DA0206662: Project Architect

Solliciteer op de website van de werkgever

Het Shared Service Center DJI is verantwoordelijk voor de ondersteuning van DJI en enkele andere onderdelen van het Ministerie van JenV op het gebied van financiën, inkoop, human resource management en facility management. Er is een traject gestart om de bedrijfsvoering te verbeteren met als doel de processen te versnellen, de productiviteit te verhogen en de klanttevredenheid te verbeteren. Daartoe worden verschillende digitale toepassingen geïntroduceerd die met elkaar in samenhang moeten worden ontwikkeld en beheerd. Bij de samenhang gaat het om de samenhang tussen de tooling en processen onderling, maar ook in relatie tot de DJI-enterprise architectuur en JenV-brede architectuur. De opdracht van de projectarchitect is om ervoor te zorgen dat de verbeteringsvoorstellen onderling samenhangen en afgestemd worden met de architectuur van DJI en JenV en daarbinnen passen. Tevens is de projectarchitect verantwoordelijk voor het opstellen van de projectstartarchitectuur (PSA) voor de oplossingsrichting en het toezien op implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de enterprise-architectuur van DJI en JenV en de architectuurkaders voor het Shared Service Center DJI domein. Als projectarchitect werk je nauw samen met de enterprise-architect van CIOO, de informatiemanager, functioneel beheer, de projectleider en diverse projectmedewerkers van de lopende projecten bij SSC DJI.

Vaardigheden

Eisen:
Architectuur (methoden, modelleer-technieken, tools, modellen, etc.): HBO/WO werk- en denkniveau
Business Analyse: HBO/WO werk- en denkniveau
Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met ondersteunende processen (financiën, HRM, inkoop en facilitair) en systemen (ERP, inkoop/aanbesteding, management informatie, facility management) voor een complexe organisatie     (centrale en decentrale onderdelen) en het opstellen van architectuurrichtlijnen voor het gebruik van dergelijke systemen. (3 jaar ervaring)
Kennis en ervaring in het werken met Sparx Enterprise Architect of een vergelijkbare Enterprise Architect Tool, op basis van Archimate modelling language2.
- Kennis en ervaring met procesanalyse, informatie-analyse en data-analyse.
- Kennis en ervaring met Togaf en NORA. (1 jaar ervaring)
- Het strekt tot aanbeveling als je op de hoogte bent van de I-strategie van het Rijk en als je een netwerk hebt binnen de diverse departementen om benchmarking uit te kunnen voeren. (3 jaar ervaring)

Wensen:
1. Je hebt een grote organisatie sensitiviteit en kan goed omgaan met verschillende belangen binnen complexe organisaties.
2. Je bent pragmatisch en resultaatgericht ingesteld, kunt snel schakelen, bent daadkrachtig en kunt zelfstandig werken

Over de werkgever

Het programma Verbeteren bedrijfsvoering SSC DJI Het SSC DJI krijgt een toenemend aantal klanten en heeft een bedrijfsvoering die nog onvoldoende digitaal is ondersteund. Door inzet van onder andere betere elektronische formulieren en workflows met TopDesk en robotisering van administratieve processen met RPA moet de bedrijfsvoering beter lopen. Ook zijn er nieuwe digitale oplossingen in gebruik genomen voor Eigen Risico Dragerschap (ERD), kostenbeheersing (CostPerform) en operationele management informatie (QlikView). Door bundeling van financiële administraties van verschillende JenV onderdelen is het belangrijk dat de financiële processen direct goed worden ondersteund. Dit geldt ook voor de andere onderdelen die niet alleen meer voor DJI werken maar nieuwe klanten krijgen. Het programma wordt ondersteund met een Business Informatie Strategie SSC DJI. Deze gaat in op klanten & dienstverlening, processen & organisatie, informatie & applicaties en IT Infra & faciliteiten. De architect/informatie analist werkt binnen de kaders van dit programma. De scope van de opdracht betreft de totale informatievoorziening voor SSC DJI.

Binnen DJI zijn de Directie Informatievoorziening en het Shared Service Center voor ICT, de 2 grootste afnemers van inzet van (tijdelijke) ICT medewerkers. De Directie Informatievoorziening van de DJI zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening voor de DJI- organisatie. DI ondersteunt en adviseert daarbij alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI. Zij voert ook de regie op alle veranderingen die in samenhang met bestaande processen en systemen worden doorgevoerd. Daarvoor neemt DI diensten af bij leveranciers. SSC-I (de eigen ICT- uitvoeringsorganisatie van DJI), is daarvan de grootste en belangrijkste leverancier. De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit drie onderdelen:
1. CIO-office De afdeling CIO-Office van de Directie Informatievoorziening (DI) is verantwoordelijk voor de (strategische) beleidsontwikkeling op het gebied van de informatievoorziening van DJI.
2. Informatievoorzieningsdienst (IVD) De Informatie Voorzienings Dienst (IVD) is het het coördinatiepunt voor nieuwe ontwikkelingen in samenhang met bestaande systemen.
De Informatievoorzieningsdienst bestaat uit drie bureaus:
1. Informatiemanagement,
2. Dienstenmanagement,
3. Functioneel Beheer 3. Programma's & Projecten

De opdracht van de afdeling Programma's & Projecten (P&P) is het uitvoeren van projecten.

Uren per week: 40

Contract:

Daniel Saija

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

HintTech B.V.

De heer Staffing
HintTech B.V.

Telefoon +31 (0)70 315 7679 | E-mail staffing@hinttech.com