DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

(Senior) Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling 16 u/w

Standplaats: Amersfoort
Duur: 02-08-2021 t/m 01-04-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 16 juli 2021

Opdrachtomschrijving
In verband met de grote ambities met betrekking tot onze binnenstedelijke opgaves, zoeken wij voor het project Kop van Isselt een zeer ervaren (senior) juridisch adviseur gebiedsontwikkeling.

Langs Eem en Spoor
Amersfoort kent een grote (binnenstedelijke) woningbouwopgave. Een groot deel van deze opgave zal landen in het gebied 'Langs Eem en Spoor'. Dit gebied 'Langs Eem en Spoor' bestaat uit vijf grote deelgebieden die tegen het stadscentrum gelegen zijn. Dit zijn Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Ieder deelgebied bevindt zich in een eigen stadium van ontwikkeling. Er kunnen in totaal zo'n 4.000 woningen toegevoegd worden in de verschillende projecten in deze deelgebieden (gecombineerd met overige functies). Dit biedt de kans om een nieuw uniek bruisend gebied toe te voegen met functies als wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De vijf deelgebieden dienen in samenhang en integraal ontwikkeld te worden. En moeten daarbij de omliggende wijken versterken in plaats van uithollen.

De juridisch adviseur gebiedsontwikkeling zal ingezet worden op het deelproject Kop van Isselt.

Kop van Isselt
In het deelgebied Kop van Isselt heeft de gemeente begin 2020 een intentieovereenkomst gesloten met een groot deel van de grondeigenaren. Hierin hebben grondeigenaren en gemeente, met elkaar afgesproken gezamenlijk te onderzoeken of we tot een uitvoerbaar Ontwikkelkader voor de integrale herontwikkeling van de Kop van Isselt kunnen komen. Deze zal naar verwachting na de zomer in 2021 door de raad worden vastgesteld. Onderdeel daarbij is ook een aanzet op hoofdlijnen van de samenwerkingsvorm met de overige eigenaren in het gebied en een doorkijk naar de bijbehorende (financiële en juridische) afspraken die passen bij een integrale ontwikkeling, zoals het toedelen van het programma, verdelen van de kosten en afspraken over de collectieve opgaves. Dit zal in 2021 verder geformaliseerd worden, eerst in een Raamovereenkomst en vervolgens in een Samenwerkingsovereenkomst.

Tegelijkertijd zal de planvorming van de ontwikkelvelden die als eerste aan bod kunnen komen, doorgaan. Na het vaststellen van het Ontwikkelkader zal in 2021 ook de verder benodigde planologische procedure opgestart worden.

De juridisch adviseur gebiedsontwikkeling wordt vooralsnog ingehuurd door de gemeente, maar is ook adviseur en vraagbaak voor de andere grondeigenaren die de eerder genoemde intentieovereenkomst hebben ondertekend. Het gezamenlijk realiseren van een mooi plan is het hoofddoel.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een senior juridisch adviseur gebiedsontwikkeling met zeer ruime ervaring met gebiedsontwikkeling en in het bijzonder met grotere binnenstedelijke opgaves met een hoogstedelijke dichtheid.
Hij / zij zal een grote rol hebben binnen de werkgroep Financiën, waarin gemeente en overige eigenaren werken aan een financieel juridisch haalbaar plan, met voldoende kwaliteit, en bijbehorende samenwerkingsafspraken maken.
Hiermee is hij / zij aanspreekpunt voor zowel de gemeente als de overige grondeigenaren.
Samenvattend zoeken wij een zeer ervaren juridisch adviseur gebiedsontwikkeling met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke binnenstedelijke vraagstukken en samenwerkingsverbanden met partijen en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

Hoofdtaken
- adviseren van zowel gemeente als grondeigenaren op gebied van samenwerkingsvormen, contractvormen en strategische inzet van publieke bevoegdheden;
- adviseren van zowel gemeente als grondeigenaren op gebied van collectieve thema's binnen hoogstedelijke ontwikkeling (denk aan mobiliteit, duurzaamheid en energie);
- in samenwerking met financieel adviseur werken aan afspraken voor Raamovereenkomst en Samenwerkingsovereenkomst

Eisen
- De betreffende persoon heeft een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen.
- De kandidaat heeft relevante ervaring in gebiedsontwikkeling met externe partijen ( grondeigenaren/projectontwikkelaars) en met bijzondere vormen van samenwerking (waarbij alle mogelijkheden van een PPS tot een bouwclaim-model nog open staan). Beschrijf dit duidelijk in het CV.

Gunningscriteria
- De kandidaat heeft ervaring in het opstellen van overeenkomsten met systematiek van uitruil en verrekenmodellen voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Toon dit aan met het CV.
- Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) opgedaan in de afgelopen 8 jaar met vergelijkbare gebiedsontwikkelingen in binnenstedelijk gebied, waarbij bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid evenals ervaring met samenwerkingsvormen met marktpartijen een wezenlijk element van de opgave is geweest. Toon dit aan met het CV.
- De kandidaat heeft relevante recente ervaring en/of bekendheid met gebiedsontwikkeling in de regio Amersfoort is een pre. Toon dit aan met het CV.

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
- motivatie / gedrevenheid voor de functie
- omgevingsbewustzijn
- probleemoplossend vermogen
- samenwerken
- goede communicatieve vaardigheden

Interviewplanning
De verificatiegesprekken met de top-3 kandidaten worden gepland op 23 juli in de ochtend (via MS Teams).
In de gesprekken zullen wij de aangegeven ervaring en motivatie nader toetsen en zullen wij beoordelen op de door ons gevraagde competenties:
- omgevingsbewustzijn;
- problemen oplossen:
- samenwerken:
- goede communicatieve vaardigheden
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist