DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Jeugdwerkloosheid (11) 24 u/w

Standplaats: Gemeentehuis Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof 2)
Duur: 01-06-2021 t/m 01-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, mogelijkheid voor verlenging van een jaar
Reageren voor: 4 mei 2021

Door de aanhoudende coronacrisis raken veel jongeren hun (flex)banen kwijt en zijn ze minder gemotiveerd om (online)onderwijs te volgen en vol te houden. Met onze 'Aanpak Jeugdwerkloosheid' willen we gezamenlijk voorkomen dat jongeren massaal (blijvend) in een uitkeringssituatie terecht komen.

Uit de eerdere financiële crisis is geleerd dat het belangrijk is om de tijd waarin minder banen beschikbaar zijn te benutten om jongeren (15-30 jaar) werk- en onderwijsfit te maken én te houden. Het kabinet stelt hier middelen voor beschikbaar om in de arbeidsmarktregio in te zetten.

Voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid zoeken we op korte termijn een projectleider voor het samenwerkingsverband WSP Fryslân Werkt!*. Deze projectleider kan alle partijen verbinden door ieders toegevoegde waarde zichtbaar te maken en in te zetten. Via een heldere programmatische aanpak dient hij/zij de beoogde dienstverlening voor jongeren te organiseren en voor iedereen in de regio zicht- en vindbaar te maken.

De opdracht
Er is zowel regionaal als lokaal veel expertise en er zijn veel initiatieven/projecten om jongeren, en in het bijzonder jongeren in kwetsbare positie, deel te laten nemen aan het onderwijs- en of arbeidsproces.

Toch zien we dat er nog steeds te veel jongeren geen onderwijs volgen of aan het werk zijn en dat er een kloof is tussen jongeren, werkgevers en organisaties. Bovendien werkt elk project en elke organisatie met een eigen aanpak, communicatiekanalen en -middelen waardoor het voor jongeren en de werkgever niet altijd even makkelijk is om de juiste route en of organisatie te vinden. De opgave is dan ook vooral om meer verbindingen te leggen, de krachten te benutten van het bestaande en te leren van andere succesvolle (landelijke) programma's.

Taken en verantwoordelijkheden
- Als projectleider ga je aan de slag om samen met de samenwerkingspartners de gezamenlijke ambities en afspraken te concretiseren in een actieplan voor regionale aanpak jeugdwerkloosheid;
- Je vertaalt de doelstellingen en resultaten uit de opdracht naar een programmatische aanpak met daarin een ordening van acties en projecten, een planning en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling;
- Je onderzoekt de knelpunten komt met (structurele) oplossingen of innovaties die deze kunnen opheffen;
- Je stelt een financieel kader op en ontwikkelt een proces voor registratie, monitoring en verantwoording;
- Je rapporteert periodiek aan het Algemeen Bestuur van Fryslân Werkt!;
- Je bent verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding met de rest van de organisaties. Je betrekt belangrijke onderdelen en stakeholders in de ontwikkeling en uitwerking van projecten en producten en legt de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort;
- Je verbindt bestaande projecten aan elkaar, zorg voor een goede bekendheid en bereik hiervan en verzorgt op eenduidige wijze de communicatie;
- Je aanpak is gericht op borging in de reguliere processen van de verschillende organisaties en in de samenwerking.

De opdracht om tot een regionaal plan van aanpak jeugdwerkloosheid te komen raakt twee andere regionale projecten; de inrichting van het regionale mobiliteitsteam en de aanpak scholing. Het gaat om drie verschillende opdrachten die met elkaar samenhangen en die afstemming behoeven. De projectorganisatie en communicatie-inzet zal daarom ten dienste staan van deze drie projecten.

Waar ga je werken?
Je komt bij het cluster externe dienstverlening, afdeling Fryslân Werkt!, van gemeente Leeuwarden. WSP Fryslân Werkt! is het samenwerkingsverband van de Friese gemeenten, UWV, sociale werkvoorzieningsbedrijven, het mbo-onderwijs, VNO-NCW MKB Noord, FNV, CNV, Leerwerkloket en provincie Fryslân. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt door een uniforme werkgeversdienstverlening, projecten en activiteiten gericht op het ontwikkelen en matchen van werkzoekenden met werkgevers. Je legt verantwoording af aan het bestuur van WSP Fryslân Werkt (opdrachtgever).

Wij zoeken
Je bent ambitieus, analytisch, ondernemend, daadkrachtig, visionair en resultaatgericht. Je weet in korte tijd mensen te committeren en effectief te laten samenwerken. Daarnaast heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het realiseren van samenwerking tussen organisaties. Je bent iemand die inspireert en verbindt.

Jij hebt:
- HBO+ werk- en denkniveau;
- Ruime kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties;
- Relevante kennis en ervaring met Jongerenaanpak en van het netwerk binnen de arbeidsmarktregio Fryslân;
- Resultaatgericht, creatief, hands on, stressbestendig, besluitvaardig, realistisch, organiserend vermogen, praktisch;
- Oog voor de problematiek van de jongeren in de arbeidsmarktregio door corona.

* FNV, CNV, VNO-NCW MKB Noord, SBB, ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College, NHL Stenden Hogeschool, Van Hall, Provincie Fryslân UWV, gemeenten en SW-bedrijven.

Eisen
- Relevante kennis en ervaring met Jongerenaanpak en van het netwerk binnen de arbeidsmarktregio Fryslân
- HBO+ werk- en denkniveau;
- Ruime kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties;
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist