Belastingdienst

Junior adviseur omzetbelasting

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

Via eenheid van beleid en uitvoering de compliance van belastingplichtigen bevorderen. Dat is het doel van mij en mijn collega’s. Daarom verbinden we beleid en uitvoering, in het bijzonder op het gebied van omzetbelasting. Dat maakt ons werk bijzonder én maatschappelijk relevant.” Therry Rookmaaker-Penners, senior adviseur omzetbelasting bij team brieven en beleidsbesluiten.

De corporate dienst vaktechniek is een vaktechnisch expertisecentrum voor uitvoering, toezicht en handhaving van de belastingwetgeving. We adviseren, bewaken en verbinden op het snijvlak van beleid en uitvoering. Zo dragen we bij aan de compliance van burgers en bedrijven. Bij het onderdeel brieven en beleidsbesluiten bereiden we fiscale beleidsbesluiten voor, beantwoorden we brieven van burgers en bedrijven, adviseren we over wetgeving en ondersteunen we bij de beantwoording van persvragen.

In jouw rol van junior adviseur omzetbelasting geef je vorm aan de ontwikkeling van uitvoeringsbeleid. Je beantwoordt daarnaast (burger)brieven en persvragen, beoordeelt de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving en adviseert over fiscale wetgeving. Dit doe je samen met je collega’s en met je vakgenoten binnen de Belastingdienst. Omdat je werkzaamheden complexe en multidisciplinaire onderwerpen betreffen, werk je veel samen met andere onderdelen van de Belastingdienst en met het ministerie van Financiën, andere departementen en externe organisaties.

Als junior adviseur omzetbelasting kun je complexe materie op een eenvoudige manier formuleren en uitleggen, wat noodzakelijk is wanneer je burgerbrieven behandelt. Ook kun je op beleids-, bestuurlijk- en technisch niveau standpunten en opvattingen formuleren, uitdragen en verdedigen. Dit komt door jouw uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wil je praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend