DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Directeur Servicepunt71 36 u/w

Standplaats: Leiden
Duur: 23-3-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: max. 12 maanden
Reageren voor: 26 februari 2021

Aanleiding, doel en achtergrond van de aanbesteding.
Voor de shared service organisatie Servicepunt71 zoeken wij een ervaren directeur bedrijfsvoering, die gezaghebbend adviseert richting bestuurders en gemeentesecretarissen, goed oog heeft voor behoeften en kansen, maar ook realistisch is over de mogelijkheden. Een stevige persoonlijkheid, die in- en extern een echte verbinder is en samenwerkingspartners goed betrekt.

Een interim directeur die in een periode waarin verandering van de regionale governance wordt onderzocht voor rust, overzicht en doorontwikkeling binnen de servicepuntorganisatie zorgt. En die ervoor zorgt dat medewerkers zelfbewust, met vertrouwen en met plezier hun werk doen met en voor de regiopartners en zich uitgedaagd voelen om te groeien.

Organisatie
Servicepunt71 is een professionele shared service organisatie voor gemeenten en overheids-organisaties in de Leidse regio. Wij leveren diensten aan onze eigenaren, de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Daarnaast werken we voor Holland Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland. Wij zijn partner op het gebied van Informatievoorziening (IV), HRM, Facilitaire zaken, Juridische zaken, Financiën en Inkoop. Onze missie is om onze partnerorganisaties te helpen de best mogelijke dienstverlening te bieden aan burgers en bedrijven. Dit doen we met ca. 450 toegewijde professionals vanuit ons kantoor in Leiden, vanuit huis, of op locatie in de regio.

Toekomstperspectief
De oprichting van Servicepunt71 in 2012 heeft geleid tot vermindering van de kwetsbaarheid van de aangesloten gemeenten en tot het benutten van schaalvoordelen, zodat alle organisaties de grotere ontwikkelingen kunnen realiseren en kosten kunnen delen. Dat willen de organisaties behouden. Maar afgelopen periode hebben de samenwerkende partijen ook geconstateerd dat de huidige manier waarop de gezamenlijke bedrijfsvoering is georganiseerd aanpassing behoeft. Om het resultaat van de samenwerking verder te versterken is het enerzijds nodig om de sturing te vereenvoudigen, zodat de slagkracht groter wordt. Anderzijds is het nodig dat de bedrijfsvoering en de gemeentelijke processen nauwer op elkaar aansluiten. Momenteel wordt in opdracht van de colleges van B&W van de vier gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar een model waarin de gemeente Leiden de bedrijfsvoering voor de andere gemeenten uit gaat voeren. De aparte entiteit Servicepunt71 zal dan niet meer bestaan. De vier gemeenten streven er naar om rond de zomer van 2021 het principebesluit te nemen over het toekomstperspectief. In de tweede helft van 2021 behoeft dit dan nadere uitwerking.

Functie
Het Bestuur van SP71, bestaande uit de portefeuillehouders 'bedrijfsvoering' van de vier gemeenten, vervullen samen de rol van eigenaar. De vier gemeentesecretarissen vormen samen met de directeur van Servicepunt71 de Strategiegroep Bedrijfsvoering. De directie van Servicepunt71 heeft een driekoppige leiding, waarvan jij tijdelijk de algemeen directeur bent. Gedrieën verdelen jullie de portefeuilles en samen sturen jullie dertien teamleiders aan. Op dit moment vallen de portefeuilles HRM en Interne Bedrijfsvoering onder de algemeen directeur. De functie van directeur SP71 betreft een eindverantwoordelijke en betekenisvolle functie voor de Leidse regio. Binnen een organisatie die -terecht- trots is op waar ze staat, maar ook een turbulente tijd doormaakt.

De directeur:
-is integraal verantwoordelijk voor de resultaten van SP71;
-vormt samen met de andere twee directieleden de dagelijkse leiding van de organisatie
-draagt zorg voor een effectieve, klantgerichte dienstverlening;
-versterkt het financieel beheer van SP71;
-verzorgt een uitstekende externe communicatie en relatiemanagement;
-neemt (als secretaris en adviseur) deel aan het Bestuur;
-maakt deel uit van de Strategiegroep Bedrijfsvoering;
-is bestuurder in het kader van de wet op de Ondernemingsraden voor de OR van SP71;
-stuurt de teams HRM en Interne bedrijfsvoering aan en is strategisch opdrachtgever van enkele projecten en opgaven

Opdracht
De onderzoeksopdracht gericht op de toekomst is georganiseerd in een aparte projectorganisatie. Het ambtelijk opdrachtgeverschap van dat project is belegd bij het SGB; vanzelfsprekend is de betrokkenheid van SP71 in het project goed geborgd.Als interim directeur concentreer jij je, samen met de andere twee collega's in het CMT, op het goed laten draaien van Servicepunt71 in haar huidige vorm (wel in de wetenschap dat er een ander perspectief is beoogd voor de toekomst). Ook in het 'hier en nu' zijn er uitdagingen die jullie volle aandacht vragen.

-Zo zijn sinds juli 2019 verschillende disciplines op het vlak van IV gefaseerd overgegaan van de gemeenten naar SP71. Dit heeft geresulteerd in een forse groei (40%) in kort tijd, zowel in personeel als in budget. De IV-organisatie binnen het servicepunt moet zich nog goed zetten en ook het samenspel met de andere bedrijfsvoeringsdisciplines verdient nog veel aandacht.
-Gemeenten hebben te maken met forse (stapeling van) maatschappelijke opgaven. Die vertalen zich naar een grote en veranderende vraag aan ondersteuning vanuit bedrijfsvoering. Dit vraagt een goed partnerschap. Dat partnerschap moet echter ook gepaard gaan met zakelijkheid, nu gemeenten in toenemende mate kampen met financiële tekorten.
-Met het jaarplan 'bedrijfsvoering in balans' hebben SGB en Bestuur een aantal knelpunten (financieel) opgelost voor 2021 en '22. De middelen zijn desalniettemin beperkt en er ligt een uitdaging om door anders te werken, zaken toch zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
-Afgelopen jaren is veel werk gemaakt van integraal werken en onderlinge samenwerking. Hier is mooie vooruitgang in geboekt, maar er zijn ook nog slagen in te maken.

Van jou als interim directeur verwachten we dat je je een goed beeld vormt van hoe de organisatie ervoor staat, dat eventueel (op onderdelen) toetst met behulp van een onafhankelijke benchmark en interventies pleegt om de organisatie nog beter te laten (samen)werken, zowel intern als met de partners. Hiermee verstevigen we de basis en werken we aan de toekomst.

Profiel
De geschikte kandidaat:
-is een betrokken en energieke leider die graag met mensen werkt;
-heeft ruime kennis en ervaring van bedrijfsvoering;
-is een ervaren directeur en een bruggenbouwer tussen bestuur, organisatie en andere partners;
-heeft bij voorkeur een succesvolle trackrecord in het leiding geven aan een SSC of vergelijkbare organisatie;
-is politiek- en organisatiesensitief, luistert, geeft richting en is transparant over zijn/haar afwegingen en keuzes;
-hakt knopen door, houdt koers, maar staat ook open voor feedback en andere inzichten en stelt keuzes bij wanneer dat nodig is;
-werkt vanuit vertrouwen, geeft ruimte, heeft goed oog voor de kwaliteiten en vaardigheden van de mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving;
-is zich goed bewust van zijn voorbeeldfunctie en wekt door zijn/haar open, mensgerichte en communicatieve stijl vertrouwen;
-heeft ruime aandacht voor medewerkers- en medezeggenschapsparticipatie;
-is een samenwerker pur sang, zowel binnen als buiten SP71.

Eisen
1 Academisch werk- en denkniveau
2 Aantoonbare leidinggevende ervaring in een vergelijkbare werkomgeving
3 Ervaren directeur met aantoonbaar ruime kennis en ervaring met bedrijfsvoering
4 Beschikbaar per 23-03-2021
5 Beschikbaar voor 36 uur per week


CV en Motivatiebrief
Inschrijver dient een CV te overleggen van maximaal drie (3) pagina's en een motivatiebrief van maximaal één (1) pagina. waarin de opleiding(en) en werkervaring van de aangeboden kandidaat staat beschreven. De aanbestedende dienst wenst in deze documenten in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:'
-academisch werk- en denkniveau en aantoonbare leidinggevende ervaring in een vergelijkbare werkomgeving;
-een succesvolle trackrecord in het leidinggeven aan SCC of vergelijkbare organisatie is een pré;
-Ruime kennis van en ervaring met bedrijfsvoering;
-sterke communicatieve vaardigheden;
-verbindend en vertrouwenwekkend leiderschap;
-politiek- en organisatie sensitiviteit;
-sterke netwerkvaardigheden;
-resultaatverantwoordelijk opereren (inhoudelijk en financieel);
-organisatiekundig en bedrijfskundig inzicht.

Gesprekken kandidaten: 08-03-2021

De aanbestedende dienst wenst in het gesprekhet profiel van de kandidaatterug te zien.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist