DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Adviseur Energietransitie 32-36 u/w

Standplaats: Delft
Duur: 12 maanden, start 22-11-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 2 november 2021

Omschrijving werkzaamheden
'Delft in 2050 energieneutraal' dat is één van mooie uitdagingen die de Gemeente Delft op het programma heeft staan. Een ambitie waarbij een groot deel van de benodigde energie lokaal wordt opgewekt. Denk hierbij aan het gebruik van zonne-energie en gebruik te maken van lokale warmtebronnen als geothermie. Ook hebben we de ambitie om de hele stad te isoleren naar label C en daarmee het energieverbruik te reduceren. Verder hebben we onze transitie visie warmte opgesteld, dit Warmteplan wordt eind 2021 vastgesteld. Nu werken we hard aan de opstart van de Warmte-Uitvoeringsplannen.

Uniek aan Delft is het project Open Warmtenet dat aan de vooravond van het finale investeringsbesluit staat. We werken hieraan met onze partners NetVerder (onderdeel van Stedin), EQUAN (voorheen ENGIE) en vier woningbouwcoöperaties. Dit warmtenet zal in eerste instantie circa 5.000 sociale huurwoningen van het gas afhalen. Daar bovenop wil Delft het net over dimensioneren om zo in de toekomst circa 10.000 extra woningen aan te kunnen sluiten. Zo halen we onze doelstelling voor 2030
uit het Klimaatakkoord. Hiervoor investeert de gemeente Delft naar verwachting 4-6 miljoen uit ons lokale Fonds Delft 2040. Dit tekent de hoge duurzame ambities van Delft en onze pragmatische aanpak om dit in de praktijk te brengen. Het project wordt begeleid door twee onafhankelijke procesregisseurs. De rol van de gemeente behelst naast de algehele regiefunctie over de energietransitie in dit project de cofinanciering, inpassing in de drukke ondergrond, onafhankelijke review op de business case van de partners, bewaker van de open en transparantie filosofie van het project en de belangen van de inwoners van de stad.

Voor het realiseren van dit warmtenet zoeken wij een bevlogen Senior Adviseur Energietransitie die een belangrijke schakel vormt tussen alle betrokken partijen. De partners in het project hebben te maken met een heel verschillende interne dynamiek. Daar komen de belangen van inwoners bij, die weer hun eigen blik hebben en benadering vragen. In dit proces is het ook nog de wens om de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven, dit moet nu vorm krijgen. Het samenspel rondom een warmtenet is complex en vraagt om kwaliteit en ervaring.
Naast de ontwikkeling van het warmtenet houd je je bezig met het ontwikkelen van het energiebeleid en de regie over de uitvoering hiervan. Je werkt nauw samen met energiebedrijven, particuliere vastgoedeigenaren, woningcorporaties, inwoners en relevante afdelingen binnen de gemeente.

De werkzaamheden in het kort :
• Vertegenwoordigen en vormgeven belang van de gemeente binnen het project Open
Warmtenet Delft;
• Advisering in lobby Wet Collectieve Warmtevoorziening;
• Advisering met betrekking tot business cases en financiële bijdragen;
• Contacten onderhouden met corporaties, Netverder, EQUANS en andere stakeholders;
• Opstellen bronnenstrategie voor Delft (Lokale Energie strategie);
• Meewerken aan de Warmte-Uitvoeringsplannen;
• Adviseren van het bestuur over de energietransitie

Mogelijk in later stadium:
• Meewerken aan een stadsbreed isolatieplan;
• Uitgifte warmte kavels;
• Afspraken maken met woningbouwcorporaties over de doelen van de energietransitie;
• Vastleggen energietransitie in omgevingsplannen;
• Advisering en beleidsontwikkeling op het gebied van duurzaam bouwen.

Eisen:
o De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 28 uur per week vanaf 22 november 2021
o Je hebt minimaal een HBO-diploma;
o Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen het vakgebied energietransitie;
o Je hebt aantoonbare ervaring met werken in complexe processen en met verschillende stakeholders, bijvoorbeeld met corporaties.

Wensen:
1. Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:
a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);
b. De competenties (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);
c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;
d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag. (weging 40%)
2. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Energietransitie;
(Eis is minimaal 5 jaar) (weging 20%)

3. Je hebt minimaal 3 jaar gewerkt bij of voor een overheidsorganisatie of binnen een
politieke of bestuurlijke omgeving of bij een adviesbureau; (weging 10%)

4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig werken en procesmanagement.
(Weging 10%)

5. Je bent voor gemiddeld 32 tot 36 uur per week beschikbaar.

Competenties:
o Als adviseur opereer je zelfstandig en ben je zorgvuldig en resultaatgericht. Je kunt uitstekend in een team samenwerken. Door jouw enthousiasme ben je in staat mensen te motiveren. Je hebt daadkracht, bent deskundig en kan planmatig en procesmatig denken;
o Je bent in staat te werken aan meerdere opdrachten waarbij integraal denken en werken van belang is;
o Je hebt een scherp oog voor de ontwikkelingen in het vakgebied en volgt deze op de voet;
o Je hebt gevoel voor financiën en ervaring met complexe business cases;
o Probleemanalyse is een van je sterke punten;
o Je bent resultaatgericht, daadkrachtig en zelfstandig;
o Je bent omgevingsbewust, kent de krachtenvelden in en om de organisatie en weet hierop te anticiperen.
o Je werkt zakelijk en professioneel;
o Je ben in staat belangen te wegen en opinies en inbreng van partijen samen te brengen;
o Je bent een doorpakker en een doener en je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden.
o Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Gesprekken kandidaten
10 of 11 november 2021
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist