Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medewerker handhaving en bestuurlijke sanctionering

"Werken voor het team dat handhavend optreedt ten aanzien van de nieuwe UBO-regelgeving is enorm uitdagend. Dit vereist kennis, inzicht en flexibiliteit. Het vraagt om een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en de durf om voorop te lopen." Céline Klopper, medewerker bij bureau economische handhaving bij de directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) is samen met het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) een special die een aantal niet-fiscale toezichts- en opsporingstaken uitvoert. Hiervoor werken we samen met andere overheidsdiensten, waaronder toezichthouders, politie en het Openbaar Ministerie. Een van de taken van BEH is de opsporing van overtredingen wegens het niet of niet tijdig openbaar maken van de jaarrekening door een rechtspersoon. Maar ook sporen we overtredingen op, die zien op het niet voldoen aan de inschrijvingsplicht voor ondernemingen en rechtspersonen in het Handelsregister. Sinds kort heeft BEH een nieuw aandachtsgebied: het in strijd handelen met of het niet voldoen aan de verplichting tot het inschrijven van een uiteindelijk belanghebbende (UBO) in het handelsregister.

De medewerkers van BEH zijn verspreid over het land werkzaam en de werkgebieden zijn zoveel als mogelijk geografisch verdeeld. De centrale aansturing gebeurt vanuit Amsterdam.

Vanaf september 2020 moeten in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten tijdig bepaalde (persoons)gegeven aanleveren bij de Kamer van Koophandel (KVK) voor de opname in het UBO-register. De KVK beheert het UBO-register en BEH zorgt voor de handhaving ten aanzien van ondernemers die bewust geen of onjuiste UBO-gegevens aanleveren. Ten aanzien van de handhaving is binnen BEH een nieuw team opgericht, te weten Team UBO.

Als medewerker handhaving van Team UBO ben je verantwoordelijk voor de handhaving van het UBO-register. N.a.v. signalen die we van de KVK ontvangen, voer je (opsporings)onderzoeken uit. Dat doe je door informatie te verzamelen uit verschillende bronnen en bij in- en externe betrokkenen. Daarnaast voer je gesprekken met o.a. verdachte personen. Na jouw onderzoek stel je een verslag op waaruit blijkt of sprake is van een overtreding. Is daarvan sprake? Dan maak je een rapport of een proces verbaal op ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving. Verder behandel je bezwaren en review je besluiten in verband met bestuursrechtelijke handhaving. Processen-verbaal ga je collegiaal toetsen.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Céline? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel word je ingeschaald in de genoemde groepsfunctie F (€ 2.824 - € 5.039). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald. Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde range van salarisschalen. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepast.
Maandsalaris Min €2.756,- - €5.039,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Overige arbeidsvoorwaarden

Vaardigheden

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau. Dat kan onder andere blijken uit een HBO-bachelor, in een juridische richting.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een juridische functie.
 • Je bent bevoegd opsporingsambtenaar of je gaat deze bevoegdheid binnen een jaar behalen.
 • Je hebt ervaring met bestuursrechtelijke handhaving en met het voeren van bezwaarprocedures.
 • Je hebt ervaring met strafrechtelijke handhaving.
 • Je bent in het bezit van eigen vervoer en bereid om veelvuldig en over langere afstanden te reizen.
Jouw competenties?
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling
Herken jij jezelf ook hierin?
Je staat stevig in je schoenen en laat je niet snel uit het veld slaan. Tegelijkertijd ben je flexibel, toon je initiatief en heb je inlevingsvermogen. Je bent ambitieus en door jouw passie voor het vakgebied, ben je altijd uitstekend op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de juridische wet- en regelgeving. Je wilt jezelf blijven ontwikkelen, vakinhoudelijk en persoonlijk. Wie je ook tegenover je hebt, je bent altijd een gelijkwaardig en representatieve gesprekspartner. Én natuurlijk ben je integer. Zowel mondeling als schriftelijk communiceer je helder en eenduidig.

Opleiding

Bachelor - hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.756,- tot € 5.039,-
Contract:
Parttime / Fulltime