Beleidsadviseur onderwijshuisvesting (11) 8-36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Lelystad
Duur: 1-6-2021 t/m 28-2-2022
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor: 12 mei 2021

Functiebeschrijving
Opdracht omschrijving
Het betreft de tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof. Als beleidsadviseur onderwijshuisvesting hou je je bezig met allerhande onderwerpen die relatie hebben met onderwijshuisvesting en fungeer je als vraagbaak / specialist over dit onderwerp. Deze vragen komen vanuit de politiek, de organisatie en van de betrokken partners. Je voert overleg met schoolbesturen en andere betrokken partijen en adviseert het college en de raad.

De werkzaamheden in de overbruggingsperiode richten zich vooral op de uitvoering van het integraal huisvestingplan onderwijs (IHP) en het meerjarenperspectief onderwijshuisvesting.

Je maakt onderdeel uit van het team Onderwijs en Jeugdhulp en werkt veel samen met de collega's binnen dit team, maar ook daarbuiten zoals met de collega's van Maatschappelijk vastgoed en Gebouwenbeheer. Het team Onderwijs en Jeugdhulp ontwikkelt ten behoeve van het college van B&W en de gemeenteraad op professionele wijze integraal beleid in lokaal perspectief. Bij het team Onderwijs en Jeugdhulp zijn beleidsvelden ondergebracht die een belangrijke rol spelen in de hele onderwijsketen van Lelystad. Het bieden van adequate en passende onderwijshuisvesting wordt door de gemeente als belangrijke voorwaarde gezien voor het onderwijs in de stad en de ontwikkeling van de leerlingen.

Kandidaat omschrijving
Wij zoeken iemand die in staat is om snel de verschillende voorkomende werkzaamheden op benoemd terrein te vervullen. Dit gebeurt in overleg met betrokken collega's. Voorwaarde is dat je beschikt over gedegen kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting. Naast inhoudelijke kennis verwachten we dat je goed in staat bent om vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid overleg met externe maatschappelijke partners te voeren. Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen is een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat je in staat bent om met verschillende partijen samen te werken en goed om kan gaan met verschillende -vaak tegengestelde- belangen. Ervaring in de Lelystadse context is een pre. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding met ervaring in een soortgelijke functie.

Het mooie van gemeente Lelystad en de functie
De gemeente is een energieke organisatie met een informele werksfeer waar samenwerken, betrokkenheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Je komt te werken in een stad waar de pioniersmentaliteit nog altijd heerst en dit is ook merkbaar in jouw werk. Jij hebt daarbij direct invloed op hoe professioneel de organisatie overkomt op de inwoners en andere stakeholders van de stad.

Het team Onderwijs en Jeugdhulp bestaat uit 11 beleidsadviseurs en een ondersteunend medewerker. In het team zijn naast jeugdhulp en onderwijs ook onderwerpen als sociale veiligheid in relatie tot jeugd, kunst en cultuur en sport belegd.

Eisen
- De kandidaat op wie de keuze valt, dient vóór aanvang van de werkzaamheden een recent (dwz niet ouder dan 3 maanden) afgegeven VOG te overleggen.
- Kandidaten en/of zzp'ers welke in aanmerking willen komen voor deze opdracht, dienen zich te laten detacheren/loondienst via een detacheringsbureau of adviesbedrijf door middel van een arbeidsovereenkomst.
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een soortgelijke functie.

Wensen
- De gesprekken vinden plaats op 26 mei in de ochtend, zorg ervoor dat uw kandidaat beschikbaar is. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden.
- Kandidaat heeft ervaring in Lelystad en omgeving.
- Kandidaat heeft kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting.
- Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een soortgelijke functie bij een gemeente.
- Kandidaat heeft op het cv een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd.

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek.
-Stressbestendig
-Samenwerken, betrokkenheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid
-Doortastend
-Politiek bestuurlijk sensitief

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

Referentie:
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Mandy Blokhuis
085-0201022
mandy.blokhuis@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer