Verzorgende IG~Lozerhof

Zorg en Welzijn plein -  Den Haag

Functie omschrijving


Begeleiden en ondersteunen van de cliënten op het gebied van de dagelijkse activiteiten en het onderhouden van sociale contacten met de cliënten;
Medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten zoals vermeld in het zorgleefplan en een bijdrage leveren aan verbetering van kwaliteit van zorg;
Het uitvoeren van de voorkomende verpleegtechnische handelingen;
Observeren en rapporteren van veranderingen van de cliënten;
Deelnemen aan werkoverleggen en de dagelijkse overdracht;
Het verstrekken van gerichte informatie aan arts en eventuele andere behandelaars;
Begeleiden van leerlingen, met de mogelijkheid om hiervoor de cursus werkbegeleiding te volgen.

Bedrijf: Saffier De Residentiegroep


Diploma Verzorgende IG – niveau 3;

Belangstelling voor / ervaring in het werken met psychogeriatrische bewoners;

Vakbekwaam, gastvrij en voorkomend zijn;

Beschikbaar zijn voor dag-, avond- nacht- en weekenddienst.