Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Vrijwilligersfunctie: Dames voor dames in Gorinchem

Vrouwen hun weg helpen vinden in Gorinchem, hulp bij opbouw sociaal netwerk en praktische dagelijkse vaaardigheden.

Wat ga je doen?
Voor de afdeling Verandering zoeken wij vrouwen die hun weg in Gorinchem weten te vinden en andere vrouwen, die net in Gorinchem zijn komen wonen, willen helpen om ook hun weg te vinden.
Deze nieuwe inwoners van Gorinchem ontbreekt het aan een sociaal netwerk en ze zijn ook niet altijd de Nederlandse taal vaardig. Als vrijwilliger vervul je een belangrijke rol in het herstel van het gewone leven van deze dames doordat je hen kan helpen in het opbouwen van een sociaal netwerk en tegelijkertijd hen in het hier en nu bijstaat bij praktische dingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek of het aanleren van bepaalde huishoudelijke vaardigheden.

Ben jij een zorgzame, lieve dame die niet van betuttelen houdt maar krachtgericht wil werken dan komen we graag in contact met jou!

Vaardigheden

Wat vragen wij van jou?
Je:

  • bent flexibel;
  • beschikt over goede contactuele vaardigheden;
  • kunt begrip tonen voor de situatie waarin cliënten zich bevinden en de moeite die zij ervaren binnen desbetreffende leefgebieden;
  • bent trouw in je afspraken;
  • hebt de intentie om voor minimaal een jaar beschikbaar te zijn voor deze vrijwilligersfunctie.
We verwachten dat je respect hebt voor de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil zeggen dat je in je houding, handelen en spreken rekening houdt met de christelijke identiteit.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Wie zijn wij?
Het Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland (Gorinchem e.o., Drechtsteden en Zeeland) is met name actief op de beleidsterreinen Maatschappelijke Opvang (MO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V). Onze cliënten hebben complexe zorgvragen door een combinatie van lichamelijke, psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen al dan niet in combinatie met verslavings- en/of gedragsproblemen en zij leiden soms (nog) een zwervend bestaan. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.

Cluster Extramuraal ZHZ:
Het cluster Extramuraal ZHZ geeft ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden en opvoedingsproblemen.

Het cluster Extramuraal ZHZ is opgesplitst in twee afdelingen.
De afdeling Continuïteit richt zich op het stabiliseren van de leefomstandigheden. Inzet is om herstel van het 'gewone leven' te realiseren en een terugval bij de cliënt te voorkomen. Zorgmijdend gedrag, verslavings- en (geestelijke) gezondheidsproblematiek zijn vaak aan de orde. Continuïteit is vaak langdurig bij cliënten betrokken.
De afdeling Verandering zet korter durende interventies in, gericht op een weer zelfstandig functioneren van de cliënt. Binnen Verandering worden meerdere producten aangeboden, voor gezinnen en (jong)volwassenen.

Wat wij bieden
Wat kunnen wij je bieden?
  • Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd.
  • Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW. Met deze pas kun je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken.
  • Een aanbod van diverse (gratis) trainingen voor vrijwilligers in de zorg.

Uren per week: 2

Contract: tijdelijk

Solliciteer later

Leger des Heils

Mouthaan
Leger des Heils

Telefoon 055-5380333 | E-mail vrijwilligerscoordinatorZWN@legerdesheils.nl