DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Specialist Kunstwerken 24 u/w

Standplaats: Dr. Van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Duur: 01-09-2021 t/m 01-09-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 12 augustus 2021

Algemeen:
De afdeling beheer Watersysteem en dijken is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de waterveiligheid binnen het waterschap. Medewerkers van de afdeling houden zich bezig met de dagelijkse zorg voor watergangen, waterkeringen en de bijbehorende technische installaties. De adviseurs en specialisten in de afdeling zorgen voor de juiste kaders/uitgangspunten en bedenken met een vooruitziende blik hoe er op langere termijn beheerd en onderhouden moet worden.

Werkzaamheden:
Specifiek wordt het volgende van de kandidaat gevraagd:
- In de functie van technisch specialist werk je op basis van inspecties een meerjarenplanning uit tot een lange en korte termijn planning. Je bent de drijvende kracht achter het op orde krijgen van de revisie gegevens en nacalculatie nadat kunstwerken zijn gerenoveerd.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden onder andere uit:
- Maken, beheren van het beheer-en onderhoudsplan "handbediende kunstwerken"
- Applicatiebeheerder van het betreffende onderhoudsbeheerprogramma.
- Eenvoudige aanbestedingen van renovatie van kunstwerken op de markt zetten en begeleiden tot aan uitvoer.

Uit het curriculum vitae blijkt dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar beschikt over:
- Een relevante afgeronde hbo-opleiding met betrekking tot het vakgebied, bijvoorbeeld civiele techniek, Wtb of vergelijkbaar.
- Minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied kunstwerken t.b.v. peilbeheer.
- Ervaring met het planmatig opstellen van een beheer- en onderhoudsplan, van inspectie tot uitvoeringprogramma;
- Ervaring met opstellen van een programma van eisen, adviseren, ontwerpen van handbediende stuwen, inlaten en overige kleine civieltechnische waterwerken;
- Kent de markt van kleine waterbouwkundige kunstwerken in het beheergebied van WDODelta om werken uit te besteden;

Wensen
U dient onderstaande wensen te beantwoorden.
- De kandidaat heeft ervaring met organiseren, schrijven en beheren van een beheer-en
onderhoudsplan "handbediende kunstwerken"
- De kandidaat heeft ervaring met het leiden of aansturen van een (project)groep.
- De kandidaat heeft ervaring met het aanbesteden van renovatie werkzaamheden (of totaal renovatie) van kunstwerken ten behoeve van het peilbeheer (stuwen en inlaten)
Te motiveren aan de hand van voorbeelden.

Kenmerken Kandidaat
Nadere toetsing van onderstaande kenmerken vindt plaats in het gesprek.
De juiste kandidaat beschikt over de volgende kenmerken:
- Competenties: Resultaatgericht, flexibel, proactieve houding
- Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling).
- Zelfstandig werken en tonen van initiatief.


Voor deze aanvraag komen alleen bureaus in aanmerking. ZZP'ers die aangeboden willen worden, dienen dit via een intermediair te doen in verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Geplande datum matchgesprek: 25 augustus 2021 tussen 14:00 en 17:00 uur worden de betreffende kandidaten gezien. Aantal kandidaten dat wordt uitgenodigd voor matchgesprek: Er zullen maximaal 3 kandidaten uitgenodigd worden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist