Krachtgezin

Solliciteer op de website van de werkgever

Ben jij een ervaren HBO-hulpverlener in de jeugdhulp en wil je met jouw gezin uithuisplaatsingen voorkomen?

De gemeente Ede en Spring Up zijn een pilot aangegaan. Zij willen naar de mogelijkheden kijken van een professioneel gezin: een kráchtgezin. Als het krachtgezin een dagelijkse, verbinding aan kan gaan met het hulpvragende gezin, zal het krachtgezin doen wat nodig is door zelf specialistische ondersteuning te bieden en samen actief te werken aan doelen. Het uiteindelijke doel is, dat de ouders van het hulpvragende gezin versterkt worden en uithuisplaatsing niet meer nodig is.

Uren:
8 - 12
Dienstverband:
zzp

Over de werkgever

Spring Up
Spring Up heeft ruim zeven jaar ervaring met het succesvol werven en selecteren van sociaal ondernemende gezinshuisouders bij de grootste franchisegever van gezinshuizen. Deze ervaring zet Spring Up nu in bij het werven, selecteren en begeleiden van krachtgezinnen.

Hoe gaat het in z’n werk?
Nadat je door het selectieproces bent gekomen, ondersteunt Spring Up bij het contract met de gemeente Ede en het contract met een gedragswetenschapper. Op basis van het contract met de gemeente zal je als (parttime) sociaal ondernemer de financiële middelen ontvangen om het werk uit te voeren. Zodra je in samenspraak met het Sociaal Team, 9 tot 12 maanden, met het hulpvragend gezin actief werkt aan de doelen, zal Spring Up jou op basis van een servicecontract blijven ondersteunen. De inhoudelijke rapportage richt je aan het hulpvragende gezin, het Sociaal Team en de door jou in ingehuurde gedragswetenschapper.

Nader onderzoek
De Hogeschool Ede is betrokken bij nader onderzoek van de werkzame factoren van een krachtgezin, waarin we je medewerking verwachten.

Krachtgezinnen is een innovatieve vorm van jeugdhulp waarin een geschoolde jeugdzorgprofessional als professionele vriend oploopt met een gezin waar problemen rondom opvoeden en opgroeien zijn opgestapeld. De formule is vernieuwend omdat de jeugdzorgprofessional ook vanuit zijn eigen gezin werkt als bron van gastvrijheid. Wij volgen de ontwikkelingen rondom de eerste krachtgezinnen graag met onderzoek. Onze focus ligt vooral op het expliciteren van de ervaren baat voor de gezinnen en op het aanscherpen van de formule

Dr. Martine Noordegraaf, lector Jeugd en Gezin, Christelijke Hogeschool Ede.

Vaardigheden

  1. Kunnen positioneren en staande blijven op het complexe speelveld van tegenstelde belangen en in staat zijn daar de regie op te pakken.
  2. Empathisch vermogen, een mensenmens zijn. Het vermogen om goed te kunnen luisteren, het hele verhaal te horen. Niet alleen dat wat er concreet wordt gezegd maar ook begrijpen wat de ander bedoelt, voelt en denkt.
  3. Een coachend/adviserende positie kunnen pakken naar biologische ouders, rekening houdend met de talenten van elke ouder waar mee samengewerkt wordt.
  4. Plannen en organiseren om het resultaat waar je samen voor gaat te kunnen bereiken (actiegerichtheid en doelmatigheid); het een uitdaging vinden om bij het plan te blijven.
  5. Reflecteren en leren door terug te kijken op situaties waarin je jezelf als belangrijk instrument hebt ingezet (in de spiegel kijken) en anderen kunt meenemen in hun ontwikkeling (de spiegel voorhouden).

Opleiding

Eén van de ouders van het krachtgezin is een ervaren pedagogisch hulpverlener, SKJ- of BIG-geregistreerd.

Wat wij bieden

Salaris:
€ 80,- tot € 84,- per uur

Contract met de gemeente Ede en een servicecontract met Spring Up

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later