Adviseur assetmanagement

Ingenieur Next - Rotterdam

Functieomschrijving

Als adviseur assetmanagement werk je met collega’s in teamverband aan studies naar de staat van civiele kunstwerken in opdracht van de belangrijkste Asset Owners in Nederland. De projecten combineren bureauwerk met werk in het veld en sessies met de klant. Hierin pas je je kennis in de adviezen toe over het veroudering- en degradatieprocessen van o.a. beton, staal en asfaltwerken. Je analyseert de oorzaak voor gebreken, je kwantificeert de risico’s voor de klant en adviseert over beheersmaatregelen en prioritering.


Een belangrijk onderdeel van je taak is het analyseren van risico’s voor de functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid van objecten, dit veelal in samenspraak met de beheerders van de objecten. Jouw advies en aanbevelingen leiden tot een strategische bijdrage aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur, maar ook tot het maken van afwegingen tussen nieuwbouw of verbouw, of het optimaliseren van budgetten voor de komende jaren. In toenemende mate worden wij betrokken bij de daadwerkelijke uitbesteding van de gesignaleerde onderhoudsbehoefte, de uitbestedingsstrategie, de contractvorming en de systematische kwaliteitsbeoordeling van de uitvoering; ook hier ligt een mooie taak voor de medior adviseur. Veel van onze projecten zijn multidisciplinair van aard; door de samenwerking met andere kennisvelden binnen Arcadis ben je verzekerd van een breed, afwisselend werkpakket.


Team Assetmanagement
Het bieden van duurzame oplossingen voor gebouwde en natuurlijke assets is de visie van Arcadis. Vanuit de adviesgroep Infraconsult en Assetmanagement (onderdeel van de divisie Mobiliteit) geven wij hier op strategisch, tactisch en operationeel niveau invulling aan. De groep bestaat uit circa 50 adviseurs op het gebied van projectmanagement, assetmanagement en kostenmanagement.
 
Binnen het team Assetmanagement richten wij ons vooral op de operate & maintain fase van de gebouwde assets. Ons werkveld omvat een breed spectrum aan civiele kunstwerken in zowel de droge als natte omgeving. Je kunt hierbij denken aan bruggen, viaducten, tunnels, vliegvelden, spoor gerelateerde objecten maar ook aan sluizen, gemalen en hoogspanningsmasten.
Wij werken hierbij voor Asset Owners, assetmanagers en service providers. Het kunnen meedenken vanuit verschillende perspectieven vanuit de belangen van de klant speelt daarmee een centrale rol in de dienstverlening. We zien een veroudering in assets, toenemende druk op productiviteit en kosten als ook toenemende complexiteit. Voor onze klanten spelen thema’s als uitbesteden van diensten en het managen van risico’s tegen een achtergrond van eisen op het gebied van functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid. We adviseren de klant hierbij met onder andere afwegingsvraagstukken op het vlak van verbouw of nieuwbouw, instandhoudingsplannen en maar ook met conditiemetingen- en beoordelingen en diverse risicoanalyses.

Je hebt een civiele (constructieve) of werktuigbouwkundige achtergrond bij voorkeur op academisch niveau en circa vijf jaar (publieke en/of private) ervaring met werken in de infrastructuur omgeving. We verwachten ervaring met het adviseren over beheer en onderhoud van civiele kunstwerken. Je weet een klantvraag te vertalen naar de behoefte van de klant als mede een passende aanbieding te doen of een goed advies te geven; zowel mondeling als in rapportvorm.
Ervaring met contractvorming, het opstellen van contracten, bij voorkeur met ondersteuning van systems engineering en het begeleiden van (prestatie)contracten op het gebied van beheer en onderhoud is nodig. Bij voorkeur heb je ervaring met diverse risicoanalyse methodieken (FME(C)A, CRIAM, RCM) en met de beoordeling van de (constructieve) veiligheidsaspecten. Je levert graag een bijdrage in het verder ontwikkelen van de groep en je collega’s op het gebied van assetmanagement. Dit geldt zowel voor de collega’s in Nederland maar ook in onze Global Excellence Centers. Je ambieert een dynamische werkomgeving waarin Nederland je eerste werkveld is maar ook internationale opdrachten mogelijk zijn.

Bedrijfsinfo
Website
Ga naar website
Locaties
Haarlem
Aantal medewerkers
1-10
Jaar van oprichting
2012
Branche
Accountancy
Internationaal actief
Nee
Bedrijfsinfo
Ga naar website
Haarlem
1-10
2012
Accountancy
Nee

Vacature info