DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Assistent Technisch Manager (tunnelonderhoud) 36 u/w

Standplaats: Haarlem
Duur: t/m 31-08-2022, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 3 x maximaal 12 maanden na afloop initiële einddatum.
Reageren voor: 28 oktober 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

Opdrachtomschrijving
Als assistent technisch manager lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je maakt deel uit van een integraal projectteam dat multidisciplinaire onderhoudsprojecten met een gemiddeld afbreukrisico op politiek-bestuurlijk- en/of technisch- en veiligheidsgebied uitvoert.

Je assisteert de technisch manager in het projectteam. Dat doe je door ondersteuning te bieden bij de taken van de technisch manager en in voorkomende gevallen dezelfde taken zelf uit te voeren. Opdrachtnemers en middelen zet je zo efficiënt mogelijk in en je bewaakt de voortgang en kwaliteit. Je zorgt voor toepassing en vertaling van de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek met het accent op elektrotechnische installaties of industriële automatisering. Samen met de technisch manager, projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing voer je het management van projecten uit en zorg je voor sturing binnen het projectteam. Waar nodig vervang je de technisch manager. Je borgt de integrale veiligheid en bent scherp op risico's, afwijkingen en kansen. Signaleer je die, dan stel je ze aan de orde en zorg je voor passende oplossingen.

Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat op operationeel en/of tactisch niveau. Je legt gemakkelijk contacten en weet welke interne en externe spelers en stakeholders je bij je project moet betrekken. Je maakt je sterk voor het verbeteren en standaardiseren van het technisch projectmanagement en je deelt je kennis en ervaring binnen Rijkswaterstaat. Proactief, afstemming en draagvlak zijn sleutelwoorden voor jou.

Als collega bij Rijkswaterstaat werk je mee aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Je draagt bij aan tastbare en maatschappelijk relevante projecten.

Meest essentiële competenties
- Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
- Samenwerken, flexibiliteit, overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit zijn voorname competenties die jou in staat stellen resultaten te behalen.
- Je bent in staat om adequaat te plannen en te organiseren, waarbij je overzicht kunt creëren en anderen motiveert.
- Je bent je bewust van je omgeving en continu in verbinding met het projectteam, de opdrachtnemer en de stakeholders.
- Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.
- Jouw creativiteit biedt je de mogelijkheid om tot nieuwe inzichten en verbetervoorstellen te komen en te innoveren.
- Je bent proactief, zorgt voor goede afstemming en bent goed in staat om een draagvlak te creëren.
- Je bent in staat om mee te denken aan korte en langtermijn oplossingen (strategieën) in het kader van o.a. installatie vervangingen.

Bijzonderheden
Als assistent technisch manager ben je onderdeel van een technisch team dat werkzaam is voor meerdere contracten en contractvormen in de exploitatiefase. Je bent inzetbaar binnen het 'droge areaal' (tunnels) in Noord-Holland en Midden-Nederland.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, in een technische richting, zoals elektrotechniek, industriële automatisering of vergelijkbaar.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het vakgebied techniek.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van technisch projectmanagement
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het leidinggeven aan teams.
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met tunnels in de exploitatiefase
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de Landelijke Tunnelstandaard (LTS)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met Integraal Projectmanagement (IPM)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met Tunneltechnische Installaties (TTI) en Besturing en Bediening gerelateerd aan tunnels (3B/MMI)

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist