Jobbird.com Logo

Project Engineer


Vacature omschrijving

Het doel van de functie is het realiseren van (delen van) investeringsprojecten en ontwerpen van vernieuwingen en modificaties aan procesinstallaties m.b.t. het werktuigbouwkundige technische deel, zodanig dat e.e.a. tijdig en binnen begrote kosten tot stand komt en dat voldaan wordt aan terzake geldende kwaliteitseisen, wet- en regelgeving en voorschriften.
Verantwoordelijkheidsgebieden / Kerntaken


 • Onderzoeken van en uitbrengen van 1e advies over (deel-)projecten, m.b.t. opzet van nieuwe en aanpassing van (delen van) bestaande procesinstallaties, zodanig dat mede hierop afgewogen beslissingen kunnen worden genomen projecten verder uit te werken.


 • Mede opstellen van programma’s van eisen en technologische uitgangspunten, verzamelen van gegevens en inwinnen van benodigde informatie

 • Ontwikkelen en op hoofdlijnen uitwerken van ideeën m.b.t. aanpak, opstellen van kostenramingen en bespreken met collega’s en chef

 • Samenstellen van rapportages met mogelijkheden, voorwaarden, kostenramingen e.d., bespreken en toelichten van e.e.a. aan opdrachtgevers.


 • Opstellen van projectplannen en mogelijke alternatieven, zodanig dat daarbij alle in- en Externe aspecten voldoende worden belicht en investeringsbeslissingen genomen kunnen worden.


 • Samenstellen en leiden van een projectteam, coördineren van de voorbereiding en uitvoering van alle engineeringsopdrachten.

 • Bespreken en eenduidig vastleggen van eisen, randvoorwaarden, doorlooptijd en technologische aspecten met de opdrachtgever

 • (doen) verzamelen van de relevante gegevens voor projecten, zowel in- als extern. In samenspraak met veelal de technology groep wordt de definitieve Scope bepaling gemaakt

 • (laten) vaststellen van eisen en randvoorwaarden voor in- en externe engineering activiteiten van de verschillende vakdisciplines. Uitbesteden van engineeringwerkzaamheden. Coördineren van engineeringactiviteiten, (laten) beoordelen van aangeleverde deelplannen en laten uitvoeren van correcties

 • Uitvoeren van taak risico analyse

 • (laten) opstellen van planningen en begrotingen

 • Coördineren van de budget aanvraag in nauw samenspraak met de capital coördinator en controleren van de diverse deel begrotingen

 • Bepalen van de technische keuze van apparatuur en productinstallaties en voorbereiden van inkooporders zowel technisch als economisch in samenspraak met afdeling purchasing

 • Zorgen voor een goede detail uitwerking van de plannen

 • Bespreken van de projectaanpak in technische zin met opdrachtgever en motiveren van gemaakte keuzes

 • Ter goedkeuring voorleggen en toelichten van de begroting en geplande doorlooptijd aan de opdrachtgever (cost responsible manager).


 • Zorgen voor fysieke realisatie en oplevering van (deel)projecten door coördineren, controleren en bijsturen van activiteiten van teams en derden, zodat (deel)projecten volgens plan (tijd, kwaliteit en kosten) worden opgeleverd.


 •  Begeleiden of rechtstreeks voeren van de constructiesupervisie op uitgevoerde werken

 • Bewaken van voortgang en kosten, toezien op kwalitatief juiste uitvoering. Beoordelen van en beslissen inzake meer- en minderwerk. Onderkennen en tot oplossing brengen van problemen (volledig contractormanagement)

 • zorgen voor een veilige uitvoering van de ontwerpen

 • begeleiden van testprogramma’s, commissioning en afnamekeuringen, beoordelen van resultaten en toezien op verhelpen van tekortkomingen

 • zorgdragen voor bedieningsprocedures/-instructies en onderhoudsdocumentatie

 • overdragen van projecten aan opdrachtgevers.

 • HTS-werktuigbouw met aanvullende werkervaring

 • proactief

 • goede communicatieve vaardigheden, schriftelijk en mondeling

 • voortdurende focus op (het voorkomen van) kosten

 • leidinggevende vaardigheden

 • stressbestendig

Nouvall Engineering Services is gespecialiseerd in projectondersteuning voor de (petro)chemische Industrie. Wij leveren hierin expertise op het gebied van Engineering, Project Management, Maintenance, Shutdowns, Construction en Safety.


Voor onze opdrachtgever in Zeeland, zijn wij op zoek naar een Project engineer.

Procestechniek.nl - Waarom bij ons werken?
De nieuwste vacatures in de procestechniek, van operator tot procestechnoloog!

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsgrootte
1000+
Oprichtingsjaar
2011
Branche
Techniek/industrie
Internationaal
Nee
Vacature contactpersoon Procestechniek.nl

Stel een vraag over deze vacature


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature


Meer van dit bedrijf

Production Operator
Noord-Brabant, MBO,

Volgen

Vul uw e-mailadres in om updates over vacatures van dit bedrijf te ontvangen.

Vacature info

Functiegroep Opleidingsniveau
 • HBO
 • MBO
Provincie