DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Functioneel Beheerder Onderwijslogistiek 36 u/w

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 28-06-2021 t/m 31-05-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 12 mei 2021

Opdracht omschrijving
Team Functioneel Beheer Noord-Oost Nederland van het Politiedienstencentrum zoekt een klantgerichte functioneel beheerder met analytisch denkvermogen die het beste uit zichzelf en onze applicaties willen halen. We zoeken een functioneel beheerder voor de community Politie Leeromgeving, team Onderwijslogistiek.

De Afdeling Functioneel Beheer verbindt op operationeel niveau de uitvoering van de politie- en bedrijfsvoeringsprocessen en de benodigde ondersteuning met informatievoorziening (IV). Samen met 400 andere functioneel beheerders vorm jij één van de grootste functioneel beheer-organisaties van het land. De afdeling bestaat uit vier beheerteams, die het dagelijks functioneren van de IV waarborgen, gebruikers begeleiden en zorgen voor een optimalisatie van de beschikbare functionaliteit.

Als functioneel beheerder werk je vanuit Apeldoorn. Je verricht daarnaast indien noodzakelijk werkzaamheden vanuit de andere PDC locaties of Utrecht/Odijk. Verder werk je ook veel samen met de Dienst ICT en in voorkomende situaties verricht je diensten buiten kantoortijden.

Doelstelling
Het op operationeel niveau verbinden van de uitvoering van de politie- en bedrijfsvoeringsprocessen en de benodigde ondersteuning, met informatievoorziening.
Verantwoordelijkheden
Als functioneel beheerder richt jij je voornamelijk op het beheer en de verbetering/vernieuwing van applicaties. Het aantal gebruikers van een applicatie kan variëren van enkele tientallen tot meer dan 50.000 gebruikers. Aan de toepassingen worden hoge kwaliteitseisen gesteld: ze moeten vaak 24/7 beschikbaar zijn. Door de vele koppelingen met andere systemen sta je telkens voor nieuwe complexe vraagstukken.

Je haalt informatie op bij je klanten, waarna je samen met de gebruikers, ontwikkelaars en testmanagers aan de slag gaat in Scrum- en projectteams. Je bent een informatiedeskundige die de brug slaat tussen ICT'ers en eindgebruikers. Je organiseert gebruikersoverleggen, neemt deel aan expertgroepen en begeleidt eventueel stagairs en/of nieuwe collega's.

Verder draag je zorg voor het:
- Beantwoorden van gebruikersvragen en -verzoeken.
- Documenteren van de applicaties (voor gebruikers-, beheerders- en opleidingsdocumentatie).
- Geven van voorlichting en instructies over nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden binnen applicaties.
- Bieden van advies en ondersteuning bij het specificeren en testen van gewenste verbeteringen.

In deze specifieke functie wordt je ingezet om het team Onderwijslogistiek te ontlasten door zelfstandig afgebakende maar complexe takenpakketten uit te voeren zoals het:

- Vertalen van procesvraagstukken vanuit de business naar doelmatige inrichting van het studentinformatiesysteem Osiris.
- Vertalen van rapportagebehoefte vanuit de business naar duidelijke rapportage requirements richting de leverancier (SQL-kennis is een pre).
- Bewaken en controleren van interfaces tussen systemen (keten) en daarnaast het initiëren van verbeteringen aan deze interfaces.

Vakmatige taken
Zie vorenstaand.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Contacten
Je werkt nauw samen met de productowner. Je stemt af met stakeholders binnen de politieorganisatie en werkt in een team met andere functioneel beheerders, key-users, technisch beheerders en business analisten.

Inzet in de lijn of project
Inzet is op projectmatige basis.

Opleiding
HBO werk- en denkniveau.

Werkervaring
- In de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder binnen het onderwijs;
- Recente werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures;
- Recente werkervaring met het ophalen en evalueren van informatiebehoefte, bij voorkeur binnen complexe organisaties;
- Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met het werken in complexe ketenprocessen binnen het onderwijs;
- Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met de applicatie Osiris of een functioneel vergelijkbare applicatie;
- Werkervaring binnen een Agile/Scrum team waarbij je een bijdrage hebt geleverd om oplossingen te realiseren en doelen te bereiken.

Eisen
- In de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder binnen het onderwijs.
- Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) aantoonbare werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures.

Gunningscriteria
- Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met de applicatie Osiris of een functioneel vergelijkbare applicatie.
- Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met het werken in complexe ketenprocessen binnen het onderwijs.
- Recente werkervaring met het ophalen en evalueren van informatiebehoefte binnen complexe organisaties.
- Werkervaring binnen een Agile/Scrum team waarbij je een bijdrage hebt geleverd om oplossingen te realiseren en doelen te bereiken. Beschrijf hier duidelijk om welke oplossingen en doelen het ging.

Competenties
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.
- HBO werk- en denkniveau

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist