DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior beleidsmedewerker Natuur en Stikstof 28-36 u/w

Standplaats: Leeuwarden
Duur: 24-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 6 mei 2021

Opdracht omschrijving
Fryslân is een prachtige provincie met een fraai en vitaal platteland en dynamische natuurgebieden. Wij werken aan de kwaliteit van de Friese natuur omdat we ervan uitgaan dat biodiversiteit op verschillende manieren van belang is voor de Friese samenleving.

Daarnaast is de Friese natuur ook van belang als onderdeel van het nationale en Europese netwerk. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. Dit door inwoners van onze provincie te betrekken bij het ontwikkelen van natuurwaarden en, waar mogelijk, recreatief medegebruik te bevorderen. We zien steeds meer kansrijke burgerinitiatieven. Waar mogelijk willen we deze ondersteunen

Ook voeren we de herstelmaatregelen uit de Natura 2000 beheerplannen uit, werken we aan soortenbeleid en zijn we bijvoorbeeld actief op het gebied van faunabeheer.

Tot slot speelt de balans tussen natuur en economie - vooral ook in relatie tot de stikstofaanpak - een grote rol. De natuur in Nederland staat er in veel gebieden slecht voor doordat we teveel stikstof produceren. Landbouw heeft een flink aandeel in de uitstoot van stikstof (ammoniak), fijnstof en geurhinder. Het beleid hiervoor raakt de belangen van veehouders, bevoegde gezagen en omwonenden. Dat maakt dat je werk ertoe doet en politiek urgent is.

Voor de stikstofaanpak in Fryslân zoeken we een enthousiaste collega die hieraan een bijdrage levert.

Verantwoordelijkheden
Voor het stikstofbeleid heeft de provincie een programmatische aanpak ontwikkeld voor de problematiek van en oplossingen voor de vraagstukken van het stikstofdossier. Er wordt integraal gewerkt aan de stikstofopgave. In nauwe samenwerking met collega's die met de stikstofopgave actief zijn en vanuit verschillende andere geledingen uit de organisatie. Jij levert namens het opgaveteam Biodiversiteit en Landschap input aan de opgave Stikstof. Daarbij:

Doe je mee aan de ontwikkeling van het provinciale stikstofbeleid met als resultaat dat je een bijdrage levert aan het uitvoeringsprogramma, de uitwerking daarvan en ook alle voorkomende vraagstukken op het gebied van natuur en stikstof oppakt.
Adviseer je vanuit het beleidsveld Biodiversiteit en Landschap aan het bestuur en andere provinciale beleidsvelden over stikstofvraagstukken.
Vertegenwoordig je de (natuur) belangen van de provincie in interbestuurlijke bijeenkomsten en bij gesprekken met betrokken maatschappelijke partijen.
Ben jij de verbindende factor tussen de opgave Biodiversiteit en Landschap en het kernteam stikstof.
Bewaak je en adviseer je over de ecologische belangen in het stikstofdossier.
Werk je nauw samen met de andere beleidsmedewerkers stikstof binnen het programma stikstof en zorg je ervoor dat je voldoende van elkaars thema's op de hoogte bent om elkaar te kunnen vervangen en aanvullen.
Een mooie uitdagende rol in deze maatschappelijke actualiteit!

Eisen:
- Je hebt minimaal drie jaar ervaring opgedaan in het werken bij een overheidsorganisatie, adviesbureau of andere organisatie waarin vraagstukken op natuur en agrarisch vlak een prominente rol spelen.
- Je hebt met succes een opleiding afgerond op hbo- en/of wo-niveau, bij voorkeur in een groene richting.

Gunningscriteria (wensen):
- Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de werkvelden biodiversiteit en landschap, ecologie en natuur, en de relevante regelgeving.
- Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van stikstof.
- Je kunt snel en doelgericht essentiële informatie verzamelen, analyseren en daarover op heldere wijze rapporteren.
- Je kunt heldere beleidsadviezen schrijven.
- Integraal (samen)werken is vanzelfsprekend, bij sectorale advisering hou je oog voor andere belangen en gevoeligheden.

Competenties:
Je hebt een praktische inslag, je staat stevig in je schoenen en weet goed met tegenstrijdige belangen om te gaan.
Je bent communicatief sterk en hebt overtuigingskracht.
Je bent in staat zelfstandig én in teamverband te werken.
Je bent communicatief sterk en hebt overtuigingskracht.
Je beschikt over een sterke netwerkvaardigheid en omgevingsbewustzijn, bent gericht op interne en externe samenwerking en hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina's A4.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist