DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Inkoop en Aanbesteden 24 u/w

Standplaats: Nijmegen
Duur: 01-06-2021 t/m 31-10-2021
Optie tot verlenging: Ja, 3x 2 maanden
Reageren voor: 17 mei 2021

Opdracht omschrijving
Heel veel taken van de gemeente worden gerealiseerd door middel van inkoop. Dat geldt zelfs voor bijna de helft van de gemeentebegroting. En al die inkoop, of het nu gaat om zorgverlening of een bouwproject, het aanbesteden van de bedrijfsarts, bruggen of inburgeringstrajecten, start met een aanbesteding. Een geslaagd inkoop- en aanbestedingstraject resulteert in een contract. In het contract leggen we afspraken vast met een leverancier die vaak meerdere jaren van toepassing zijn. De aanbesteding is dus het moment om te borgen dat we doelstellingen realiseren op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en alles wat we hebben afgesproken in ons inkoopbeleid. Natuurlijk moet het contract ook voldoen aan wet- en regelgeving. Om de aanbestedingen in goede banen te leiden beschikt de gemeente Nijmegen over een team inkoopprofessionals dat de inkopende afdelingen ondersteunt bij hun inkoop.

Ter versterking van het team zijn we tijdelijk op zoek naar een ervaren Adviseur Inkoop en Aanbesteden

Verantwoordelijkheden
Je begeleidt (complexe) inkoop- en aanbestedingstrajecten en je legt verbinding tussen de doelen van onze organisatie en kansen die de markt biedt;

In samenspraak met de projectleiders en opdrachtgevers ben je er verantwoordelijk voor dat het proces binnen ons eigen beleid én de wettelijke grenzen verloopt; Je adviseert, coördineert, bent betrokken bij gesprekken met leveranciers en voert waar nodig de regie. Mogelijk adviseer je bij regionale samenwerkingen; Bij het proces wordt je ondersteund via het aanbestedingsplatform van Negometrix

Je verbindt interne en externe partijen en vraagstukken en daarbij kan je geconfronteerd worden met diverse, soms tegengestelde, belangen over de vakgebieden heen;

Je treedt op als stevige businesspartner; gevraagd en ongevraagd adviseer je zodat kansen optimaal benut worden. In de advisering vertaal je ontwikkelingen binnen het vakgebied en de steeds veranderende wet- en regelgeving naar de praktijk.

Je houdt actuele ontwikkelingen bij en zorgt dat deze worden geïmplementeerd en toegepast binnen ons inkoopproces; Daarbij heb je aandacht voor kansen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;

Eisen
- Aantoonbare kennis en ervaring op HBO- niveau, aangevuld met een afgeronde opleiding op inkoopgebied, bijvoorbeeld NEVI I of vergelijkbaar;
- Aantoonbaar 2 jaar recente (sinds 2017) als inkoopadviseur bij een overheidsorganisatie;
- Aantoonbare ervaring als inkoopadviseur met Europese Aanbestedingen;
- Aantoonbare ervaring met Negometrix of een soortgelijk platform.

Gunningscriteria
- Ervaring met projectmatig werken
- Ervaring binnen het vakgebied Inkoop en Aanbesteden in een complexe bestuurlijke omgeving
- Aantoonbare ervaring met Europese aanbestedingen van Werken

Competenties
- Je bent een verbinder en zoekt de samenwerking; je bent in staat om relaties met verschillende partijen te bouwen en onderhouden;
- Je bent communicatief uiterst vaardig; je communiceert makkelijk en correct op alle niveau's; je komt afspraken na en rapporteert tijdig;
- Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent pragmatisch ingesteld; je onderscheidt hoofd- van bijzaken en stelt prioriteiten;
- Je bent sterk in plannen en organiseren;
- Je kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen.

CV
U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Gesprekken
De interviews zullen plaatsvinden op 21 mei 2021 en 25 mei 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist