integrale adviezen die optimaal aansluiten op de context van de directie. Je levert periodiek cijfermatige onderdelen van rapportages op en verzorgt op verzoek ad-hoc-overzichten. Het opzetten en beheren van de administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) voor de directie O&P is ook een taak van jou, net als het inrichten van het risicomanagement binnen de directie. Je zorgt voor korte lijnen, zowel intern met de MT-leden, het directiesecretariaat en betrokken beleidsadviseurs, als extern met de collega’s van andere concerndirecties en shared service organisaties. Jij houdt ook contact met de spelers ( bijvoorbeeld andere directies en netwerken binnen de Belastingdienst) die budgetten – die onze directie beheert – aanvragen en inzetten. Het is aan jou om te volgen en te beoordelen hoe zij met de aanvraag en inzet van deze budgetten omgaan.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend