Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud

Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers en op diverse locaties, zoals:

 • kantoorpanden: algemene ruimten, werkplekken, kantines, sanitaire voorzieningen, etc;
 • ziekenhuizen en zorginstellingen: algemene, patiënten-en behandelruimtes, kantines, sanitaire voorzieningen, etc;
 • hotels en recreatiebungalows; algemene ruimten, verblijfsruimten bezoekers, restaurant, sanitaire ruimten, etc;
 • onderwijsinstellingen; algemene ruimten, les voorzieningen, kantines, sanitaire ruimten, etc;
 • particulieren; woonruimten en sanitaire ruimten

Met klanten zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden welke zijn vastgelegd in een duidelijk werkprogramma en vertaald naar eenduidige instructies, protocollen en werkmethoden.

Binnen deze kaders geven de medewerkers uitvoering aan de schoonmaakwerkzaamheden , waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de normen t.a.v. kwaliteit en tijd. In voorkomende gevallen wordt verwacht dat medewerkers inspelen op situaties die een aanpassing van de reguliere werkvolgorde of normale tijdsbesteding vragen( toegankelijkheid van ruimten etc.) Operationele problemen die buiten het reguliere werkveld liggen worden gemeld aan de leidinggevende. Er wordt gebruik gemaakt van reguliere schoonmaakmiddelen en materialen/apparatuur( werkdoeken, moppen, stofzuiger, etc )

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken

1.Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren

 • zich op de hoogte stellen van de te verrichten schoonmaakwerkzaamheden;
 • verzamelen van benodigde middelen en materialen;
 • uitvoeren van diverse algemene schoonmaakwerkzaamheden ( zowel dagelijks als periodiek) aan vloeren, wanden, ramen, meubilair, sanitair etc;
 • afhankelijk van de locatie verrichten van duidelijk omschreven , eenvoudige aanvullende werkzaamheden van huishoudelijke aard met een repeterend karakter;
 • indien van toepassing informatie afstemmen van operationele werkzaamheden met op locatie aanwezige medewerkers, bezoekers, patiënten;
 • indien van toepassing beheren van de toegangssleutels, open/afsluiten van object met inachtneming van regels ten aanzien van beveiliging.

2.Verantwoorde uitvoering werkzaamheden

 • in ordelijke staat houden van de materialen ( b.v. werkwagen, werkdoeken, werkkast ), signaleren van voorraadaanvullingen en de vervanging van materialen;
 • bijhouden van logboeken, registreren van werktijden en vermelden bijzonderheden;
 • periodiek en ad hoc afstemmen van werkzaamheden, bijzonderheden, wijzigingen in werkprogramma’s, werkmethoden, etc met leidinggevende.
Uren:
5,00
Dienstverband:
vrijwilligerswerk, zzp, bijbaan, stage, tijdelijk werk, fulltime, parttime

Over de werkgever

Wie zijn wij, Beste schoonmaakdeal B.V.:

Onze schoonmaakdienstverlening bestaat uit regulier schoonmaakonderhoud van ondermeer; kantoorgebouwen, scholen, showrooms, kinderdagverblijven, openbare ruimtes en dergelijke.

Schoonmaken is mensenwerk, daarom zorgen wij goed voor ze. Door middel van een goed en eerlijk loon, acceptabele werkdruk en het bieden van opleidingen.

Om uw werkomgeving goed schoon te houden, maken wij gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen in combinatie met de nieuwste schoonmaaktechnieken.

Vaardigheden

Opleiding

N.V.T.

Wat wij bieden

Salaris:
minimaal € 10,94 per uur

* 1e bepaalde tijd contract met een maand proeftijd.

* na 3e contract , onbepaalde tijd contract.

Solliciteer
direct via Jobbird
Of solliciteer later