Agrarisch/afval/milieu

Bekijk vacatures in de functiegroep Agrarisch/afval/milieu

De functiegroep Agrarisch/Afval/Milieu bevat uiteenlopende functies zoals milieukundige, landbouwkundige of veehouder. De beroepen binnen deze functiegroep bekommeren zich om dieren, groen, landbouw en milieu.

Het belangrijkste doel van een beroep in deze functiegroep is het realiseren van een duurzame samenleving. Techniek speelt een steeds grotere rol in deze functiegroep. Hoe vroeger alle veeteelt, tuinbouw en landbouw nog handmatig werd geproduceerd, wordt er tegenwoordig steeds meer geautomatiseerd. Er worden daarom continu verbeteringen van moderne technieken binnen deze sectoren verzonnen. Een technische functie in deze sector kan zich bijvoorbeeld richten op de ontwikkelingen in landbouwmachines of de automatisering bij veehouderijbedrijven of kwaliteitszorg. Zo worden de productiemethoden, ziektebestrijding en de export steeds beter en sneller, wat nodig is voor de huidige samenleving en economie. Daarnaast zijn er functies die zich meer richten op het zoeken naar innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld ecologische processen of milieuproblemen.

Mogelijke functies zijn beleidsmedewerker, planoloog of inspecteurs. Deze beroepen voeren praktijkgerichte analyses uit, geven op basis van het onderzoek adviezen en stellen rapporten op. Afhankelijk van de specialisatie en functie, kunnen de beroepen werkzaam zijn bij instellingen die werken voor de overheid en adviesbureaus. Ook praktijkgerichte beroepen zijn hier een mogelijkheid zoals hovenier of bloemist.